Wijkonderzoek door leerlingen van het Bernard Lievegoed College.

Leerlingen van het Bernard Lievegoed college hebben in juni/juli 2021 voor het vak aardrijkskunde en maatschappijleer (onderwerp: Geografisch en maatschappelijk wijkonderzoek) een onderzoek naar het Jekerkwartier gedaan. Hieronder volgt een deel van hun verslag. Met name de antwoorden van bewoners van het JK op de gestelde vragen en de conclusie van het rapport.

Wat verwachten de bewoners aan veranderingen binnen de wijk en stelt ze dit tevreden? Hebben ze vertrouwen in de toekomst van hun wijk?

Deze deelvraag gaan wij beantwoorden door middel van een enquête. Om te beginnen hebben we een enquête opgesteld voor de bewoners van het Jekerkwartier om in te vullen, de enquête had vragen over de leefbaarheid en de verwachtingen van de bewoners over de toekomst van het Jekerkwartier. Bij elke vraag hebben wij de antwoorden van de bewoners toegevoegd. We hebben ook aan de bewoners gevraagd hoe zij denken over de toekomst van het Jekerkwartier. De meningen waren verdeeld van de bewoners wat betreft hoe zij denken over de toekomst. De meeste bewoners geven aan dat ze denken dat er veel overlast gaat komen, en ook milieuproblematiek en meer verkeer. Ze merken nu al veel overlast door jongeren in het park en in Jekerkwartier zelf en ze denken dat het alleen maar gaat toenemen. Sommige bewoners hebben ook zeker vertrouwen in het nieuwe verkeers- en fietsplan van de wijk opgesteld door de gemeente. Ze hopen vooral dat het de problematiek oplost van amper kunnen parkeren en de overlast die ze steeds meer beginnen te merken. https://www.survio.com/survey/d/Z4M3C4R7D3G4A7F6W

Wat je hieruit kunt concluderen is dat de meeste bewoners wel tevreden zijn over hun wijk, vooral de ligging, veel groen en de speciale ambiance. Mensen maken zich wel veel zorgen voor overlast. Met name springt hieruit de verkeersproblemen en de overlast van bijvoorbeeld hangjongeren bij de Tapijnkazerne. Ook valt op dat mensen de wijk graag exclusief voor Maastrichtenaren willen houden, maar ook meer gezinnen willen in plaats van eenpersoonshuishoudens. De bewoners hebben een gemengde verwachting van de aanpak van verkeersproblemen, ze zien daar niet snel een oplossing waar ze wel veel overlast ervaren. Ze zien de toekomst wel positief tegemoet, echter ze vrezen meer overlast door meer verkeer en meer toerisme. Als er niet te veel nieuwbouw in de wijk komt, en het speciale karakter behouden blijft plus dat de overlast wordt teruggedrongen hebben mensen wel een goede verwachting van de toekomst.

Om alle antwoorden te zien ga je naar survio.com en klik je op inloggen:                             E-mail: mus@bost.nl           Wachtwoord: koffieplant

De vragen en (belangrijkste) antwoorden waren als volgt:

1)  Bent u tevreden over uw wijk?

 • Prachtige omgeving
 • Het is een bijzondere wijk in de binnenstad van Maastricht. Het stadspark en de Tapijnkazerne zorgen voor veel groen. Veel oude karakteristieke gebouwen, leuke straatjes het wordt ook wel het quartier Latin van Maastricht genoemd.
 • Centraal gelegen met veel horeca en winkels dichtbij; rustig.
 • De ambiance.
 • Faciliteiten en eetgelegenheden.
 • Ja, je kunt overal zo naartoe, het oogt van buiten klein maar de huizen zijn van binnen heel ruimtelijk.
 • Leefbare wijk, veel groen, mensen kennen elkaar ook.
 • Prachtig, oud mooie architectuur, plezierig om in te wonen

2)  Heeft u veel veranderingen/verbeteringen in de wijk opgemerkt de laatste paar jaar?

 • De wijk is erg druk geworden en de overlast is toegenomen.
 • Een oud industrieterrein is veranderd in een nieuw woonwijkje. Heel apart. De militaire kazerne Tapijn is bezig met een transformatie: het groen is van de gemeente en sluit aan bij het stadspark en de gebouwen zijn van de provincie en universiteit. Er is een Tapijntuin gekomen die voornamelijk door vrijwilligers verzorgd wordt met veel samenwerking op gebied van gezondheid met de universiteit. Op termijn gaan enkele gebouwen verdwijnen en komt er een groot nieuw gebouw voor de universiteit.
 • Groot nieuwbouwproject “Looiershof” heeft voor veel overlast gezorgd bij omwonenden en wordt niet door iedereen als een verbetering van de wijk gezien.
 • Meer kamerbewoning. Intensiever gebruik schooltuin met geluidsoverlast. Veel meer autoverkeer
 • Verandering bestaat vnl. uit toename van niet-Maastrichtenaren, waardoor het oorspronkelijke karakter van de wijk verloren gaat.

3) Wat zou u zelf eventueel willen veranderen aan de wijk?

 • Verkeers-luw maken, snelheidsdrempels op St. Pieterskade en Begijnenstraat, ontmoedigen van fietsers en brommers in Stadspark en omleiden naar/via Maasboulevard, uitschakelen straatverlichting in Stadspark na middernacht. Dit alles om (geluid) overlast te beperken en leefbaarheid te vergroten
 • Niet veel we zijn zeer tevreden over onze wijk
 • Minder studentenhuizen en overlast horeca
 • Minder parkeren en minder autoverkeer. Dit is beter voor de luchtkwaliteit en het milieu/het klimaat. Minder huizen splitsen en minder airbnb’s. De sociale cohesie in de wijk neemt af als er steeds meer ‘vluchtige’ bewoners komen. Meer gezinnen zou welkom zijn; de wijk bestaat nu voor ca 70% uit eenpersoonshuishoudens. Er wonen nu veel jongeren (studenten) en ook veel ouderen.
 • Minder overlast uit het park, meer handhaving, minder overlast door drugs, scooters, groepen tot in de nacht overal op straat
 • Er zou meer aandacht moeten zijn voor verkeersovertredingen. Foutparkeren maar ook mensen beboeten die een straat inrijden waar ze niet mogen komen. Bv de Witmakersstraat is alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer, maar iedereen rijdt gewoon door de straat omdat het lekker kort is. Ook bekeuren voor overal afval neergooien of op vensterbanken zetten. En ik vind dat we het veel groener moeten maken
 • De verkeersdrukte in de Sint Pieterstraat. Er wordt hier vaak te hard gereden.

4) Wat voor verwachtingen heeft u voor de toekomst van uw wijk?

 • Dat de unieke identiteit van de wijk blijft behouden en niet wordt verpest door lelijke nieuwbouw. Ook moet het een mix blijven van huisbewoners en studenten maar niet alle grotere huizen moeten omgebouwd worden tot studentenwoningen. Ook liever geen uitbreiding van de airbnb’s.
 • Dat het veel drukker gaat worden met toeristen waardoor de mensen die er wonen, minder woongenot gaan krijgen helaas.
 • Door nieuwbouw universiteit op Tapijn terrein zal druk op de wijk toenemen vwb parkeren en huisvesting. We hopen op een autoluwe binnenstad en daardoor ook minder verkeer in het JK.
 • Helaas toename van overbelasting op alle fronten (horeca, feesten, evenementen)
 • Indien op kort termijn, dus ruim voor 2025, niets gedaan wordt aan parkeerproblematiek, gebruik (misbruik, van het park,) Beperken van overlast, en milieuproblematiek, dan zie ik het somber in.
 • Het moet zo veel mogelijk blijven, sfeervol.
 • Minder verkeer, meer kleine winkels, beter beheer van het park
 • Minder verkeersoverlast, meer voetgangersdomein

 

 

CONCLUSIE: HOOFDVRAAG

Onze hoofdvraag is: wat zijn de mogelijkheden in de toekomst voor het Jekerkwartier? Deze vraag konden we door middel van de deelvragen die we opgesteld hebben beantwoorden.

We hebben in ons onderzoek verschillende onderwerpen onderzocht en naar gekeken. Er zijn namelijk verschillende invloeden die effect hebben op de toekomst. Je kijkt bijvoorbeeld naar de inkomenskenmerken en waarom deze zijn veranderd door de jaren heen. Zo zagen wij een opmerkelijke stijging van jonge mensen in de wijk, wat valt te herleiden naar de universiteit. Hieruit zou een mogelijkheid zijn om in de toekomst meer woningen en voorzieningen af te stemmen op studenten en jonge mensen. Toch hebben wij gehoord dat inwoners liever meer gezinnen hebben in de wijk, om de exclusiviteit te behouden. In de toekomst kan dit best een probleem gaan veroorzaken tussen gemeente en bewoners. Ook kijk je naar de al gemaakte plannen voor de wijk en de wensen van de bewoners. Er zijn al verschillende plannen gemaakt om het toerisme beter door de wijk te leiden, zoals het parkeer plan. Ook zal er geen nieuwbouw komen, om nog meer drukte te vermijden en omdat er duidelijk geen fysieke ruimte over is. Wel is het onmiskenbaar dat de inwoners nog meer plannen en veranderingen willen zien om de drukte te verminderen, ter wille van de leefbaarheid. Hier zijn zorgen over dat het toerisme en verkeer in de wijk alleen maar verergerd gaat worden, blijkt uit de enquête die wij hebben afgenomen. Over het algemeen is er een positief beeld over de wijk vanuit de bewoners, maar moeten er wel echt degelijke plannen komen om dit te verbeteren. Je kunt hieruit concluderen dat minder drukte sowieso een mogelijkheid is in de toekomst, om de inwoners tevreden te houden en de leefbaarheid te beschermen van Jekerkwartier. Toch moet er voor beide partijen een balans komen. Gemeente en ondernemers doen hun voordeel aan toerisme, terwijl inwoners hier de nadelige gevolgen van hebben. Om drukte en toerisme toe te kunnen staan, maar ook zo in goede banen te leiden dat bewoners er minder last van hebben moet er een gezonde balans gevonden worden. Dit zal zeker een onderwerp of probleem zijn wat in de toekomst veel besproken moet worden.

Je kunt in het kort concluderen dat er in de toekomst niet veel qua fysieke ruimte of gebouwen gaat veranderen, maar verschillende problemen aangepakt moeten worden. Ook met de veranderende bevolkingssamenstelling moet gekeken worden wat er past in de wijk en waar bewoners mee tevreden zijn. Dit zijn de mogelijkheden in de toekomst van Jekerkwartier.

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *