NIEUWSBRIEF 2020. NR. 8

Na een lange warme en relatief rustige zomer, is het nu weer tijd dat we u informeren over de actuele ontwikkelingen in ons Jekerkwartier. Het coronavirus waart nog steeds onder ons en we zien overal in het land weer een fikse toename van het aantal besmettingen. Dit heeft voor iedereen de nodige consequenties en we hopen van ganser harte dat u en uw naasten gevrijwaard kunnen blijven van al te nare gevolgen. In de (binnen)stad zien en merken we de gevolgen: uitbreiding van terrassen, minder evenementen, wel toeristenstromen in de straten maar toch ook economische gevolgen voor de retail. Zoals u van ons gewend bent, informeren we u via onze nieuwsbrieven over ontwikkelingen. Ook op onze website kunt u actuele zaken lezen.

  1. Corona maatregelen
  2. Elektrische laadpalen
  3. Eenmalige uitbreiding 60 dagen norm Vrijthof
  4. Waalse Kerk
  5. Omgevingsvisie

1. CORONA MAATREGELEN                                                                                         De huidige Corona ontwikkelingen en toename van het aantal besmettingen en het reproductiegetal zijn zeer zorgelijk. Bij ons kleurt het kennelijk nog niet rood, maar blijft het wel risicovol. Maastricht is een studentenstad met ook nog veel bezoekers van elders. Er moet ook ons dan ook alles aan gelegen zijn verdere negatieve ontwikkelingen tegen te gaan. Voor stad, gezondheidszorg en economie zou dat weer een groot drama zijn. Grote zorg hebben wij dan ook voor de risico’s bij de niet uit te sluiten grote drukte in de december- en kerstperiode op het Vrijthof en in de stad. Die zorgen hebben wij nadrukkelijk in het overleg met de gemeente op tafel gelegd.                                             Wij vinden dat de gemeente en de veiligheidsregio de ernst daarvan onder ogen moet zien en tijdig de benodigde veiligheidsmaatregelen moet nemen. Zodra wij daarover meer weten brengen wij u op de hoogte.

2. ELEKTRISCHE LAADPALEN                                                                              Steeds meer mensen rijden in een elektrische auto. Voor het opladen van die elektrische auto’s is het nodig dat er meer oplaadplaatsen komen. Wij willen graag inventariseren of er in uw omgeving behoefte is aan elektrische oplaadplaatsen. Wij verzoeken u daarom ons via de mail te laten weten of dat voor u geldt. Wij kunnen dan in ons overleg met de gemeente hierover uw wensen doorgeven. Stuur een mail met uw wensen en locatie(s) naar: info@bewonersjekerkwartier.nl

3. WAALSE KERK
Ons is ter ore gekomen dat er plannen zijn om de Waalse Kerk te renoveren én deze uit te breiden met een forse omvangrijke nieuwbouw achter de kerk. U kunt zich voorstellen dat dit voor de direct omwonenden en voor BJK een grote schok was. Dit heeft een grote impact op het monumentale en historische stadsgezicht, maar ook voor de direct omwonenden heeft dit vergaande consequenties. Samen met de direct omwonenden zullen we er alles aan doen om te voorkomen dat deze nieuwbouw gerealiseerd gaat worden.


4. EENMALIGE UITBREIDING 60 DAGEN NORM VRIJTHOF
De gemeente wil komend jaar André Rieu in de gelegenheid stellen om 20 i.p.v. 12 concerten te geven. Bovendien wil men voor Magisch Maastricht ook 3 dagen extra uittrekken. Dit alles heeft tot doel om het seizoen van afgelopen jaar enigszins te kunnen compenseren. De binnenstadbewoners zijn niet gelukkig met deze uitbreiding. Men heeft al veel geaccepteerd op het gebied van de terrasuitbreidingen en deze 60 dagen zijn een netto belasting.  Als alles meegeteld wordt (dus het opbouwen en afbreken enz.) dan is het Vrijthof bijna driemaal zoveel dagen bezet. Wij blijven het standpunt steunen van de bewoners Vrijthof voor handhaving van het aantal overeengekomen maximum van 60 dagen.

5. DE OMGEVINGSVISIE 2040                                                                                           De gemeenteraad heeft in de raadsronde op 16 september uitgebreid gediscussieerd over de ontwerp Omgevingsvisie 2040.  Dit ter voorbereiding van de vaststelling op 6 oktober. In de omgevingsvisie worden de hooflijnen voor de toekomst van de stad naar 2040 aangegeven. Een belangrijke Visie die vervolgens per gebied gedetailleerd in een “omgevingsplan” wordt vastgelegd. Al in eerdere fases heeft onze inbreng geleid tot bijsturing en meer aandacht voor de leefbaarheid en het wonen in het Jekerkwartier. Ook in deze eindfase hebben wij nog aanvullende wensen over de toeristische groei, de leefbaarheid en het wonen ingebracht: zie inspraak bijdrage op onze website. Op 6 oktober zal blijken of dat nog tot verdere bijsturing leidt.

Met vriendelijke groet,                                                                                                      blijf gezond en fit, vermijd drukte,                                                                                  Bestuur Bewonersvereniging Jekerkwartier                                                                    Marijke van Lierop, voorzitter.

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *