NIEUWSBRIEF 2020. nr. 3

U hebt ongetwijfeld kennisgenomen van de discussie in de raad en de pers over het al dan niet staand drinken op terrassen. Voor het bestuur is dit een prioritair thema waar wij extra tijd voor inzetten. De gemeenteraad heeft een motie aangenomen om een try-out in te zetten. Het college is nu aan het uitzoeken hoe ze dat willen uitvoeren en wat de regels daarbij zullen zijn. Daarbij zullen wij als bewonersorganisatie en evenals de direct betrokken bewoners en omwonenden worden betrokken. Zie onze website ‘actueel’ of klik door naar een van de gegeven links onderaan in deze nieuwsbrief.

Verder willen wij weer een beroep op u doen om naar de komende bijeenkomsten van de gemeenteraad te gaan. Met name de bijeenkomst aanstaande dinsdagavond over de Omgevingsvisie; dit is een extra stadsronde.

Inhoud
1. Omgevingsvisie.
2. Belangrijke data bijeenkomsten gemeenteraad.
3. Algemene Ledenvergadering (ALV) d.d. 31 maart 2020.
4. Vooraankondiging film d.d. 23 april 2020.
5. Belangrijke links.

1. Omgevingsvisie
Op 11 februari 2020 heeft een stadsronde over de Omgevingsvisie plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan is besloten om een extra stadsronde in te plannen op dinsdag 10 maart 2020. Graag nodigen wij u uit om hierbij aanwezig te zijn.

Planning
Met het inplannen van de extra stadsronde schuift het geplande besluitvormingsproces met twee weken op. Het besluitvormingsproces vindt plaats via een stadsronde, raadsronde en raadsvergadering. Tijdens de stadsronde staat het gesprek tussen aanwezige burgers en partijen met de gemeenteraad centraal. Om ervoor zorgen dat alle standpunten aan bod komen in een gesprek, wordt deze stadsronde begeleid door een externe gespreksleider.

Uitnodiging
Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze raadsbijeenkomsten. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie over de stadsronde Omgevingsvisie van 10 maart kunt u terugvinden in het raadsinformatiesysteem via de volgende link:https://maastricht.parlaeus.nl/user/meeting/action=view/id=31.

Meer informatie
Op www.gemeentemaastricht.nl/Omgevingsvisie vindt u meer informatie over de Omgevingsvisie en de planning.

2. Data bijeenkomsten gemeenteraad.
    Locatie: Stadskantoor ingang Gubbelstraat

  • Dinsdag 10 maart                                                                                      Stadsronde Omgevingsvisie: 17.00 – 19.00 uur – Raadzaal                         Raadsronde Handhaven openbare ruimte meerjarenbeleidsplan:                            17.00 – 18.30 uur  Groene kamer
  • Dinsdag 24 maart                                                                                        Raadsronde Omgevingsvisie: 19.00 – 21.00 uur Groene kamer.
  • Dinsdag 7 april 2020                                                                         Raadsvergadering Omgevingsvisie: 21.00 – 23.00 uur Raadzaal

3. Algemene Ledenvergadering (ALV) d.d. 31 maart 2020. 
Onze jaarlijkse ledenvergadering zal plaatsvinden op dinsdagavond 31 maart. Onze leden zullen binnenkort nadere informatie ontvangen over locatie, tijd en programma.

Mocht u als lezer van deze nieuwsbrief geïnteresseerd zijn in onze ALV, dan is dit wellicht een mooie gelegenheid om u aan te melden als lid van BJK.
Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 15 per persoon per jaar. U kunt zich aanmelden via onze website:  www.bewonersjekerkwartier.nl.

4. Vooraankondiging film d.d. 23 april 2020.
In samenwerking met ’t Pesthuys organiseren wij een film voor de lezers van onze nieuwsbrief. Kosten: € 5 per persoon. Aanmelding via ’t Pesthuys.
De film ‘De rafelranden van Maastricht’ gaat over enkele Maastrichtenaren.
De filmmaker Richard Dols zal deze avond aanwezig zijn en de film toelichten.
Wij zullen u in een volgende nieuwsbrief nader informeren, maar u kunt als geïnteresseerde de datum alvast noteren in uw agenda.

5. Belangrijke links.  
https://bewonersjekerkwartier.nl/2020/02/23/staand-drinken-o…se-terrassen-mag/
https://bewonersjekerkwartier.nl/2020/02/23/bewonersgroepen-…en-in-maastricht/
https://bewonersjekerkwartier.nl/2020/02/23/noodroep-raadsve…assenverordening/

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *