Nieuwsbrief 2019 nr. 6 d.d. 24-05-2019

Wederom nieuwe actuele berichten over zaken die voor bewoners van het Jekerkwartier van belang zijn.
Inhoud

 1. Tapijnterrein: open dag zaterdag 15 juni.
 2. Het verkeersplan Jekerkwartier.
 3. Milieuzone.
 4. Universiteitsbibliotheek: 24-uurs openstelling naar Student Hotel.
 5. Het verkeersplan Jekerkwartier.
 6. Belangrijke data.

1. TAPIJNTERREIN: OPEN DAG ZATERDAG 15 JUNI
Op zaterdag 15 juni aanstaande is de dag van de bouw en kan iedereen een kijkje achter de schermen komen nemen bij de Tapijnkazerne.
Van 10.00u tot 16.00u is de bouwplaats opengesteld voor publiek waar u in gesprek kunt gaan met alle mensen die dagelijks betrokken zijn bij deze bouw.
Ook zullen specialisten van uitvoerende bedrijven rondleidingen verzorgen op de bouwplaats.

Uitnodiging
Ook zal de universiteit voor alle omwonenden van Tapijn een speciale rondleiding verzorgen. Ralph Herben, Vastgoedontwikkelaar van de UM, zal onze gids zijn.
Het programma ziet er als volgt uit:
10.00 uur: Ontvangst en officiële starthandeling Dag van de Bouw en Dag van de Architectuur op de bouwplaats (entree langs de Pr. Bisschopssingel ter hoogte van het voet-fietspad).
10.30 uur: Rondleiding over de bouw door R. Herben (UM)
Aansluitend een kop koffie met vlaai.

We hopen dat veel omwonenden van deze uitnodiging gebruik zullen maken.

2. HET VERKEERSPLAN JEKERKWARTIER
Er is door het college een definitief besluit genomen over de verkeersverbeteringen voor het Jekerkwartier, waar we nu al zo lang over in gesprek zijn geweest.

De maatregelen en de uitvoeringsplanning zullen worden toegelicht door de gemeente op een informatiebijeenkomst.
Datum: maandagavond 17 juni
Tijd:      aanvangstijd wordt nog bekend gemaakt.
Locatie: StayOkay

We houden u op de hoogte en bevelen aan dat eenieder naar deze informatiebijeenkomst gaat.

3. MILIEUZONE
Zoals u ook in de krant zult hebben gelezen, heeft de gemeenteraad uitgebreid vergaderd over de instelling van een milieuzone voor Maastricht.
Maar er is nog geen definitief besluit genomen. Voorwaarde is dat er eerst groen licht komt over de handhaafbaarheid bij Duitse en Belgische kentekens (het collegevoorstel). Daarnaast is een breed gedragen motie aangenomen om nu ook intensief door te werken aan de inzet van andere maatregelen ter uitwerking van de luchtkwaliteit. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

4. UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK:
24-UURS OPENSTELLING NAAR STUDENT HOTEL

De universiteit heeft ons geïnformeerd over een belangrijke locatiewijziging: de proef zal plaatsvinden bij het Student Hotel Maastricht en niet in de universiteitsbibliotheek locatie binnenstad.
Na overleg met de omwonenden heeft de universiteit deze proef uitgesteld en is men op zoek gegaan naar alternatieve locaties voor een proef. De universiteit heeft die gevonden bij het Student Hotel Maastricht gedurende 4 weken in mei en juni. De proef zal dus niet plaatsvinden in de UB locatie Nieuwenhofstraat / Grote Looierstraat.
Dit bericht heeft inmiddels ook in De Limburger van 20 mei 2019 gestaan.

5. BELANGRIJKE DATA 

 • Zaterdag 25 mei 15.00 – 17.00 uur High Tea Tapijntuin: er is nog een enkele plaats vrij.
 • Maandagavond 17 juni: informatiebijeenkomst verkeersplan Jekerkwartier; aanvangstijd wordt nog bekend gemaakt.

Nieuwsbrief 2019 nr. 5 d.d. 07-05-2019

Hierbij het laatste nieuws en overige wetenswaardigheden waarover we u graag willen informeren.
Inhoud

 1. Toekomst Molenhof.
 2. Gemeenteraad over Milieuzone en Studenten huisvesting.
 3. Het verkeersplan Jekerkwartier.
 4. High Tea in de Tapijntuin – za 25 mei 2019.
 5. Tweede klimaatmars Maastricht: za 11 mei 2019.

1. TOEKOMST MOLENHOF
Zoals velen van u via de pers vernomen hebben, was het de bedoeling van eigenaar en gemeente dat er eind dit jaar studenten in het voormalige Molenhof gevestigd zouden worden. Er is daartoe ook een vergunningsaanvraag ingediend. Echter, zoals de zaken zich nu laten aanzien, zal dit -wat wij weten- komende periode nog niet aan de orde zijn. De huidige ‘bewoners’ (Maastricht Herstelzorg) hebben het pand in gebruik en dit zal zeker nog enige tijd duren.
Mochten er andere ontwikkelingen komen, dan houden wij u op de hoogte.

2. GEMEENTERAAD DINSDAG14 MEI OVER MILIEUZONE  EN STUDENTENHUISVESTING
Volgende week vergadert de gemeenteraad over de milieuzone (aanvang raadszitting 20.30 uur, laatste agendapunt, ca 21.30?). Om 17.15 uur raadsronde bestemmingsplan woningsplitsing en omzetting. En om 19.00 uur raadsronde woonprogrammering studenten huisvesting.

3. HET VERKEERSPLAN JEKERKWARTIER
Wij zijn in overleg met de gemeente over een informatiebijeenkomst over de realisatie van het verkeersplan Jekerkwartier en de gemeentelijke plannen daarvoor. Naar verwachting zal er op zeer korte termijn (mei/juni) een bijeenkomst plaatsvinden. Zodra wij de datum en locatie kennen, zullen we u informeren.

4. HIGH TEA IN DE TAPIJNTUIN – za 25 mei 2019
Speciaal voor de bewoners van het Jekerkwartier hebben wij in overleg met de mensen van de Tapijntuin een rondleiding en een High Tea Tapijntuin afgesproken.
Creatieve en interessante rondleiding
U staat versteld wat daar allemaal te leren, te zien en te genieten is. Natuurlijk horen daar ook onze opgravingen bij.
High Tea
Aansluitend op de rondleiding volgt een High Tea waarbij we zoveel mogelijk kruiden, bloemen uit de tuin gebruiken.                                                                                       Datum
Zaterdagmiddag  25 mei 2019.
We starten om    15.00 uur
Eindtijd                17.00 uur
Kosten
10 euro p.p.  –    max. aantal deelnemers 15 pers.
Reserveren en betaling  info@tapijntuin.nl
Triodosbank: NL89TRIO0197864856.
Evt. kunt u zich ook aanmelden via info@bewonersjekerkwartier.nl
We hopen u die middag te ontmoeten en met elkaar een aangename tijd door te brengen.

5. TWEEDE KLIMAATMARS MAASTRICHT – 11 mei ’19
Students for Climate Maastricht (S4CM) is een door studenten geleide milieuorganisatie, die zich inzet voor het bestrijden van klimaatverandering.
S4CM organiseert een 2klimaatmars in Maastricht en hoopt op een grote opkomst. De mars wordt afgesloten met speeches en muziek op Plein 1992.
Datum:                     zaterdag 11 mei 2019
Tijdstip:                    14.00 uur
Plaats van vertrek:   Plein 1992 Maastricht.