Nieuwsbrief 2018 nr. 11 – 28/10/2018

Zoals in onze vorige Nieuwsbrief vermeld, zijn het drukke tijden voor BJK. We hebben onze stem laten horen in het debat over de toeristische woningverhuur, over de nieuwe verordening geluid bij festiviteiten etc. en ook zijn we door De Limburger benaderd over de nieuwe vestiging van een supermarkt in de St. Pieterstraat. Zie  https://bewonersjekerkwartier.nl/2018/10/27/vrees-voor-grote…e-wijk-verstoren/
Wij zetten al onze correspondentie op onze website. Het is dus zaak dat u deze site zo nu en dan eens bekijkt, zodat u op de hoogte bent van hetgeen wij allemaal doen. Uiteraard maken we hier ook melding van in onze Nieuwsbrieven. 

Inhoud Nieuwsbrief

1. Universiteitsbibliotheek Binnenstad
2. Toeristische woningverhuur (Airbnb)
3. Nieuwe geluidsverordening bij festiviteiten
4. Stadsronde Omgevingsvisie
5. Evaluatie beleid woningsplitsing
6. Overzicht belangrijke gemeentelijke data

1. Universiteitsbibliotheek Binnenstad

De Universiteit heeft zich de signalen aangetrokken en besloten om de 1e pilot niet door te laten gaan. Dit betekent niet dat de hele proef niet doorgaat. De universiteit is nog steeds van plan om een pilot uit te voeren. Maar voordat de pilot van start gaat, wil men eerst met de direct omwonenden nader overleggen. De universiteit wil serieus rekening houden met de wensen van de bewoners, maar wil ook haar beleid waarmaken. We houden u op de hoogte.

2. Toeristische woningverhuur (Airbnb)

BJK is samen met  Buurtbalans zeer actief geweest met het verwoorden van onze wensen tijdens de stadsrondes. Het waren levendige discussies en we hopen dat de gemeenteraad op 30 oktober met onze opvattingen en wensen rekening houdt in haar definitieve besluiten. Zie voor onze laatste brief:   https://bewonersjekerkwartier.nl/2018/10/26/toeristische-won…ronde-30-10-2018/

3. Nieuwe geluidsverordening bij festiviteiten

BJK heeft samen met  bewoners Koestraat actief ingesproken in de stadsronde over de verordening. Daarin zijn nieuwe geluidsregels voor festiviteiten bij Horeca en op sportterreinen vastgelegd.  Ook zijn extra mogelijkheden voor geluidsboxen de dagen voor (vr/za) en carnaval zelf opgenomen. Wij hebben  sterk ingezet op meer aandacht voor gevolgen geluidoverlast voor de leefbaarheid en verzocht om aanvullende regels. Ook hebben wij verzocht door de week geen geluidsontheffingen (muziek) na middernacht toe te staan en uitsluitend op vrijdag en zaterdag tot 01.00 uur. Zie ook de website  https://bewonersjekerkwartier.nl/2018/10/27/verordening-gelu…-23-oktober-2018/
Naar verwachting zal hierover verder in december door de raad verder worden overlegd.

4.  Omgevingsvisie Maastricht 2040

Het proces omgevingsvisie gaat om de toekomst van Maastricht voor de komende 22 jaar!  Een toekomst die ook op een andere manier met een “Omgevingsplan” zal worden vastgelegd dan wij nu gewend zijn met de bestemmingsplannen. En ook daarom een proces dat voor de binnenstad en onze buurt heel belangrijk is.Op 25 september was er een stadsronde over de DISCUSSIENOTITIE waar wij onze zorgpunten hebben ingebracht. Zie voor de laatste (gewijzigde) versie: Discussienotitie Omgevingsvisie Maastricht.De discussie daarover wordt voortgezet op maandagavond 5 november.  De gemeente organiseert dan een vervolg dialoog gesprek over de Omgevingsvisie in het Centre Ceramique om 18.00 (inloop vanaf 17.30) U bent van harte welkom tijdens deze 2e dialoog bijeenkomst.
Aanmelden : ja, via omgevingswet@maastricht.nl 

5.  Evaluatie beleid woningsplitsing

De gemeenteraad van Maastricht organiseert een stadsronde over de evaluatie van het beleid woningsplitsing. Sinds juli 2016 geldt het huidige beleid splitsen en omzetten van woningen. De doelstellingen van het beleid zijn geëvalueerd en worden in deze stadsronde gepresenteerd. Aandachtspunten kunnen worden meegeven aan het college voor de besluitvorming rondom de evaluatie van het beleid.
U bent van harte uitgenodigd deze stadsronde bij te wonen. Deze vindt plaats op dinsdag 6 november a.s. om 20:15 uur. Aanmelden is niet nodig.

Het doel van de stadsronde is de dialoog tussen stad en raad. Uw mening staat centraal.

Programma

  • Presentatie uitkomsten evaluatie-onderzoek
  • Gelegenheid voor bezoekers om het woord te voeren
  • Fractievertegenwoordigers en bezoekers gaan met elkaar in gesprek

Zie voor nadere informatie: 

https://maastricht.raadsinformatie.nl/vergadering/556765/Raadsronde%20&%20Stadsronde

6. Overzicht belangrijke gemeentelijke data om in uw agenda te noteren

  • 30 oktober 17.15: raadsronde gemeenteraad Toeristische Woningverhuur (Airbnb); locatie: Mosae Forum – ingang Gubbelstraat.
  • 5 november 17.30/18.00: (vervolg) Dialoog overleg Omgevingsvisie; locatie: Centre Ceramique.
  • 6 november 20.15 : stadsronde gemeenteraad evaluatie beleid woningsplitsing; locatie: Raadzaal Mosae Forum – ingang Gubbelstraat.
  • 30 november 19.00: Informatieronde: op weg naar een afval loos Maastricht;

Het is belangrijk en ook wenselijk dat zoveel mogelijk bewoners hun betrokkenheid tonen door aanwezig te zijn tijdens de stadsrondes. En zoals vermeld, u kunt ook deelnemen aan de dialoog bijeenkomst over de Omgevingsvisie 2040 in Centre Ceramique. Denk eraan dat u zich hiervoor wel even dient aan te melden!
Wij hopen dat we veel van onze buurtgenoten mogen ontmoeten tijdens een van deze bijeenkomsten. 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *