Reactie UM op verslag bewonersbijeenkomst

Geachte heer Fisser,

Wij hebben kennis genomen van uw verslag van de bijeenkomst met de UB en de omwonenden op donderdag 4 oktober j.l.

In uw verslag schrijft u dat er bij de UM een eenzijdige 100% gerichtheid  is op de wensen van de student zonder rekening te houden met de omwonenden. Dit bestrijd ik ten zeerste. Onze omwonenden doen er zeker toe en wij nemen hen heel  serieus. Een voorbeeld hiervan is het feit dat we het fietsparkeerbeleid strak onder controle houden, zodat onze buurtgenoten hier geen hinder van ondervinden. Wij hebben hiervoor zelfs een fiets-steward vast in dienst genomen. In het gesprek afgelopen 4 oktober gaven buren ook aan s-‘avonds laat last van de verlichting te hebben. Hier hebben we inmiddels een oplossing voor. Daar krijgen de omwonenden nog apart een bericht over. Verder hebben we  inmiddels maatregelen genomen om de studenten er nog actiever op te wijzen dat ze rustig de UB moeten verlaten in de late uren en onze buurtgenoten geen overlast moeten bezorgen.

Verder schrijft u in uw verslag dat er studenten van andere steden gebruik blijken te maken van de UB. Tijdens de XXL-weken is dit zeker niet het geval, aangezien wij veelvuldig de studenten controleren op een geldige UM-kaart. Buiten de XXL-periodes komt dit marginaal voor. Per 1 januari 2019 is de toegang voor externe studenten zelfs helemaal verboden en gaan we daar strak op controleren m.b.v. toegangspoortjes.

Voor verdere feiten verwijs ik u naar de Q&A die wij hebben verstuurd, waarin wij ook nog de input hebben meegenomen van de bijeenkomst die op vrijdag 5 oktober met andere buurgenoten heeft plaatsgevonden. Bovendien hebben wij ook per mail nog reacties ontvangen, die tevens in de Q&A is verwerkt. In de email die wij samen met de Q&A hebben verstuurd naar de omwonenden, geven wij aan dat wij graag in open dialoog het gesprek willen aangaan over een goed co-existeren in het mooie Jekerkwartier. Hiervoor krijgt u nog een uitnodiging.

Met vriendelijke groeten,

Drs. Carin G.J. Klompen
Afdelingsmanager Bibliotheek Locaties en services
Universiteitsbibliotheek

15-10-2018

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *