‘Zie je ze al met een zak luiers op de fiets stappen?’

Sjak Planthof De Limburger 12-12-2018

 

Ouderen die incontinentieluiers gebruiken en Wmo’ers met medisch afval komen in de problemen als het plan doorgaat om de restzak één keer per vier weken op te halen.

Veel ouderen kunnen zelf hun incontinentie-afval niet wegbrengen, zoals de gemeente vanaf 2020 wil. „Ze zijn slecht ter been, hebben geen auto en zijn aangewezen op mantelzorgers.” Wouter Mulder sprak dinsdag namens bewoners van het Jekerkwartier op een inspraakavond over het nieuwe afvalplan van de gemeente. „Zie je ze al met een zak luiers op de fiets stappen?” Hij kreeg bijval van andere insprekers.

Stank

Het in de restzak gooien van luiers is, als het plan doorgaat, vanaf medio 2019 voor ouderen niet aanlokkelijk. De gemeente wil de rode zak slechts één keer per vier weken ophalen. Dat geeft stank, aldus Mulder. De optie om luiers naar milieuperrons te brengen, gaat voor deze groep niet, zegt hij. „Wij zijn ontevreden hoe ouderen in dit systeem behandeld worden.” Jekerkwartier deed in 2017 mee aan een proef met afval. Luiers werden toen tweewekelijks opgehaald. „Dat heeft onze voorkeur.”

Raadslid Peter Vrehen (SP) schetst de problemen die Wmo’ers met een medische indicatie krijgen. „Er zijn mensen die vier zakken met medisch afval per week hebben. Dan stapelen de vuilniszakken zich op.”

Inspreeknotitie Raadsronde Milieuzonering d.d. 04-12-2018

De gemeente Maastricht heeft de ambitie uitgesproken de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren en daarom een milieuzone in te stellen.  Dit is nodig om aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te voldoen.

Slechte lucht heeft grote gevolgen voor onze gezondheid.  Het is aangetoond dat uitstoot van roet en fijnstof een zeer negatieve invloed hebben op de luchtkwaliteit. Net als bij andere grotere steden zal de milieuzone dat ook bij ons belangrijk kunnen verbeteren. Lees verder