Nieuwsbrief 2021 nr. 6

Bij de geanimeerde en goed bezochte herplaatsing van de bronzen haan op 29 september in het Stadspark (Mgr. Nolenspark) hebben we elkaar na lange tijd eindelijk weer eens in levenden lijve kunnen ontmoeten. Laten we hopen dat dat zo blijft.

Nu willen we u graag over informeren over andere activiteiten en ontwikkelingen in het Jekerkwartier.

  1. Rondleiding Tapijn: 21 oktober 2021 om 17.00 uur
  2. Herplanting bomen stadsparken
  3. Fietsparkeren
  4. Corona, terrassen en verder
  5. Ledenwerving

Lees verder