NIEUWSBRIEF 2019 nr. 8

Het is weer tijd om u te berichten over actuele zaken die van belang zijn voor het Jekerkwartier.

Inhoud

 1. Open dag Studiebibliotheek Universiteit: za 9 november 2019
 2. Het verkeersplan Jekerkwartier.
 3. Huisconcert bij Mieke Jonkers: do 28 november 2019.
 4. Tussen maatregelen Milieuzone: Samenwerking bewoners, ondernemers & studenten (BOS-overleg).
 5. Omgevingsvisie
 6. Belangrijke data.

1. OPEN DAG STUDIEBIBLIOTHEEK UNIVERSITEIT

Uitnodiging voor omwonenden voor een ontvangst in de Universiteitsbibliotheek.

Geachte buurtgenoot,

Met veel genoegen nodigen wij u uit voor onze “Ontvangst” op zaterdag 9 november 2019. We willen u dan graag bijpraten over de laatste ontwikkelingen van de Universiteitsbibliotheek (hierna UB). Een van deze ontwikkelingen is dat de nachtopenstelling voor studenten nu definitief geregeld is bij The Student Hotel.

Tijdens de ontvangst gunnen wij u een blik achter de schermen en we laten onder andere onze schatten in het depot zien. Studenten van de Universiteit Maastricht gaan u rondleiden.

Programma locatie Grote Looierstraat 17

 • 10.30 uur    : ontvangst met koffie/thee en vlaai
 • 11.00 uur    : welkom + korte presentatie over de laatste ontwikkelingen van de UB
 • 11.30 uur    : rondleiding door de UB
 • 12.30 uur    : nazit
 • 13.00 uur    : afronding.

We stellen uw aanwezigheid zeer op prijs.                                                           Aanmelden a.u.b. via info@bewonersjekerkwartier.nl ovv open dag UB.

Tot ziens op 9 november!

Met vriendelijke groet,

Ingrid Wijk en Carin Klompen, Universiteitsbibliotheek.

 

2. HET VERKEERSPLAN JEKERKWARTIER

Onderstaande verkeersbesluiten zijn door de gemeente gepubliceerd in de Staatscourant en worden binnenkort gerealiseerd:

 • Omzetten Tafelstraat naar voetgangerszone (auto toegankelijk alleen voor aanwonende bewoners).
 • Witmakersstraat en Lenculenstraat gesloten verklaren voor autoverkeer m.u.v. bestemmingsverkeer. (Bestemmings)verkeer vanuit de Witmakersstraat via Achter de Molens uitrijden.

Nog in procedure te brengen zijn de volgende aanpassingen:

 • Kleine Looierstraat opheffen vergunning parkeren aan één zijde
 • Parkeerplaatsen Nieuwenhofstraat omzetten naar uitsluitend vergunning

Voor wat betreft het dagparkeren Heylerhoflaan (combi parkeren) toestaan met verhoogd tarief: de bewoners van het villapark (Heylerhoflaan en andere direct aanliggende straten) hebben een bezwaarschrift naar de gemeente gestuurd. Zie voor de inhoud van deze brief:

https://bewonersjekerkwartier.nl/2019/09/01/bezwaar-dagparkeren-villapark/

3. HUISCONCERT BIJ MIEKE JONKERS: DO 28 NOVEMBER 2019

Evenals in 2018 wordt er ook dit jaar weer een huisconcert gegeven bij Mieke Jonkers thuis. Dit concert wordt door BJK georganiseerd en is bedoeld voor buurtbewoners (+ evt. een introducé).

Datum         :        donderdagavond 21 november.
Aanvang      :        20.00 uur.
Wie             :        4 jonge musici (namen worden nog bekendgemaakt).
Kosten        :        € 15,00; dit is inclusief koffie/thee en na afloop een glaasje wijn.
Het bedrag komt volledig ten goede aan de musici.

Laat a.u.b. weten wie interesse heeft via info@bewonersjekerkwartier.nl ovv huisconcert.  Degene die zich aanmelden krijgen persoonlijk bericht over adres, gekozen muziek, etc. We hopen natuurlijk dat veel mensen komen luisteren.

4. TUSSEN MAATREGELEN MILIEUZONE SAMENWERKING BEWONERS,    ONDERNEMERS & STUDENTEN (BOS-overleg)

BJK is en blijft een groot voorvechter voor de invoering van een milieuzone, evenals vrijwel alle bewonersgroeperingen. Echter de gemeenteraad heeft besloten dat er eerst duidelijkheid over de handhaving bij Duitse- en Belgische kentekens moet bestaan. Ondernemers zijn geen voorstander van een milieuzone maar vinden wel dat hoognodig en versneld concrete maatregelen ingezet moeten het verkeer en milieu in de stad te verbeteren. Op dat punt zitten bewoners en ondernemers op één lijn.

De breed gedragen motie in de gemeenteraad om intensief door te werken aan de inzet van de andere maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit, is voor de bewoners (verenigd in het Platform Milieu & Verkeer Maastricht; zie ook https://bewonersjekerkwartier.nl/2019/08/11/strategie-notitie/) aanleiding geweest met de ondernemers daarover door te praten en om te onderzoeken waar we gezamenlijk kunnen optrekken. Daar wordt momenteel hard aan gewerkt.

We verwachten binnenkort een plan te kunnen presenteren, hetgeen ook naar de gemeenteraad verzonden zal worden.

5. OMGEVINGSVISIE

Tot afgelopen donderdag 24 oktober heeft de gemeente 6 weken lang haar Ontwerp Omgevingsvisie 2040 ter inzage gelegd. Tegen dat ontwerp konden binnen die periode bedenkingen worden ingebracht.

Het gaat hier om een zeer belangrijk plan voor de toekomst van onze stad en het Jekerkwartier. BJK heeft een werkgroep Omgevingsvisie kunnen instellen (met Herman van Wersch, Henk Geerdink, Jan Jeurissen, Frans Holten, Wil Dessart en Wouter Mulder).  De werkgroep heeft behoorlijke zorgen over de beoogde toekomst van de stad en het Jekerkwartier zoals het groeimodel (economie, toerisme, evenementen, studenten), de profilering van het Jekerkwartier (als levendig gebied en Urban Campus) en het Verkeer en Milieu. Die punten zijn uitgewerkt in de bij het college en de gemeenteraad ingediende zienswijze. Zie voor inhoud:

https://bewonersjekerkwartier.nl/2019/10/21/zienswijze-bjk-naar-aanleiding-van-de-ter-visielegging-ontwerp-omgevingsvisie-2040/

 Planning vervolg

 • november 2019: verwerking zienswijzen
 • december 2019 -januari 2020: besluitvorming verwerking zienswijzen en vaststelling definitieve Omgevingsvisie Maastricht 2040 (raadsbesluit)

Wij houden u op de hoogte en bedanken de leden van de werkgroep voor hun inzet.

6. BELANGRIJKE DATA

 • Za 9 november 10.30 uur  : Open huis/excursie studiebibliotheek UM.
 • Do 28 november 20.00 uur : Huisconcert bij Mieke Jonkers thuis.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *