Nieuwsbrief 2021 nr. 2

Geleidelijk aan kunnen we onze gebruikelijke activiteiten weer oppakken, hoewel voorzichtigheid en afstand houden nog wel geboden zijn. De laatste berichten vallen wat dat betreft tegen. Maar er zijn al wel de nodige nieuwe wetenswaardigheden over het Jekerkwartier waarover wij u graag bijpraten.

1. Onderzoek leerlingen Bernard Lievegoed College
2. Veranderingen parkeren in het JK
3. Opstart “ZES” voor een schonere binnenstad distributie.
4. Restauratie Waalse kerk
5. Stadspark: bronzen haan

1. Onderzoek leerlingen Bernard Lievegoed College
Onderstaand verzoek ontvingen wij van enkele leerlingen van het Bernard Lievegoed College. Wij steunen dit initiatief van harte en doen een beroep op u om de vragenlijst in te vullen. Het kost slechts luttele minuten.

Beste bewoners van het Jekerkwartier,

Wij zijn leerlingen van het Bernard Lievegoed College in Maastricht en wij doen voor een schoolopdracht onderzoek naar de wijk Jekerkwartier. Wij hebben een enquête samengesteld met een aantal vragen over de leefbaarheid en uw visie over de wijk. Zou u zo vriendelijk willen zijn ons te helpen door deze enquête in te vullen, wij zouden dit ontzettend op prijs stellen. Alvast bedankt!

Enquête:
https://www.survio.com/survey/d/Z4M3C4R7D3G4A7F6W

2. Veranderingen parkeren in het JK
RODE BRUG
Sinds kort mag er niet meer geparkeerd worden op de Rode Brug. De witte strepen zijn verwijderd en er staat een bord ‘verkeerssituatie gewijzigd’. Desondanks zien wij dat er nog vaak geparkeerd wordt. Tot nu toe wordt er door Handhaving alleen gewaarschuwd, maar dat blijft natuurlijk niet duren.

KLEINE LOOIERSSTRAAT
Hier geldt dat er sinds kort nog maar aan één zijde geparkeerd mag worden. Bewoners zijn bij deze veranderingen betrokken geweest: voor een betere verkeerssituatie heeft men voor deze oplossing gekozen. Ook hier zijn borden geplaatst.

3. Opstart “ZES” voor een schonere binnenstad distributie
Al enige tijd wordt door de ondernemers, transporteurs, bewoners en gemeente overlegd en samengewerkt om nieuwe schone stadslogistiek en distributie voor de binnenstad te realiseren.

ZES  betekent de invoering van een ZE (Zero Emissieloze) zone in 2025, dus schoner transport, maar vooral ook een meer efficiënte en duurzame aanpak van alle bestel- en vrachtverkeer dat in het stadscentrum moet zijn. Want dat kan slimmer en beter: door nu al anders te organiseren, met financiële prikkels en initiatieven die de samenwerking tussen verschillende betrokken partijen bevorderen.

Zie ook https://www.logistiekbereikbaar.nl/nl/producten-en-projecten/zero-emissie-stadslogistiek-maastricht/

Een plan dat vooral ook voor het Jekerkwartier tot een schonere en veiligere verkeerssituatie en distributie zal kunnen leiden. U zult daar de komende periodes meer over horen. Voor de Koestraat en aangrenzende horeca locaties is er een pilot gestart. Wij houden u op de hoogte.

4. Restauratie Waalse kerk
Het bestuur van de Waalse kerk heeft geluisterd naar de bezwaren van de omwonenden en haar restauratieplannen aangepast. Men heeft de plannen voor de ‘hoge toren’ laten vervallen; in overleg met de welstandscommissie worden de aanpassingen besproken. Bij alle veranderingen worden de direct omwonenden betrokken. Zodra meer bekend is, zullen wij u weer informeren.

5. Stadspark: bronzen haan
Jarenlang waren we in de veronderstelling dat de bronzen haan uit het Stadspark gestolen was. Nu blijkt echter dat deze uit voorzorg door de gemeente is verwijderd. Na de zomervakantie (augustus-september) wordt deze haan teruggeplaatst. BJK wil hier graag een feestelijke gelegenheid van maken en zoveel mogelijk bewoners uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. Zodra de datum bekend is, nodigen we u allen uit.

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *