NIEUWSBRIEF 2019 nr. 8

Het is weer tijd om u te berichten over actuele zaken die van belang zijn voor het Jekerkwartier.

Inhoud

  1. Open dag Studiebibliotheek Universiteit: za 9 november 2019
  2. Het verkeersplan Jekerkwartier.
  3. Huisconcert bij Mieke Jonkers: do 28 november 2019.
  4. Tussen maatregelen Milieuzone: Samenwerking bewoners, ondernemers & studenten (BOS-overleg).
  5. Omgevingsvisie
  6. Belangrijke data.

Lees verder

ZIENSWIJZE BJK naar aanleiding van de ter visielegging ONTWERP OMGEVINGSVISIE 2040

Na een uitgebreide voorbereidingsprocedure brengt u nu het ontwerp omgevingsvisie in procedure. Een zeer belangrijk en uitgebreid plan met vergaande consequenties voor het wonen, werken, beleven en bezoeken van onze stad de komende 20 jaar! Deze “Govi” is voorlopig nog te beschouwen als een Structuurplan (oude stijl) en wordt pas later als “Omgevingsvisie” conform de nieuwe Omgevingswet (2021) verankerd. Die tijdsspanne biedt de mogelijkheid om de visie goed te checken op zijn consequenties en gevolgen en waar nodig bij te stellen. Lees verder