Maastricht laat het afweten / is goed bezig

Bron: Dagblad De Limburger, door Joos Philippens, d.d. 25 januari 2020.        

INTERVIEW LUCHTKWALITEIT                                                                                   De noodkreet van twintig Maastrichtse groeperingen luidt: ‘Politiek, kom snel met de milieuzone’. De bezorgde burgers hekelen de rol van de gemeente.     

Wethouder Krabbendam zegt: „We zijn echt wel goed bezig en werken hard aan een betere luchtkwaliteit.” Lees verder

In Maastrichtse terrassenkwestie is geen plaats meer voor informele manier van ruimte verdelen

De Limburger – Joos Philippens  23 januari 2020

De discussie over de nieuwe terrasverordening in Maastricht staat bol van juridische termen: loodlijnen, zichtverbinding, nabijheidsbeginsel, jurisprudentie, inpasbaarheid en weigeringsgronden. De politiek zucht onder de last en droomt hardop van vroegere tijden. Lees verder

Brandbrief Milieuzone

Aan:  De gemeenteraad en het College B&W Maastricht.      20 januari 2020.

Hoeveel mensen heeft u een gezond en gelukkig 2020 gewenst? In tegenstelling tot de meesten van ons, bent u bij machte om meer te doen dan wensen. U kunt het thema gezonde leefomgeving met vernieuwde energie op de kaart zetten dit jaar. Dat is nodig voor onze stad en haar bewoners, nu en in de toekomst. Niet voor niets kreeg het thema veel aandacht bij de verkiezingen in 2018. Lees verder

Nieuwsbrief 2020 nr. 1. 19-01-2020.

Het jaar 2020 is al weer enkele weken oud. Sommige voornemens zijn al weer verleden tijd, maar BJK blijft zich onafgebroken inspannen voor het woon- en leefklimaat van de bewoners van de binnenstad in het bijzonder het Jekerkwartier.
Hierbij willen we u weer informeren over belangrijke actualiteiten voor ons woongebied. Er zijn diverse bijeenkomsten van de gemeenteraad en wij doen weer een beroep op u om daar zoveel mogelijk aanwezig te zijn.

Inhoud
1. Milieuzone.
2. Van wie is de stad?
3. Nieuwe wijkgebonden medewerker.
4. Veel nieuwe data bijeenkomsten gemeenteraad.
Lees verder

‘Rupsjes Nooitgenoeg, waar de kassa toch al het hardst rinkelt’

Lees verder