Nieuwsbrief 2018 nr. 12 – 27 nov. 2018

Zoals degenen die aanwezig waren hebben gezien, is het de laatste tijd  druk in de raadszaal met behoorlijk veel belangrijke stukken voor de leefbaarheid binnenstad. Veel nieuwe zaken waarover wij u voortdurend  informeren en waarvoor u ook oproepen om bij de stad- en raadsrondes  aanwezig te zijn.
Met uw opkomst bij de stad- en raadsrondes versterkt u de inbreng van de namens u ingebrachte reacties en wensen.
Zie ook Agenda met belangrijke data. Verder wijzen wij ook op onze website: ons informatiepunt voor relevante bewonerszaken met uitgebreidere informatie en achtergronden.

Inhoud

1. Leefbaarheid: speciale avond op donderdag 6 december
2. Huisconcert vrijdagavond 14 december – aanvang: 20.00 uur
3. Milieuzonering
4. Nieuwe verordening geluid bij festiviteiten
5. Woningsplitsing
6. Belangrijke data

1. LEEFBAARHEID – BIJZONDERE AVOND –  OOK VOOR DE BINNENSTAD 
Er wordt een beroep op u gedaan in te spreken tijdens deze avond over de leefbaarheid. Het is vooral belangrijk dat u als bewoner uw eigen persoonlijke verhaal over het wonen in onze buurt inbrengt. Tenslotte bent u als bewoner de ervaringsdeskundige. Er zullen behoorlijk wat politici evenals de burgemeester, aanwezig zijn om naar uw ervaringen te luisteren.

Wilt u inspreken? Dat kan, meld u dan aan via info@bewonersjekekerwartier.nl.
BJK zal uw naam doorgeven aan de LPM.

Datum: 6 december
Tijd 1e ronde: insprekers: 17.00 – 18.30 uur
Tijd 2e ronde: discussie rondom enkele stellingen: 18.45 – 21.00 uur
Locatie: Raadzaal – ingang Gubbelstraat

Invalshoeken:
– Omschrijving van de overlast die je structureel ervaart.
– Wat doet die structurele overlast met je?
– Wat heb ik er zelf aan gedaan? Bv. politie of gemeente gebeld.
– Wat heeft het opgeleverd?
– Wat vind ik van de aanpak van de gemeente of politie?
– Wat is volgens mij de beste oplossing?   

Initiatiefnemer is de Liberale Partij Maastricht (Kitty Nuyts). Zij wil zoveel mogelijk  bewoners hun persoonlijke verhaal laten vertellen. Daartoe doet zij een beroep op burgers en organisaties die de leefbaarheid in de stad steeds op hun agenda hebben geplaatst: zoals de bewoners van het Jekerkwartier.

2. HUISCONCERT – vrijdag 14 december 20.00 uur
Afgelopen voorjaar hebben zo’n 25 bewoners van het Jekerkwartier genoten van een huisconcert bij Mieke Jonkers thuis. Dit was voor alle aanwezigen een bijzondere avond. Vandaar dat wij op veler verzoek voor de feestdagen wederom een huisconcert organiseren.
Het RIVERA QUARTET, bestaande uit 3 vrouwen en 1 man, wil graag opnieuw een muziekuitvoering geven voor een 30-tal bewoners.

Programma

 • String quartet No.6, Op. 18……………L. Beethoven
 • Adagio for strings……………………………..S. Barber
 • Vistes al mar…………………………………….E. Toldrá

De kosten voor deze avond bedragen € 15 per persoon. Dit is inclusief koffie/thee en een glaasje wijn na afloop. Dit bedrag komt geheel ten goede aan de uitvoerende musici. Dat is hun honorarium voor deze avond.

Belangstellenden kunnen zich opgeven via info@bewonersjekerkwartier.nlo.v.v. huisconcert. Zodra u zich heeft aangemeld, ontvangt u uitgebreidere informatie.

3. MILIEUZONERING                                                                                                       De gemeente organiseert bijeenkomsten waar alle mogelijke belanghebbenden voor worden uitgenodigd. BJK neemt daar ook actief aan deel. Op deze wijze worden bewoners maar ook ondernemers e.a. geïnformeerd over allerlei onderzoeken die van invloed zijn op de uiteindelijke keuzes in kader van de milieuzonering. Ook het landelijke beleid is hierop van invloed. Wij houden u op de hoogte. Bij onze ledenvergadering (begin 2019) zullen we daarover verder rapporteren en met u van gedachten wisselen.

Vandaag (27/11/18) kregen wij het bericht dat de VVD een raadsdiscussie heeft ingezet. Wij roepen u op daar zeker heen te gaan.

 • Dinsdag 4 december 2018 in de raadzaal.
 • Aanvang programma om 19:00 uur met een formeel inspreekmoment.
 • Start raadsronde 19:30 uur.
 • De raadsronde vindt plaats op locatie Mosae Forum 10; ingang Gubbelstraat.

4. NIEUWE VERORDENING GELUID BIJ FESTIVITEITEN                                            De gemeente heeft  een nieuwe concept verordening geluid in procedure gebracht met enkele essentiële verruimingen. De gebruiksduur van geluidsboxen met Carnaval wordt verruimd en ook mogelijk voor unieke bovenlokale festiviteiten in Maastricht.  Ook buitenterreinen bij bepaalde horeca- en sportinrichtingen worden onder de werking van de verordening gebracht. Verenigingen die gezamenlijk een sportinrichting benutten, mogen verder elk afzonderlijk een buitenfestiviteit op het buitenterrein houden

Wij hebben daar fel op ingesproken in de stadsronde  en hopen dat er geluisterd wordt naar onze protesten en dat er betere regels komen voor de bescherming tegen geluidsoverlast en aantasting woonkwaliteit. Op 11 december spreekt de raad daarover in de raadsronde. Wij houden u op de hoogte.

5. WONINGSPLITSING
Wij hebben de gemeente verzocht om de regeling voor spreiding studentenhuisvesting en voor woningsplitsing en omzetting te handhaven en deze ook toe te passen op de woonstraten in de binnenstad en Wijck. Dat  laatste is helaas niet gelukt; niettegenstaande onze zware insteek in de stads- en raadsronde. De hoge woningomzetting in de straten van de binnenstad wordt dus niet begrensd. Er is wel toegezegd om die situatie te monitoren en in de gaten te houden.

Positief is de continuering van de straat% en afstandscriteria voor de wijken buiten het centrum. Het totale contingent (40/40/40 regeling) zal verder later nog separaat worden behandeld. Ook dan zullen wij wederom van ons laten horen, zoals over de probleemstraten in de binnenstad. Zie onze website voor alle mogelijke notities over dit onderwerp.

 6. BELANGRIJKE DATA

 • 04 december 19.00 uur: raadsdiscussie milieuzonering
 • 06 december 17.00 uur: avond over leefbaarheid
 • 11 december 17.00 uur: stadsronde afvalloos Maastricht
 • 11 december 19.00 uur: raadsronde nieuwe verordening geluid bij festiviteiten

 

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *