Nieuwsbrief 2019 – nr. 2

Wij willen u graag informeren over actuele thema’s en bijeenkomsten voor het Jekerkwartier. Te weten:
1. Vooraankondiging (ALV) Algemene Ledenvergadering
2. Omgevingsvisie: wat betekent dit?
3. Bezoek Natuur Historisch Museum (NHM)
4. Verzoek van Tapijntuin: vrijwilligers gevraagd
5. Belangrijke data voor uw agenda
6. Actuele informatie op onze website: het afvalplan en afvalloos Maastricht

1. Vooraankondiging (ALV) Ledenvergadering BJK –  maandagavond 25-02-2019 

De ALV wordt gehouden op maandagavond 25 februari. De ALV is van belang omdat bij een vereniging de leden bepalen wat het beleid is en waar we onze aandacht op richten.Enkele onderwerpen van deze avond zijn:

 • Woningbeleid: huisvesting studenten
 • Toeristische woningverhuur (airBnb)
 • Milieuzonering
 • Omgevingsvisie

Mocht u als lezer van deze Nieuwsbrief graag naar deze avond komen, dat kan als u lid bent of als u zich nu als lid gaat aanmelden via www.bewonersjekerkwartier.nl.
Leden betalen € 15 contributie per persoon per jaar.

2. Omgevingsvisie: wat betekent dit?

In heel Nederland en dus ook in Maastricht zijn gemeenten bezig met het opstellen van de omgevingsvisie: de vervanging van de vroegere gemeentelijke structuur visie en -plannen. Voor de toekomst van onze stad een van de belangrijkste beleids-documenten. In de omgevingsvisie maakt Maastricht beleid op sociaal en ruimtelijk vlak. Nadrukkelijk is het de bedoeling dat naast traditionele ruimtelijke onderwerpen zoals wonen, verkeer, omgang met cultureel erfgoed etc. ook zaken rondom leefbaar-heid en veiligheid en positieve gezondheid worden opgenomen.

Nieuw is dat de gemeenten ook opgeroepen zijn om gebieds-gericht te gaan werken en Maastricht dat ook wil doen. Dat betekent dat wij als buurtbewoners hierin mee kunnen denken over de toekomst van onze buurt. De buurtnetwerken zijn gevraagd om een buurtplan op te stellen waarin de belangrijkste kwaliteiten van de buurt die we willen behouden en versterken terug moeten komen evenals de zaken die aandacht verdienen. We hopen dat u met ons mee wilt denken. Het is de bedoeling om vooruit te kijken naar de toekomst van onze buurt.
Kortom, wat zouden we willen behouden en wat zouden we aan het Jekerkwartier willen veranderen?

Wilt u graag over dit onderwerp meepraten: meld u dan aan voor onze ALV op 25-02-19 via www.bewonersjekerkwartier.nl.

Kom ook naar de gemeenteraad op dinsdag 26-02-2019: dan is de stadsronde over de omgevingsvisie.

3. Verzoek van Tapijntuin: vrijwilligers gevraagd 

De Tapijntuin zoekt vrijwilligers die het leuk vinden om onder leiding van een professionele tuinman het groen te beheren op het Tapijnterrein en daarnaast om in de Tapijntuin ander vrijwilligerswerk te doen.
Er is al een sympathieke groep mensen die wekelijks helpt, maar we zouden er graag nog meer mensen bij willen hebben. De openingstijden zijn woensdag, donderdag, vrijdag en zondag tussen 12.00 en 16.00uur. Je kunt ervoor kiezen enkele uren, een halve dag of een hele dag te komen meewerken in de tuin.
Je leert de overige vrijwilligers van Tapijntuin ook kennen via gezamenlijk activiteiten en er is maandelijks een thee-uurtje om gezellig bij te kletsen en om ideeën en tips uit te wisselen.

Vind je het leuk om mee te helpen en te leren over wat er groeit en bloeit in de natuur, leuke mensen te ontmoeten, meld je dan aan via het mailadres: info@tapijntuin.nl.
Wil je bij de aanmelding, naam en emailadres en eventueel telefoonnummer opgeven. Na je aanmelding word je uitgenodigd voor een gesprek om een en ander te bespreken over de Tapijntuin en de werkwijze. Je kunt ook bij de tuin langs gaan en je melden bij tuinman Mark Franck. Hij is op woensdagen aanwezig in de Tapijntuin . 

4. Bezoek Natuur Historisch Museum (NHM) –  woensdag 13 maart 14.00 uur.

Dit voorjaar organiseren wij een museumexcursie naar het NHM.

 • Een gids (paleontoloog) vertelt over de geologische geschiedenis van Zuid-Limburg en de gevonden fossielen, waaronder de mosasaurussen.
 • Microsculptures: megagrote foto’s die insecten tot in de kleinste details tonen. De foto’s die de Britse fotograaf Levon Biss maakte zijn tot maximaal drie meter hoog of breed uitvergroot. Biss maakt foto’ van onderdelen van insecten en voegt deze samen. Dat zorgt ervoor dat details en fraaie kleuren te zien zijn. De televisiezender National Geographic besteedt in februari aandacht aan de foto’s.
 • Aansluitend kunnen we gezamenlijk iets drinken in de huiskamer van het museum.
 • De kosten bedragen € 10 per persoon. Dit zijn de kosten voor de gids; de entree zelf is gratis als u een Museumjaarkaart heeft.
 • Belangstellenden kunnen zich opgeven via info@bewonersjekerkwartier.nl o.v.v. NHM. 
  Zodra u zich heeft aangemeld, ontvangt u uitgebreidere informatie.

5. Belangrijke data voor uw agenda 

Wij doen weer een oproep om met zoveel mogelijk bewoners aanwezig te zijn op de publieke tribune tijdens de stadsrondes en raadsvergaderingen. BJK zal tijdens de stadsrondes inspreken en voor de belangen van onze bewoners opkomen.
Dinsdag 26 februari:

 • 17.00 – 18.30 Stadsronde omgevingsvisie (voorlopig concept)
 • 19.45 – 20.30 Raadsronde Facetbestemmingsplan Woningsplitsing en woningomzetting

6. Actuele informatie op onze website: het afvalplan en afvalloos Maastricht 

De afgelopen weken zijn er diverse discussies binnen de gemeenteraad geweest over afvalloos Maastricht. BJK heeft zich sterk gemaakt voor het ophalen van inco-materiaal. Zie:
https://bewonersjekerkwartier.nl/2019/02/02/afvalloos-maastr…ronde-22-01-2019/
Ook in De Limburger heeft u kennis kunnen nemen van de plannen van de gemeente. Zie: 
https://bewonersjekerkwartier.nl/2018/12/14/zie-je-ze-al-met…urger-12-12-2018/ 

Met vriendelijke groet,
Bestuur Bewonersvereniging Jekerkwartier

Marijke van Lierop, voorzitter.

Nieuwsbrief 2019 – nr. 3 d.d. 21/02/19

Wij willen u graag informeren over actuele thema’s en bijeenkomsten voor het Jekerkwartier. Te weten:

1. Belangrijke datum: dinsdag 26 februari 2019
2. Omgevingsvisie
2.1. Stadsronde 26-02-2019
2.2. De betekenis van de omgevingsvisie
2.3. ALV – BJK: oprichten werkgroep JK
3. Bezoek Natuur Historisch Museum (NHM)
4. Het oude PTT-gebouw: Achter de Oude Minderbroeders

1. Belangrijke datum dinsdag 26 februari 2019

 • 17.00 – 18.30 Stadsronde omgevingsvisie. Locatie: Bedrijfsrestaurant de Maasmolen
 • 19.00 – 20.30 Raadsronde Milieuzone Maastricht. Locatie: Raadzaal

Locatie: Stadskantoor Mosae Forum 1; ingang aan de Gubbelstraat. Aanmelden is niet nodig. Te downloaden stukken: via https://maastricht.notubiz.nl/ (datum 26 februari)

Wij doen weer een oproep om met zoveel mogelijk bewoners op de publieke tribune aanwezig te zijn. BJK zal tijdens de stadsronde inspreken en voor de belangen van onze bewoners opkomen.

2.    Omgevingsvisie

2.1.  Stadsronde 26-02-2019

Op 26 februari organiseert de gemeenteraad van Maastricht een stadsronde over de Omgevingsvisie Maastricht 2040.  De stadsronde bestaat uit twee delen.
Deel 1: presentatie van de inhoudelijke stand van zaken over de Omgevingsvisie. Waaronder de reacties die de afgelopen maanden zijn binnengekomen.
Deel 2:  in kleine groepjes uiteen om reacties van de aanwezigen te horen. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan een eerste versie van het gewenste ‘raamwerk’: een streefbeeld richting 2040 voor de grote structuren van de stad met aandacht voor o.a. infrastructuur, groen, water en milieu.

Het doel van de stadsronde is de dialoog tussen stad en raad. Uw mening staat centraal. U bent van harte uitgenodigd deze stadsronde bij te wonen.

2.2.  De betekenis van de omgevingsvisie

In heel Nederland en dus ook in Maastricht zijn gemeenten bezig met het opstellen van de omgevingsvisie: de vervanging van de vroegere gemeentelijke structuurvisie en -plannen. Voor de toekomst van onze stad een van de belangrijkste beleids-documenten. In de omgevingsvisie maakt Maastricht beleid op sociaal en ruimtelijk vlak. Nadrukkelijk is het de bedoeling dat naast traditionele ruimtelijke onderwerpen zoals wonen, verkeer, omgang met cultureel erfgoed etc. ook zaken rondom leefbaarheid en veiligheid en positieve gezondheid worden opgenomen.

Nieuw is dat de gemeenten ook opgeroepen zijn om gebiedsgericht te gaan werken en Maastricht dat ook wil doen. Dat betekent dat wij als buurtbewoners hierin mee kunnen denken over de toekomst van onze buurt. De buurtnetwerken zijn gevraagd om een buurtplan op te stellen waarin de belangrijkste kwaliteiten van de buurt die we willen behouden en versterken terug moeten komen evenals de zaken die aandacht verdienen. We hopen dat u met ons mee wilt denken. Het is de bedoeling om vooruit te kijken naar de toekomst van onze buurt.
Kortom, wat zouden we willen behouden en wat zouden we aan het Jekerkwartier willen veranderen?

2.3. ALV – BJK: oprichten werkgroep JK 

Tijdens de ALV (Algemene LedenVergadering van BJK) op maandag 25-02-2019 zal met de leden over dit onderwerp gesproken worden. Ook zal die avond een werkgroep Omgevingsvisie Jekerkwartier opgericht worden.

Wilt u graag over dit onderwerp meepraten:                                                                   meld u dan aan via  www.bewonersjekerkwartier.nl  en wordt lid van BJK.       Lidmaatschap kost € 15 per persoon per jaar.

3. Bezoek Natuur Historisch Museum (NHM) – woensdag 13 maart 14.00 uur.

Dit voorjaar organiseren wij een museumexcursie naar het NHM. Belangstelling? Meld u aan via:  info@bewonersjekerkwartier.nl o.v.v. NHM.  De kosten bedragen € 10 per persoon. Dit zijn de kosten voor de gids; de entree zelf is gratis als u een Museumjaarkaart heeft.

Programma

 •  Een gids (paleontoloog) vertelt over de geologische geschiedenis van Zuid-Limburg en de gevonden fossielen, waaronder de mosasaurussen.
 • Microsculptures: megagrote foto’s die insecten tot in de kleinste details tonen. De foto’s die de Britse fotograaf Levon Biss maakte zijn tot maximaal drie meter hoog of breed uitvergroot. Biss maakt foto’ van onderdelen van insecten en voegt deze samen. Dat zorgt ervoor dat details en fraaie kleuren te zien zijn. De televisiezender National Geographic besteedt in februari aandacht aan de foto’s.
 • Informeel samenzijn: aansluitend drinken we koffie/thee/fris  in de huiskamer van het museum.

4. Het oude PTT-gebouw: Achter de Oude Minderbroeders

Capricorn Capital heeft recent een aanvraag bouwinitiatief /principe aanvraag gedaan voor de herontwikkeling van de KPN locatie aan de Achter de Oude Minderbroeders 1 te Maastricht. Deze aanvraag betreft nog geen concreet plan maar is een bouwinitiatief. Aan de hand van een dergelijke aanvraag gaat de gemeente Maastricht in overleg met de ontwikkelaar over de ideeën en visie op de beoogde herontwikkeling. Uiteindelijk zal dit tot planvorming leiden die ingediend zal worden voor een omgevingsvergunning. In het traject van planvorming tot indiening van een omgevingsvergunning maakt Capricorn als ontwikkelaar graag afspraken met de betrokken bewoners in het Jekerkwartier om hen geïnformeerd te houden over de plannen en de voortgang.

 

Met vriendelijke groet,
Bestuur Bewonersvereniging Jekerkwartier

Marijke van Lierop, voorzitter.

Afvalloos Maastricht: Inspraak Raadsronde 22-01-2019

Geachte raadsleden,

Wij verzoeken u om een adequate “Inco inzameling” met afhaalsysteem als positief beoordeeld door de proefbuurten. In het college voorstel C vervalt voor betroffen bewoners de huidige 1-2 wekelijkse inzameling met de Restzak zonder een reëel  Inco alternatief. Ter discussie staat daarmee ook de nu voorgestelde verlaagde 4 wekelijkse inzameling. Voor betroffen ouderen en mensen met een beperking ontstaan grote problemen:

 • De meeste van deze bewoners kunnen hun “Inco zak” namelijk niet zelf wegbrengen naar de inleverpunten/milieuperrons:
  • en worden ongevraagd gedwongen tot volstrekte afhankelijkheid van derden.
 • Tenzij ze de Restzak blijven gebruiken voor Inco materiaal:
  • maar die dan onhygiënisch 4 wk thuis moeten bewaren;

Het “recht” op een hanteerbare Inco inzameling wordt hun nu ontnomen. Onbegrijpelijk tegen de achtergrond van de vergrijzing, het groeiende aantal ouderen dat afhankelijk is van Inco voorzieningen en hun zelfredzaamheid.

Strijdig met resultaten proefbuurten.

Onbegrijpelijk is ook dat het college het in de proef positief beoordeelde  Inco-haalsysteem laat vallen. Bewoners van 2 proefbuurten spraken zich met 68% en 89% uit voor handhaving Inco-haalsysteem :  (Zie onderstaande bijlage* : enquêtetabel “evaluatierapport afvalproef”.)

Onzorgvuldig en tegenstrijdig is verder de logistieke motivering in dat rapport dat het Inco-haalsysteem is af te wijzen omdat het “relatief duur en tot een ondoelmatige inzet” zou leiden.

 Concluderend verzoeken wij:

Handhaaf het in de twee proefbuurten “beproefde” Inco-haalsysteem; gemeente breed of per buurt afgestemd.  Of continueer de “Restzak optie” voor inco inzameling dan met de huidige inzamelingsfrequentie van 1-2 wk.

De Bewonersvereniging Jekerkwartier (BJK),

Wouter Mulder, bestuurslid.

Bijlage *

De keuze voor het Inco- brengsysteem verbaast omdat het in strijd is met is de bewoners voorkeur in het “evaluatierapport afvalproef” (raadsbijlage 3). De meerderheid van bewoners in 2 proefbuurten met een afhaalsysteem Inco, Jekerkwartier en Boschpoort Hoogbouw:

 • spreekt zich met 68% en 89% uit het afhaalsysteem te willen behouden:
 • tegen 70% bij Laagbouw Boschpoort voor brengsysteem.

Ook verbaast de vermelding in dat rapport op blz 12 met de verwijzing naar geur, privacy en financiële motieven:  “Voor de inzameling van Inco adviseren we deze via het milieuperron in te zamelen en niet huis-aan-huis (minder geuroverlast door het aanbieden op een zelf gekozen moment en minder privacygevoelig omdat er geen emmertje voor de deur staat). Vanuit de inzameling is er ook een logistieke overweging: aparte huis-aan-huis-inzameling is door het beperkt aantal adressen relatief duur, terwijl huis-aan-huis-inzameling samen met gf tot een ondoelmatig gebruik van het inzamelvoertuig leidt”.

Oudere gebruikers die tijdens de proef Jekerkwartier gebruik maakten van het afhaalsysteem, herkennen zich helemaal niet in de conclusies over privacy en geur. Die zijn oplosbaar en wegen niet op tegen de nadelen bij een brengsysteem.