Inspreeknotitie Raadsronde Milieuzonering d.d. 04-12-2018

De gemeente Maastricht heeft de ambitie uitgesproken de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren en daarom een milieuzone in te stellen.  Dit is nodig om aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te voldoen.

Slechte lucht heeft grote gevolgen voor onze gezondheid.  Het is aangetoond dat uitstoot van roet en fijnstof een zeer negatieve invloed hebben op de luchtkwaliteit. Net als bij andere grotere steden zal de milieuzone dat ook bij ons belangrijk kunnen verbeteren.

Als bewoners van de binnenstad -in het bijzonder van het Jekerkwartier- verwachten wij dat u er alles aan zult doen om onze luchtkwaliteit te verbeteren. Dagelijks merken wij de negatieve invloed van het zeer intensieve personen- en vrachtverkeer op de Prins Bisschopsingel. De milieuzone biedt de mogelijkheid om dat binnen afzienbare termijn te kunnen verbeteren.

Als bewoner pleit ik ervoor dat de gemeente doorgaat en vaart maakt met het instellen van de milieuzone. Schone lucht is een basisrecht vergelijkbaar met schoon drinkwater!

Marijke van Lierop, voorzitter BJK.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *