Nieuwsbrief 2020 nr. 1. 19-01-2020.

Het jaar 2020 is al weer enkele weken oud. Sommige voornemens zijn al weer verleden tijd, maar BJK blijft zich onafgebroken inspannen voor het woon- en leefklimaat van de bewoners van de binnenstad in het bijzonder het Jekerkwartier.
Hierbij willen we u weer informeren over belangrijke actualiteiten voor ons woongebied. Er zijn diverse bijeenkomsten van de gemeenteraad en wij doen weer een beroep op u om daar zoveel mogelijk aanwezig te zijn.

Inhoud
1. Milieuzone.
2. Van wie is de stad?
3. Nieuwe wijkgebonden medewerker.
4. Veel nieuwe data bijeenkomsten gemeenteraad.

1. Milieuzone
De discussie over het al dan niet invoeren van een milieuzone in Maastricht verkeert momenteel in een impasse. Samen met andere bewonersorganisaties – verenigd in het Platform voor Milieu en Verkeer Maastricht – bereiden wij een brandbrief voor die binnenkort verstuurd zal worden en dan ook op onze website geplaatst wordt.

2. Van wie is de stad? 
Onlangs (14-01-2020) verscheen in De Limburger een kritische column van Johan van de Beek onder de titel “Rupsjes Nooitgenoeg, waar de kassa toch al het hardst rinkelt”.  Deze column legt de problemen van overtoerisme mooi bloot, interessant voor al degenen die het leven in onze mooie stad Maastricht na aan het hart ligt. Zie hiervoor:
https://bewonersjekerkwartier.nl/2020/01/14/rupsjes-nooitgen…urger-14-01-2020/ 

3. Nieuwe wijkgebonden medewerker.
Het centrum heeft sinds kort een nieuwe wijkgebonden medewerker (wgm-er), te weten Alonze Homblen. Hij zal zich binnenkort via een volgende  nieuwsbrief persoonlijk introduceren. Een wgm-er is in dienst van de gemeente en valt onder handhaving; niet te verwarren met de wijkagent: die hoort bij de politie.

Voor veel mensen is het onduidelijk wat de politie doet en wat door handhavers gedaan wordt.
Heel kort gezegd:
– de politie is verantwoordelijk voor de veiligheid
– handhaving is verantwoordelijk voor de leefbaarheid.

Denk bij leefbaarheid o.a. aan:
– parkeren + milieu (=80% van het werk)
– fietsen in het park
– terrascontroles
– evenementen
– geluidscontroles (maar die vallen onder een ander team van de handhaving).

Zoals gezegd: binnenkort zullen we hier meer over vermelden.

4. Veel nieuwe data bijeenkomsten gemeenteraad.
    Locatie:  Stadskantoor ingang Gubbelstraat

Dinsdag 21 januari
Raadsronde Terrassenbeleid: 19.00 – 21.00 uur – Raadzaal.

In de nieuwe terrasverordening wil de gemeente de ‘bestendigingsregeling met terrasvrije zones en straten’ intrekken. Dit terwijl deze bestendigingsregeling heeft gezorgd voor een goede verdeling waarin niet elk straatje en elke straathoek als terras wordt ingezet. Juist daarmee heeft Maastricht zich kunnen onderscheiden en de leefbaarheid, monumentaliteit en toegankelijkheid kunnen garanderen.
Zie voor onze inbreng ook:
https://bewonersjekerkwartier.nl/2019/12/16/stadsronde-terra…17-december-2019/

Dinsdag 28 januari
Stadsronde Verordening geluid: 17.00 – 18.30 uur – De Maasmolen.
Begin 2019  werd een nieuwe geluidsverordening  door het college voorgelegd.  Wij hebben ons toen sterk gemaakt voor betere leefbaarheid garanties. Daartoe verzochten wij de procedure op te schorten om in overleg met de Horecasector verbeteringsvoorstellen uit te werken. Dit heeft geleid tot meer begrip bij de Horecasector en een aantal belangrijke aanpassingen.

De belangrijkste verbeterpunten zijn:

  • Een evaluatieperiode  voor heel 2020.
  • Aanpassing inzet geluidsboxen: carnavalsdagen: vr/za 16.00-01.00/24.00uur, Di-24.00uur,  maximaal 3x pj bij overige evenementen. Verzegeling begrenzers, norm 85 db(A).
  • Aanpassing ontheffingsstelsel Incidentele festiviteiten: maximaal 10 (ipv 12): door de week maximaal 3 en weekends maximaal 7 (vr/za).
  • Aanpassing eindtijden geluidsontheffingen festiviteiten: voorafgaand aan  werkdagen max 24.00 uur, overige dagen 01.00 uur); Unieke bovenlokale festiviteiten: uiterlijk van 12.00- 22.00 uur.
Dinsdag 11 februari 
Stadsronde Omgevingsvisie: 17.00 – 18.30 uur  Raadzaal
In deze stadsronde gaat het om de gemeentelijke reactie op de ingediende zienswijzen op het Ontwerp Omgevingsvisie eind 2019. Nog één keer kunnen wij dan reageren over de wijze waarop het gemeentebestuur daarmee omgaat. Eind van deze maand wordt het definitieve Voorstel van het college verwacht waarop wij op de 11e februari kunnen inspreken.
Ook als bewoners vereniging BJK hebben wij een eerdere zienswijze  en bedenkingen ingebracht. Zie voor onze zienswijze:
https://bewonersjekerkwartier.nl/2019/10/21/zienswijze-bjk-n…evingsvisie-2040/ 

Daarna trekt de gemeenteraad haar conclusies tijdens de Raadsronde op 10 maart.  Een belangrijke discussie omdat het gaat om de toekomst van Maastricht voor de komende 20 jaar. Bepalend voor de binnenstad en onze buurt; zoals bijvoorbeeld over de wijze waarop omgegaan zal worden met de verwachte groei van het toerisme, het verkeer etc.

Raadsronde Verordening geluid 19.00 – 20.30 uur Groene Kamer 

Zie tekst over inhoud onder 28 januari!

Dinsdag10 maart
Raadsronde Omgevingsvisie: 19.00 – 21.00 uur  Raadzaal