NIEUWSBRIEF 2020 nr. 4 – 22 mei.

Het is alweer enige tijd geleden dat u van ons een nieuwsbrief mocht ontvangen. We hopen dat het goed gaat met u en dat u deze corona uitbraak goed doorstaan heeft.  Dat geldt natuurlijk ook voor uw naasten. Maar we zijn er nog niet. We moeten voorzichtig blijven, afstand houden en drukte vermijden.                                                              Intussen spelen er weer voldoende zaken om u over te informeren.

  1. Gemeentelijk “Opstartplan Binnenstad”
  2. Molenhof
  3. Fietsparkeren
  4. Hennepteelt: HELP ZE UW BUURT UIT!
  5. Oud papier

  1. Gemeentelijk “Opstartplan Binnenstad”                                                              De gemeente is druk bezig met de voorbereiding van een veilige “opstart” van de binnenstad. Het gaat om een omvangrijk pakket (nieuwe) maatregelen waarvoor het college de binnenstadbewoners om begrip en medewerking vraagt.  Op Hemelvaartsdag hebben we daar al het nodige van gezien. Alles ook ter voorbereiding op de opening van de horeca en de terrassen op 1 juni. Onder inachtneming van de 1,5 m norm en overige regels zal dat meer leven in de binnenstad brengen. Deze sectoren worden al zwaar getroffen door de Coronamaatregelen, de gedwongen sluitingen, ontbrekende inkomsten en de extra beperkingen bij de heropening.Vanwege die bijzondere situatie en de forse impact wil het stadsbestuur ruimhartig zijn en tot 1 september de horeca extra ruimte bij de terrassen bieden voor het zo goed en volledig mogelijk opstarten.Waar mogelijk kan dat ook betekenen dat terrassen (tijdelijk) meer ruimte krijgen om hun terras uit te zetten.  Dat zal flexibiliteit vragen van eenieder. En misschien nog wel het meest van de bewoners binnenstad; dat realiseert het stadsbestuur zich heel goed. Er is veel aan gelegen om de economie van de binnenstad, die enorme klappen heeft gehad, snel en goed te laten heropstarten.Nog niet volledig duidelijk is hoe dat men zich dat in detail voorstelt. Wij hebben in ieder geval al wel aangegeven dat een zorgvuldige aanpak voorop moet staan. Overleg en samenwerking met bewoners en omwonenden is essentieel bij de eventuele terrasuitbreiding.  Wij zullen de komende periode u hierover blijven informeren. 
  2. Molenhof                                                                                                                   Onlangs is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het verlenen van 24-uurs zorg voor ouderen. Gezien het bestemmingsplan is de kans reëel dat die omgevingsvergunning ook verleend wordt. In dat geval kan de overdracht plaatsvinden van de huidige eigenaar naar de nieuwe, wordt Molenhof intern verbouwd en komt volledig beschikbaar voor de ouderenzorg. Maastricht Herstelzorg gaat dan naar een andere locatie. Wij vinden dat een positieve ontwikkeling en hopen dat dit alles gaat lukken. We houden u op de hoogte.
  3. Fietsparkeren                                                                                                         De gemeente is voornemens om op korte termijn het aantal fietsparkeerplaatsen uit te breiden. Samen hebben we een inventaris voor het Jekerkwartier gemaakt en de volgende locaties benoemd om hetzij fietsparkeerplaatsen uit te breiden, hetzij nieuwe fietsparkeerplaatsen te maken (en soms dus autoparkeerplaatsen op te heffen). Het betreft de volgende straten: St. Pieterstraat (diverse locaties), St. Jacobstraat, Achter de Molens, Ezelmarkt, OLV-plein/Koestraat, Grote Looiersstraat, Vief Köp, Bernardusstraat (achterkant van Minderbroeders), Faliezusterspark (bij D’n Hiemel), St. Pieterskade.                                                                                         De gemeente gaat dit plan verder uitwerken en aan de gemeenteraad presenteren. Die moeten het goedkeuren en geld vrijmaken om dit uit te voeren. Het voorstel houdt ook in dat de weesfietsen opgeruimd worden (dat schijnt zo’n 20% te zijn) waardoor er meer ruimte komt en de bebording zal vernieuwd/aangepast worden. We hopen natuurlijk dat dit alles binnen afzienbare termijn zal plaatsvinden, maar we zijn in deze ook afhankelijk van de agendaplanning van de gemeenteraad (en die is aangepast vanwege corona). We willen graag uw reacties horen en ook eventuele aanvullingen van locaties.
  4. Hennepteelt: HELP ZE UW BUURT UIT!                                                                     Onze wijkagent heeft ons verzocht om tekst over het bestrijden van hennep-kwekerijen in woonwijken op onze site te plaatsen.                                                                      Mocht zich een hennepplantage bij u in de buurt bevinden, dan loopt u risico op brand door kortsluiting en lekkage. De schade die de hennepteelt veroorzaakt, is groot. Uit reacties merkt de politie dat de gevaren van een hennepkwekerij vaak onderschat worden. Zie https://bewonersjekerkwartier.nl/2020/05/16/hennepkwekerijen-help-ze-uw-buurt-uit/
  5. Oud papier                                                                                                                     Bij het maken van een rondgang door het Jekerkwartier valt het op dat er op diverse plaatsen in de straten oud papier in dozen staat. Mogelijk dat het niet bij iedereen bekend is, maar de gemeente haalt in deze periode geen oud papier op. https://www.gemeentemaastricht.nl/stad/actueel/nieuws/nog-steeds-geen-papierinzameling                                                                                                                Het verzoek is dus dat u zelf naar de container of het milieupark gaat om daar het papier te deponeren. En soms kan het helpen om uw buurman/buurvrouw hierop te attenderen omdat niet iedereen hiervan op de hoogte is.

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *