Pilot Universiteitsbibliotheek 24/7 open

Gespreksverslag bijeenkomst d.d. 04/10/2018 Omwonenden, BJK en Universiteitsbibliotheek

Tijdens het gesprek over de voorgenomen Pilot van 24/7 openstellen van de UB bleek uit de verklaring van mevrouw Klompen dat er bij de UM een eenzijdige 100% gerichtheid is op de wensen van de studenten zonder rekening te houden met de omwonenden. Blijkbaar moest alles heel snel in het werk gezet worden zodat je het gevoel kreeg dat dit een bewuste tactiek was.

Misleidend was dat er in de brief gesproken werd over 1 Pilot en nu blijkt het om 4 Pilots te gaan.

De mededeling dat de gemeente Maastricht hier niet op tegen is, was zeker ook verrassend, bewoners kiezen stadsbestuurders die tegen de bewoners Zijn !!!

Mevrouw Klompen, manager Library Locations and Services Universiteitsbibliotheek Maastricht, heeft voor de slechte communicatie haar excuses aan geboden, het was voor haar een”leermoment”. Zij meldde dat het nachtelijk openstellen van de UB te maken heeft met kwaliteitsafspraken met OCW en ook dat het op wens van studenten gebeurt.

Daarnaast gaf ze aan hoe de UB rust en orde wil handhaven tijdens hetnachtelijk openstellen:

 • één uitgang aan de Nieuwenhofstraat
 • de binnentuin wordt afgesloten
 • 3 Securitas bewakers per nacht
 • het plaatsen van een bord met tekst zo iets als “Stil voor de buren”
 • het vragen aan de bezoekende studenten om bij binnenkomst en verlaten van de UB de nachtrust van de omwonenden te respecteren.

De aanwezige bewoners gaven aan dat zij zich erg overvallen voelen en dat het in werking stellen van deze Pilot zonder enig overleg met de buurt op z’n zachtst gezegd toch erg tegen de regels van goed en fatsoenlijk omgaan met je omgeving is.

Daarna werden bezwaren door de bewoners naar voren gebracht zoals:

 • De groei van de Universiteit in de kleine binnenstad van Maastricht kan niet onbelemmerd doorgaan, er moeten grenzen gesteld worden aan de groei. De UM is de laatste jaren gegroeid met 2000 studenten tot 17500 nu en zal anno 2020 volgens de eigen prognoses doorgroeien naar 19000 zonder dat de faciliteiten die horen bij deze groei aanwezig zijn.
 • Klaarblijkelijk zijn er nog altijd onvoldoende studieplekken om normaal te kunnen functioneren.
 • Het binnenterrein werkt als een grote klankkast met geen of weinig achtergrondlawaai en de forse lichtuitstraling van de bibliotheek de hele nacht (nu al) werkt zeer hinderlijk voor de omwonenden.
 • De binnenstad van Maastricht met zijn smalle straten is te klein voor een 24/7 openstellen van de UB, dat past meer bij grote wereldsteden waar reeds een 24/7 economie aanwezig is.
 • De studenten zullen de hele nacht van en naar de UB door de stad trekken met het gebruikelijke studenten lawaai.
 • Er is angst voor het opgang komen van een nachtelijk uitgaansleven met meer cafés en dancings met nachtvergunning.
 • De nachtrust van de bewoners komt onder druk te staan wat slecht is voor de gezondheid. Daarnaast is bij een 24/7 openstelling de gezondheid van de studenten in het geding, het is een extreme verstoring van het dag en nachtritme.
 • Er blijken studenten van andere steden gebruik te maken van de UB.
 • De UB in Randwyck zou verder ontwikkeld en gebruikt moeten worden want is niet gelegen in een woonbuurt.
 • Net als andere sectoren met een openbaar karakter met bezoekers (detailhandel/horeca) dient ook de universiteit zich te houden aan de normaal gebruikelijke openings- en sluitingstijden in de stad.
 • Conclusies uit de Pilot zullen niet relevant blijken te zijn.

De aanwezige bewoners waren unaniem het NIET eens met deze Pilot en hebben aangedrongen op een snel gesprek met het College van Bestuur en wellicht met de Universiteitsraad.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *