Pilot 24/7 open Universiteitsbibliotheek 

Aan: de verantwoordelijk wethouder onderwijs  van de gemeente Maastricht,  Dhr. H.W.M. (Bert) Jongen

Maastricht, 5 oktober 2018

Geachte heer Jongen,

Afgelopen donderdag werden de direct omwonenden van de Universiteitsbibliotheek Binnenstad en de  Bewonersvereniging Jekerkwartier (BJK) compleet verrast door het voornemen van deze Universiteitsbibliotheek om gedurende het komende studiejaar 4 pilots te houden voor een 24/7 uurs openstelling van de bibliotheek. De 1pilot zou dit weekend ingaan. U kunt zich voorstellen dat dit tot grote onrust heeft geleid. Vrijwel iedereen heeft dit ervaren als een overval. Donderdagmiddag en vrijdagochtend zijn er vanuit de univeristeit bijeenkomsten gehouden met betrokken bewoners. Het verslag van de bijeenkomst op donderdagmiddag voeg ik als bijlage bij deze brief.

Vanwege alle commotie en de grote onrust bij de omwonenden heeft de universiteit besloten om deze pilot uit te stellen, zodat de universiteit ruimte heeft om het gesprek met omwonenden aan te gaan over de wijze waarop deze proef gedaan kan worden. Dit uitsel van de pilot heeft tot enige opluchting gezorgd, maar wij blijven ons grote zorgen maken over het vervolg. Vandaar dat wij ons tot u wenden met het verzoek om ons te helpen in dit belangenconflict.

BJK en de direct omwonenden staan open voor de universiteit. Wij zijn content met de aanwezigheid van deze universiteit in onze stad. Echter, net als andere sectoren met een gedeeltelijk openbaar karakter met bezoekers (detailhandel/horeca) dient ook de universiteit zich te houden aan de normaal gebruikelijke openings- en sluitingstijden in de stad.

De universiteit (bij monde van mw. Carin Klompen) schrijft dat “het 24/7 openstellen van de universiteitsbibliotheek nodig is dat meer studenten kans krijgen op een goede studieplek”.

De universiteit moet zorgen voor behoorlijk onderwijs met de daarbij behorende faciliteiten; daar hoort o.i. geen nachtelijke openstellen bij. Het 24/7 openstellen van de bibliotheek gaat zeker voor nog meer overlast zorgen voor de omwonenden. Nu is het zo dat studenten na het verlaten van de bibliotheek zeer vaak zeer lawaaierig het pand verlaten. Daar ervaren vele omwonenden al geruime tijd de nodige last van.

BJK vindt dat ieder mens recht heeft op een normaal dag- en nachtritme. Uit onderzoek is reeds jaren geleden aangetoond dat een verstoord dag- en nachtritme nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid en het welbevinden. Van een universiteit die toch op de hoogte kan zijn van deze onderzoeken, ze heeft toch faculteiten op gebied van gezondheidswetenschappen, geneeskunde en psychologie, mag verwacht worden dat ze rekening houdt met nadelige gezondheidseffecten van haar handelen zowel voor de bewoners als voor haar studenten!

BJK heeft begrepen dat de universiteit ruimtegebrek heeft en door de Universiteitsbibliotheek 24/7 open te stellen, hoopt zij dit gebrek aan studieplekken te verminderen. Het schijnt dat de universiteit van het ministerie extra geld ontvangen heeft dat aangewend kan worden voor kwaliteitsverbetering. Het moge duidelijk zijn dat BJK dit een bijzonder slechte maatregel vindt en dat dit al helemaal niet gekenmerkt kan worden als kwaliteitsverbering.

Van de universiteit mag verwacht worden dat zij fatsoenlijke maatregelen treft die ook rekening houdt met een normaal en gezond leefritme van haar studenten. Als de universiteit niet in staat is om voldoende studieplekken voor haar studenten te creëren, dan heeft zij kennelijk teveel studenten toegelaten. En als het dan absoluut niet anders kan dan dat deze nachtelijke openstelling dient door te gaan, dan lijkt het ons tenminste wenselijk dat dit dan geschiedt op een locatie buiten de binnenstad. Een locatie waar anderen minder overlast zullen ervaren, bv. op Randwijck.

De universiteit wil graag een goede samenwerking met de stad en haar inwoners. Vandaar dat wij ons tot u wenden met het verzoek ons te helpen in dit conflict van belangentegenstellingen. Er komen nu weliswaar gesprekken maar het doel om tot een 24/7 openstelling te komen, is niet van de baan.

Met een vriendelijke groet,

Namens de Bewonersvereniging Jekerkwartier (BJK)

Marijke van Lierop, voorzitter

Bijlage:                                                                                                         Gespreksverslag bijeenkomst omwonenden, BJK en Universiteitsbibliotheek d.d. 04/10/18

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *