Q & A  24/7 Pilot openstelling UB grote Looierstraat/ Nieuwenhofstraat

Q: waar gaat het over?

A: het gaat om een proef om de UB Binnenstad aan de Grote Looierstraat 17 ruimer (24 uur per dag, 7 dagen per week) open te stellen in de zogenaamde XXL weken (de drie weken rondom de examens, 4 keer tijdens het academisch jaar). Op dit moment is de UB tijdens de XXL weken 7 dagen per week open tot middernacht.

Q: waarom doet de UM dit?

A: Het voornaamste doel van de nachtopenstelling is studenten te spreiden over alle uren van het etmaal en ze een goede studieplek te bieden. Daarmee wordt voorkomen dat de aanwezige studenten om middernacht allemaal tegelijk het gebouw moeten verlaten, met de nodige onrust van dien. De UM heeft met het ministerie van OC&W afspraken gemaakt over verhoging van de onderwijskwaliteit. Studiefaciliteiten zoals de Universiteitsbibliotheek dragen bij aan de onderwijskwaliteit. Een proef met een 24/7 openstelling is één van deze kwaliteitsafpraken.

Q: hoeveel studenten gaan er gebruik van maken?

A: Dit is moeilijk te voorspellen. De gebruikscijfers van het vorig academisch jaar geven een indicatie: in de 1eweek van de drie XXL weken waren er om 23.00 uur plm. 100 studenten binnen, 2eweek 200 studenten om 23.00 uur, in de toets week zelf (laatste week) 150 studenten om 23.00 uur.

Q: welke toegangspoort is open?

A: Er is maar 1 toegang geopend namelijk die aan de Nieuwenhofstraat. Van 00.00 – 08.00/08.30 uur sluit de toegang van de andere poort net als bij reguliere openstelling. Er is dus geen verandering voor de bewoners die aan de Grote Looierstraat wonen.

Q: kan iedereen maar de hele nacht in- en uitlopen?

A: nee, enkel studenten (en medewerkers) die een geldige UM kaart hebben. Na 24.00 uur kunnen studenten zonder (geldige) UM-kaart nog wel weggaan, maar niet meer naar binnen. De toegang wordt voortdurend binnen bij de ingang gecontroleerd door professioneel beveilig personeel (van Securitas) en een vaste receptionist.

Q: maken studenten uit andere steden ook gebruik van de UB ’s-avonds en ’s-nachts?

A: na 17 uur is er wel toegangscontrole, maar geen controle op de UM-pashouders. Dan kan het zijn dat ook studenten van andere instellingen gebruik maken van de UB. Binnenkort worden toegangspoortjes geplaatst, dan is het niet meer mogelijk voor externen om de bibliotheken ’s-avonds te gebruiken.

Q: waarom werden de bewoners nu pas op de hoogte gesteld?

A:Het was nog lang onzeker vanaf welke toetsperiode we de nachtopenstelling konden realiseren. Of nu in oktober of pas in december 2018. Zodra duidelijk was dat we het rond konden krijgen in oktober, hebben we direct we omwonenden, medewerkers en studenten geïnformeerd.

Q: hoe wordt ervoor gezorgd dat overlast tot een minimum beperkt wordt?

A: er is toezicht in de Universiteitsbibliotheek met extra beveiligers van Securitas en de receptie is continu bemenst. Zij lopen ook regelmatig rondes buiten gedurende de nacht. De binnentuin van de UB is gesloten vanaf 21 uur.

Iedere student die de UB na 24.00 verlaat wordt door de receptionist en op borden bij de uitgang op ‘Mind the neighbours’gewezen. Dit wordt ook in de communicatie via social media aan de studenten opgenomen. Er komt een bericht voor Facebook aan het begin van de 24/7 opening. Herhaling of andere berichten over 24/7 worden in de loop van de 3 proefweken geplaatst.

Q: is het wel goed om studenten ’s nachts te laten studeren?

A: sommige studenten studeren beter in de ochtend of de middag, anderen beter in de avond / nacht. We schrijven studenten niet voor om ’s nachts te studeren. De proef is erop gericht om te zien hoeveel belangstelling er voor is. Dit wordt meegewogen in de besluitvorming over 24/7 openstelling na afloop van de pilotperiode.

Q: waar kunnen we met klachten over overlast terecht tijdens de proef?

A: tijdens de extra openstelling kan overlast 24 uur per dag telefonisch gemeld worden op het volgende nummer: 043 – 3884819. Tussentijds wordt met bewoners geëvalueerd hoe de ervaringen zijn.

Q: leidt een proef tot definitieve invoering 24/7 openstelling?

A: nee, het is een proef. Afhankelijk van het gebruik en de ervaringen van studenten en omwonenden zullen vervolgstappen worden gezet. Het buurtnetwerk wordt hierin tijdig geïnformeerd en betrokken.

Q: hoe informeren we de bewoners over hoe verder na het uitstellen van de pilot?

Als voorbeeld hier enkele ervaringen met nachtopenstellingen elders in universiteitsbibliotheken (UB’s) in Nederland en het buitenland.

TU Delft:

Is open tot 2 uur s‘-nachts. Bezetting van de studieplekken: 10%, aflopend naar 5 %.

University Nijenrode:

Stelt s-‘nachts specifieke ruimtes van de UB open. Het gebruik ervan is goed. Exacte aantallen zijn niet bekend.

Universiteit van Amsterdam:

Kennen incidentele nachtopenstelling. Tellingen elk uur leerden dat het na 02.00 uur rustiger werd.

Kent University:

Is 24/7 open gedurende de periode van 24 september tot 14 december. Bezetting van de studieplekken: 10%, aflopend naar 5 %.

New York University, locatie Elmer Holst Bobst, eerste 2 verdiepingen: ook 24/7 open met de ervaring dat het goed gebruikt wordt tot 02.00 uur ’s-nachts. Daarna is het rustiger.

15-10-2018.

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *