NIEUWSBRIEF 2019 NR. 9

De bijeenkomst bij de universiteitsbibliotheek was met een kleine 30 bezoekers een groot succes. Vrijwel iedereen was enthousiast over de warme, gastvrije ontvangst en het interessante bezoek aan het depot van de bibliotheek. Volgend jaar komt er een vervolg bij de nieuw te openen vestiging op het Tapijnterrein.
Verder willen wij u nog herinneren aan het huisconcert bij Mieke Jonkers en u attenderen op de enquête speciaal voor bewoners.

  1. Huisconcert bij Mieke Jonkers: donderdag 28 november 2019 
  2. Koopstromenonderzoek Provincie Limburg
  3. Belangrijke links.

1.  HUISCONCERT BIJ MIEKE JONKERS: 28 NOVEMBER 2019 – 20.00 UUR 
Evenals in 2018 wordt er ook dit jaar weer een huisconcert gegeven bij Mieke Jonkers thuis. Dit concert wordt door BJK georganiseerd en is bedoeld voor buurtbewoners (+ evt. een introducé).

Programma
Rivera Quartet 
Alfredo Reyes (violin), Ariel Sanches (violin)
Susana Tena (viola), Sofía Lluciá (violoncello)
W.A. Mozart – String quartet No.17, K. 458 “The Hunt”
A. Borodin – String quartet No.2

Kosten
De avond kost € 15,00 per persoon.
Dit is inclusief koffie/thee en na afloop een glaasje wijn. Het bedrag komt volledig ten goede aan de 4 jonge musici. Laat a.u.b. weten wie interesse heeft via info@bewonersjekerkwartier.nl o.v.v. huisconcert.

Degenen die zich aanmelden krijgen persoonlijk bericht over adres, etc. We hopen natuurlijk dat veel mensen komen luisteren. Voor de musici is het een bijzondere gelegenheid om ‘concert ervaring’ op te doen.

2. KOOPSTROMENONDERZOEK PROVINCIE LIMBURG
Groot onderzoek naar koopgedrag in Limburg
De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker leegstand zichtbaar en veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen. De provincie zet zich daarom samen met gemeenten en winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang.

Eind oktober is daarom in Limburg een grootschalig onderzoek gestart. Dat onderzoek brengt in beeld waar inwoners van de provincie hun boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties. Deze informatie brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld en helpt daarmee gemeenten en de provincie bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd op verzoek van de Provincie Limburg. Alle gemeenten nemen deel aan het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research.

Deelnemers gezocht
Het veldwerk start eind oktober en loopt door tot eind november. In deze periode worden inwoners uit alle gemeenten uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Zij ontvangen namens de provincie Limburg een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus. De huishoudens zijn willekeurig geselecteerd. Deelnemen kan door online een vragenlijst in te vullen. Inwoners die geen brief krijgen, maar wel graag willen meedoen kunnen de vragenlijst invullen via www.startvragenlijst.nl/ksol2019.

Onder alle deelnemers van het onderzoek worden 50 cadeaubonnen van €25 verloot.

Privacy gewaarborgd
De privacy van deelnemers is gewaarborgd in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving (AVG). Antwoorden van deelnemers zijn niet gekoppeld aan hun woonadres en worden uitsluitend gebruikt voor het Koopstromenonderzoek Limburg 2019.

Meer informatie
Voor meer informatie over het onderzoek is er de website www.ksol2019.nl. Mailen kan naar info@ksol2019.nl.

3. BELANGRIJKE LINKS

Zie voor de inbreng van BJK op de omgevingsvisie:
https://bewonersjekerkwartier.nl/2019/10/21/zienswijze-bjk-n…evingsvisie-2040/

Zie voor de inbreng van Buurtbalans op de omgevingsvisie:
https://www.buurtbalans.nl/wp-content/uploads/2019/10/zienswijze-Stichting-Buurtbalans-ontwerp-omgevingsvisie-oktober-2019.pdf

Zie voor artikel hierover in De Limburger d.d. 02/11/19:
https://bewonersjekerkwartier.nl/2019/11/02/buurtbalans-luid…ht-zijn-inwoners/ 

Nog even voor alle duidelijkheid: BJK werkt actief samen met andere platforms en netwerken binnen Buurtbalans.

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *