Nieuwsbrief 2018 nr. 11 – 28/10/2018

Zoals in onze vorige Nieuwsbrief vermeld, zijn het drukke tijden voor BJK. We hebben onze stem laten horen in het debat over de toeristische woningverhuur, over de nieuwe verordening geluid bij festiviteiten etc. en ook zijn we door De Limburger benaderd over de nieuwe vestiging van een supermarkt in de St. Pieterstraat. Zie  https://bewonersjekerkwartier.nl/2018/10/27/vrees-voor-grote…e-wijk-verstoren/
Wij zetten al onze correspondentie op onze website. Het is dus zaak dat u deze site zo nu en dan eens bekijkt, zodat u op de hoogte bent van hetgeen wij allemaal doen. Uiteraard maken we hier ook melding van in onze Nieuwsbrieven. 

Inhoud Nieuwsbrief

1. Universiteitsbibliotheek Binnenstad
2. Toeristische woningverhuur (Airbnb)
3. Nieuwe geluidsverordening bij festiviteiten
4. Stadsronde Omgevingsvisie
5. Evaluatie beleid woningsplitsing
6. Overzicht belangrijke gemeentelijke data

1. Universiteitsbibliotheek Binnenstad

De Universiteit heeft zich de signalen aangetrokken en besloten om de 1e pilot niet door te laten gaan. Dit betekent niet dat de hele proef niet doorgaat. De universiteit is nog steeds van plan om een pilot uit te voeren. Maar voordat de pilot van start gaat, wil men eerst met de direct omwonenden nader overleggen. De universiteit wil serieus rekening houden met de wensen van de bewoners, maar wil ook haar beleid waarmaken. We houden u op de hoogte.

2. Toeristische woningverhuur (Airbnb)

BJK is samen met  Buurtbalans zeer actief geweest met het verwoorden van onze wensen tijdens de stadsrondes. Het waren levendige discussies en we hopen dat de gemeenteraad op 30 oktober met onze opvattingen en wensen rekening houdt in haar definitieve besluiten. Zie voor onze laatste brief:   https://bewonersjekerkwartier.nl/2018/10/26/toeristische-won…ronde-30-10-2018/

3. Nieuwe geluidsverordening bij festiviteiten

BJK heeft samen met  bewoners Koestraat actief ingesproken in de stadsronde over de verordening. Daarin zijn nieuwe geluidsregels voor festiviteiten bij Horeca en op sportterreinen vastgelegd.  Ook zijn extra mogelijkheden voor geluidsboxen de dagen voor (vr/za) en carnaval zelf opgenomen. Wij hebben  sterk ingezet op meer aandacht voor gevolgen geluidoverlast voor de leefbaarheid en verzocht om aanvullende regels. Ook hebben wij verzocht door de week geen geluidsontheffingen (muziek) na middernacht toe te staan en uitsluitend op vrijdag en zaterdag tot 01.00 uur. Zie ook de website  https://bewonersjekerkwartier.nl/2018/10/27/verordening-gelu…-23-oktober-2018/
Naar verwachting zal hierover verder in december door de raad verder worden overlegd.

4.  Omgevingsvisie Maastricht 2040

Het proces omgevingsvisie gaat om de toekomst van Maastricht voor de komende 22 jaar!  Een toekomst die ook op een andere manier met een “Omgevingsplan” zal worden vastgelegd dan wij nu gewend zijn met de bestemmingsplannen. En ook daarom een proces dat voor de binnenstad en onze buurt heel belangrijk is.Op 25 september was er een stadsronde over de DISCUSSIENOTITIE waar wij onze zorgpunten hebben ingebracht. Zie voor de laatste (gewijzigde) versie: Discussienotitie Omgevingsvisie Maastricht.De discussie daarover wordt voortgezet op maandagavond 5 november.  De gemeente organiseert dan een vervolg dialoog gesprek over de Omgevingsvisie in het Centre Ceramique om 18.00 (inloop vanaf 17.30) U bent van harte welkom tijdens deze 2e dialoog bijeenkomst.
Aanmelden : ja, via omgevingswet@maastricht.nl 

5.  Evaluatie beleid woningsplitsing

De gemeenteraad van Maastricht organiseert een stadsronde over de evaluatie van het beleid woningsplitsing. Sinds juli 2016 geldt het huidige beleid splitsen en omzetten van woningen. De doelstellingen van het beleid zijn geëvalueerd en worden in deze stadsronde gepresenteerd. Aandachtspunten kunnen worden meegeven aan het college voor de besluitvorming rondom de evaluatie van het beleid.
U bent van harte uitgenodigd deze stadsronde bij te wonen. Deze vindt plaats op dinsdag 6 november a.s. om 20:15 uur. Aanmelden is niet nodig.

Het doel van de stadsronde is de dialoog tussen stad en raad. Uw mening staat centraal.

Programma

 • Presentatie uitkomsten evaluatie-onderzoek
 • Gelegenheid voor bezoekers om het woord te voeren
 • Fractievertegenwoordigers en bezoekers gaan met elkaar in gesprek

Zie voor nadere informatie: 

https://maastricht.raadsinformatie.nl/vergadering/556765/Raadsronde%20&%20Stadsronde

6. Overzicht belangrijke gemeentelijke data om in uw agenda te noteren

 • 30 oktober 17.15: raadsronde gemeenteraad Toeristische Woningverhuur (Airbnb); locatie: Mosae Forum – ingang Gubbelstraat.
 • 5 november 17.30/18.00: (vervolg) Dialoog overleg Omgevingsvisie; locatie: Centre Ceramique.
 • 6 november 20.15 : stadsronde gemeenteraad evaluatie beleid woningsplitsing; locatie: Raadzaal Mosae Forum – ingang Gubbelstraat.
 • 30 november 19.00: Informatieronde: op weg naar een afval loos Maastricht;

Het is belangrijk en ook wenselijk dat zoveel mogelijk bewoners hun betrokkenheid tonen door aanwezig te zijn tijdens de stadsrondes. En zoals vermeld, u kunt ook deelnemen aan de dialoog bijeenkomst over de Omgevingsvisie 2040 in Centre Ceramique. Denk eraan dat u zich hiervoor wel even dient aan te melden!
Wij hopen dat we veel van onze buurtgenoten mogen ontmoeten tijdens een van deze bijeenkomsten. 

Vrees voor grote speler in binnenstadsbuurt Maastricht: ‘Dit kan het imago van de wijk verstoren’

Artikel in De Limburg van 27-10-2018 door Sjak Planthof
Er komt een supermarkt aan de Sint Pieterstraat in het Jekerkwartier. Een buurtwinkel vreest de doodsteek. Andere ondernemers zijn bezorgd over het unieke karakter van de binnenstadsbuurt.
Maurice Franssen verwacht niet dat zijn slagerij te duchten zal hebben van een supermarkt die in een pand honderd meter verderop in de Sint Pieterstraat komt. “Ik heb een assortiment dat afwijkt van wat Coop biedt.” Voor het verswinkeltje aan Achter de Molens is het volgens hem wel de doodsteek. “Die heeft dezelfde verswaren.” 
Buurtwinkeltje
Franssen doelt op het buurtwinkeltje van Mart en Carla Habets aan Achter de Molens. Eerder dit jaar kreeg winkelketen Coop van de gemeente Maastricht een vergunning om een supermarkt te vestigen in een leegstaand pand waar eerder een keukenwinkel heeft gezeten. Habets luidde de noodklok. Hij vreest zijn verswinkel, anno 1952, te moeten opdoeken. Met medestanders diende hij tientallen bezwaarschriften in. Die werden door de gemeente ongegrond verklaard, omdat de Coop voldoet aan het bestemmingsplan.
Habets denkt aan gerechtelijke stappen: “Een supermarkt is geen vernieuwende detailhandel zoals de gemeentelijke nota vermeldt.” Coop zegt naast een basisassortiment ook versmaaltijden aan te bieden.Niet alleen Habets zal het zwaar krijgen volgens Franssen. “Hetzelfde geldt voor Cobben aan de Glacisweg in Sint Pieter. Die zit in hetzelfde segment.”
Sfeer
De slager vreest meer voor aantasting van de sfeer van de binnenstadsbuurt met veel kleine speciaalzaken. “Dit is een leuke wijk. De komst van een supermarkt kan het imago verstoren. Zoiets trekt ander volk aan. Dat kan verkeerd lopen.”
Hij verwijst naar Plein 1992, waar jongeren ’s avonds rondhangen bij de Albert Heijn en de buurt overlast bezorgen. Het pand waar Coop komt, zit naast de universiteitsbibliotheek, vlak bij Tapijn waar studentenvoorzieningen komen. “Gesleep met kratten bier naar het Tapijnpark willen we niet. Hopelijk zit ik fout. Het is koffiedik kijken.”
Bestemmingsplan
De gemeente zegt de zorg van bewoners te begrijpen. “We zijn echter gebonden aan het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan.” De gemeente meldt dat Coop geen gebruikmaakt van winkelwagentjes, maar enkel mandjes. “Het is gericht op beperkte boodschappen die te voet of per fiets gedaan worden. Het gebrek aan parkeerruimte maakt het gebied onaantrekkelijk voor auto’s.”
Kleine ondernemers
Jeffrey Kuckelkorn van kant-en-klaarmaaltijdenzaak Cato by Cato meent dat de gemeente kleine ondernemers actiever moet steunen. “Die dragen de stad. Ze zorgen voor diversiteit, continuïteit en binding. Winkelketens komen en gaan.”
Monique Houbiers van wijn- en kaaswinkel Le Salonard aan de Maastrichter Heidenstraat vindt een supermarkt overbodig. “Het komt de buurt niet ten goede en verstoort de rust en de sfeer.”
Namens de honderd leden tellende bewonersvereniging schetst Wouter Mulder een ‘duivels dilemma’: “Er is leegstand, dat wordt ingevuld. We willen wel anders, maar we kunnen niet anders.”
Coop verwacht de winkel in het eerste kwartaal van 2019 te openen.

“Verordening” geluid festiviteiten – Stadsronde 23 oktober 2018

Omgevingsgeluid en de regels die we daarvoor nu vast leggen zijn zeer bepalend voor de gezondheid en levenskwaliteit van onze bewoners.  Zonder voldoende slaap en rust wordt die zwaar aangetast  en komt de leefbaarheid in gevaar. Risicovol, vooral voor de ca 19.000 binnenstad bewoners (13.000 gezinnen) en het grote aantal geluidsbronnen.

 • Wij doen een dringend beroep op u deze kwestie zeer serieus te nemen en de gezondheid van bewoners te beschermen.

 A. De Verordening

 Het huidige raadsvoorstel geeft geen inzicht in de effecten en risico’s van de diverse ontheffingen voor de gezondheid  en leefbaarheid van de bewoners. Voorbij gegaan wordt aan de voortdurende toename van de  stedelijke geluidsbelasting voor omwonenden en overige bewoners; met name in de binnenstad waar het omgevingsgeluid door festiviteiten, ontheffingen  en cumulatie bovenmatig kan stijgen. Uitsluitend vermeldt de verordening dat nu“meer duidelijkheid en rechtszekerheid” wordt geboden:

 • “ook aan omwonenden ter bescherming van hun woon en leefomgeving (oa geluidsvoorschriften)”.

Gemist wordt een afweging van de vraagstellingen uit de markt- en recreatie sectoren enerzijds (meer geluid, geluidboxen en geluidvrijere evenementen en dagen) tegen de leefbaarheids-/gezondheidsrisico’s van bewoners anderzijds.

 • In de nieuwe verordening dienen deze aspecten en gevolgen van de geluidsontheffingen bij festiviteiten integraal te worden afgewogen en beoordeeld.

 B. Geluid en gezondheid.

Dat geluidsoverlast vergaande gezondheidseffecten heeft kan niet meer ontkend worden. Een sterke oproep werd afgelopen weken gedaan door de World Health Organisation(WHO) in haar laatste onderzoeken en rapporten.

 “De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt in haar nieuwste rapport afgelopen week voor de overdaad aan omgevingsgeluid. “Geluidsoverlast in steden neemt alleen maar toe, wat de levens schaadt van veel Europeanen”, waarschuwt de WHO woensdag 10 oktober 2018 tijdens de presentatie. Een directe relatie legt men tussen ziekte en geluid overlast. Daarom heeft de organisatie richtlijnen opgesteld die ervoor moeten zorgen dat de geluidsniveaus beperkt worden. De organisatie noemt het toenemende geluidsniveau een “risico voor de gezondheid”. “Het is noodzakelijk dat veel bronnen van deze hoge geluidsniveaus, zoals luide nachtclubs en concerten, moeten worden aangepakt om onze gezondheid te beschermen.” (Bron: nu.nl, zie onderstaande link)

 • Het rapport van de WHO toont onomstotelijk de risico’s aan voor lichamelijke en psychische ziekte en levenskwaliteit bij te hoge geluidsbelasting. (zie onderstaande link)
 • Ten sterkste wordt aanbevolen de 70 dB LAeq,24h grens niet te overschrijden: hetgeen ons inziens (in de binnenstad) bij deze “verordening” wel degelijk het geval is.

C. Het landelijke “Activiteitenbesluit milieubeheer”.

Basis van de geluidsvoorschriften  in Maastricht zijn de landelijke “Geluidsnormen” in  het  “Activiteiten besluit milieubeheer van de landelijke overheid”: afdeling 2.8 Geluid.

 

      Dagdelen/ tijden Geluidsnorm

Op aangrenzende gevel

Geluidsnorm

binnen

Aangrenzende  Woning

 
Landelijke Normen Art 19 activiteitenbesluit   07:00-19:00 LT/LA Max

50/70 dB(A)

LT/LA Max

35/55 dB(A)

 
Activiteitenbesluit

Milieubeheer

 

    19:00-23:00 LT/LA Max

45/65 dB(A)

LT/LA Max

30/50  ddB(A)

 
      23:00-7:00 LT/LA Max

40/60 dB(A)

LT/LA Max

25/45 dB(A)

 

LT Langtijdgemiddelde  LA Max maximale belasting

 

De “Verordening” biedt zware verhoging bij festiviteiten:

 1. Extra festiviteiten geluid binnen inrichtingen:tot 1:00 uur met 15 Db(A)verhoogde geluidsnormen (ook door de weekse dagen);
 2. Geluidsboxen buitengevels, ook dagen voor carnaval: zendgeluid op 3m tot 75 Db(A), tijdens carnaval: tot 85 db(A);
 3. Extra geluidsboxen: bij unieke festiviteiten, tijden en geluidsgrenswaardes ntb; (ntb: nader te bepalen).
 4. Meer festiviteiten op buitenterreinen: tot 24.00 maximaal70 Db(A) op aanliggende woninggevels zonder toelaatbaar niveau binnen woningen.
 5. Meer ontheffingen geluidsnormen op buitenterreinen sportaccommodaties (per vereniging en niet per accommodatie).
  • Zware vrijstellingen die bijvoorbeeld (ad 1) binnen woningen tot 23:00 tot 65 Db(A)en van 23:00tot 1:00 naar 60 Db(A)kunnen oplopen (LA max). Waardes waarbij een normale conversatie of rustige slaap niet mogelijk zijn.
  • Risicovol zijn de toegestane geluidsboxen waarvan vooral de cumulatie tot vergaande overschrijding van de acceptabele geluidbelastingen kan leiden.

D. Bijstelling “Verordening”.

Op grond van deze conclusies en overwegingen achten wij ter bescherming van de leefbaarheid de volgende aanpassingen onontbeerlijk:

 1. Voeg een paragraaf leefbaarheidtoe met nadere onderbouwing en afweging tav de gezondheidsrisico’s; Check WHO norm.
 2. Bescherm de “door de weekse” nachtrust bij incidentele ontheffingen”:
  • zo t/m do: maximaal tot 24.00 i.p.v.  01:00.
 3. Neem nadere regels op t.a.v. geluidsboxen (Cumulatie effect/aantal/ normering per straatdeel/ max. norm binnen woningen).
 4. Buitenterreinen
  • Limiteermaximum aantal festiviteiten per sportaccommodatie.
  • Bij ontheffing “Begin tijd”en “Maximale geluidsnorm binnen aangrenzende woning”
  • Informatie plicht omwonenden conform art 6 lid j ook voor ontheffingen buitenterreinen.

-.-.-

Link:  artikel NU.nl tav Who rapport : https://www.nu.nl/gezondheid/5505968/overdaad-omgevingsgeluid-leidt-volgens-who-gezondheidsproblemen.html?redirect=1

Link:  rapportages WHO: http://www.euro.who.int/de/media-centre/sections/press-releases/2018/press-information-note-on-the-launch-of-the-who-environmental-noise-guidelines-for-the-european-region

Toeristische woningverhuur – Raadsronde 30-10-2018 .

De (kennelijke) afwijzing van de ingebrachte reacties in de stadsrondes verbaast ons.     Wij verzoeken u terdege rekening te houden met de ingebrachte wensen van de bewonersorganisaties, omwonenden, Buurtbalans en de hotelbranche.

Concluderend verzoeken wij om:

 1. (Vooralsnog) uit te gaan van een maximumverhuurtermijn van 30 i.p.v. 60 dagen;
 2. Maximaal een aantal van 4 “volwassenen” i.p.v. 6 “personen”;
 3. Meer zekerheid t.a.v. de brandveiligheid.

 Van belang is daartoe het volgende:

Ad 1: 30 dagen maximum i.p.v. 60 dagen.

Te benadrukken is dat de voorgestelde regeling een extra uitbreiding is bovenop de bestaande (Guesthouse) regeling (eigenaar/bewoner 2 kamers maximaal):

 • met meer kamers en gasten;
 • tot aan de gehele woning.

Volgens het college zou verhuur tot 60 dagen jaarlijks in vergelijk met de andere steden acceptabel zijn. Ook zouden in die andere steden weinig klachten en reden zijn terug te gaan naar 30 dagen; uitgezonderd A’dam. Ons inziens houden dergelijke vergelijkingen geen stand omdat er sprake is van te zeer verschillende situaties. Bovendien is er in Maastricht sprake van een uitbreiding op een bestaand stelsel.

Voor Maastricht constateert het College weinig klachtmeldingen. Echter daaruit is vooral te concluderen dat de huidige toeristische Guesthouse regeling (ca 1-2 kamers) weinig klachten veroorzaakt. Dit bleek ook tijdens de stadsronde: praktisch alle B&B-insprekers behoorden tot de onder die regeling vallende verhuurders. Die verhuur is kleinschalig en de verhuurder is aanspreekbaar.

Geheel anders ligt dit bij de veel grootschaligere daarvan afwijkende illegale toeristische verhuursituaties. De klachtenregistraties in Maastricht betreffen met name deze categorie. Heel anders qua aard en met meer effect op de omgeving. Duidelijk wordt daaruit dan ook dat voorzichtiger is om te springen met een te omvangrijke uitbreiding. Op grond hiervan bepleiten wij als bewonersorganisaties een voorzichtige start van de pilot:

 • met maximaal 30 i.p.v. 60 dagen.

De huidige praktijk wordt daar niet door aangetast en misstanden kunnen vermeden worden. Uit de pilot moet vervolgens blijken of er al dan niet extra problemen gaan ontstaan bij uitbreiding tot 60 dagen. Op basis daarvan kan dan een onderbouwd besluit worden genomen: 

 • hetgeen nu niet geval is.

Overigens gaat daar dan ook een stimulans van uit voor de verhuurders om zorg te hebben voor hun omgeving.

Ad 2: Maximaal 4 “volwassenen” i.p.v. 6 “personen”.

Onze zorg ligt verder bij de gevolgen van de omvangrijkere verhuur met meer kamers en het daarmee grotere aantal personen dat nu op 6 personen is gesteld.

Wetende dat vooral de compacte binnenstad (met nu ook al de nodige verhuurders) zeer in trek is om een weekendje Maastricht te doen zal dat daar zeker effecten hebben. Iedereen zal zich kunnen voorstellen wat het voor omwonenden zal betekenen als je dan in een compact appartementje in de binnenstad weer zo’n enthousiast vriendengroepje van 6 personen naast je krijgt.

De nota motiveert dat het aantal van 6 personen vooral bedoeld is voor meervoudige gezinnen. Om dergelijke gezinsverbanden toch te kunnen opvangen stellen wij voor de verhuur te beperken tot groepen met maximaal 4 volwassenen. Daarmee kan dan toch worden voldaan aan de wens om bij de meervoudige gezinnen de kinderen mee te nemen.  Overigens lopen we dan ook beter in de pas met 5 van de 7 andere gemeentes die ook een maximum van 4 personen stellen.

Ad 3: Meer zekerheid t.a.v. brandveiligheid.

De toeristische verhuur van een deel van de woning betreft een intensiever en semiopenbaar gebruik van woningen.  Dat betekent dat het bij de brandveiligheid om een andere situatie gaat dan voor woningen alleen gebruikelijk is. Niet volstaan kan worden met de verwijzing naar de bouwvergunning en eventuele toets in dat kader. Ook is erop te wijzen dat het bij de toeristische woningverhuur vooral nogal wat oudere en monumentale panden betreft; vaak in de binnenstad. In veel situaties zijn op zolderverdiepingen hele toeristische appartementjes ingebouwd waarvan het de vraag is of de veiligheid op orde is.

In het voorstel wordt aangegeven de brandveiligheid te checken ingeval van eventuele handhavingscontroles en verder geen nadere eisen vooraf op te leggen. Naar onze mening is de check en controle daarop aan de “voorkant” vast te leggen. Als het aan de achterkant blijft zitten, zijn we mogelijk te laat met alle risico’s van dien.

Daarom is het van belang de verhuurder op te leggen:

 • tevoren een professionele rapportage te overleggen waarin de brandveiligheid wordt aangetoond.

Wij verzoeken u met het vorenstaande rekening te houden.

 

 

 

Q & A  24/7 Pilot openstelling UB grote Looierstraat/ Nieuwenhofstraat

Q: waar gaat het over?

A: het gaat om een proef om de UB Binnenstad aan de Grote Looierstraat 17 ruimer (24 uur per dag, 7 dagen per week) open te stellen in de zogenaamde XXL weken (de drie weken rondom de examens, 4 keer tijdens het academisch jaar). Op dit moment is de UB tijdens de XXL weken 7 dagen per week open tot middernacht.

Q: waarom doet de UM dit?

A: Het voornaamste doel van de nachtopenstelling is studenten te spreiden over alle uren van het etmaal en ze een goede studieplek te bieden. Daarmee wordt voorkomen dat de aanwezige studenten om middernacht allemaal tegelijk het gebouw moeten verlaten, met de nodige onrust van dien. De UM heeft met het ministerie van OC&W afspraken gemaakt over verhoging van de onderwijskwaliteit. Studiefaciliteiten zoals de Universiteitsbibliotheek dragen bij aan de onderwijskwaliteit. Een proef met een 24/7 openstelling is één van deze kwaliteitsafpraken.

Q: hoeveel studenten gaan er gebruik van maken?

A: Dit is moeilijk te voorspellen. De gebruikscijfers van het vorig academisch jaar geven een indicatie: in de 1eweek van de drie XXL weken waren er om 23.00 uur plm. 100 studenten binnen, 2eweek 200 studenten om 23.00 uur, in de toets week zelf (laatste week) 150 studenten om 23.00 uur.

Q: welke toegangspoort is open?

A: Er is maar 1 toegang geopend namelijk die aan de Nieuwenhofstraat. Van 00.00 – 08.00/08.30 uur sluit de toegang van de andere poort net als bij reguliere openstelling. Er is dus geen verandering voor de bewoners die aan de Grote Looierstraat wonen.

Q: kan iedereen maar de hele nacht in- en uitlopen?

A: nee, enkel studenten (en medewerkers) die een geldige UM kaart hebben. Na 24.00 uur kunnen studenten zonder (geldige) UM-kaart nog wel weggaan, maar niet meer naar binnen. De toegang wordt voortdurend binnen bij de ingang gecontroleerd door professioneel beveilig personeel (van Securitas) en een vaste receptionist.

Q: maken studenten uit andere steden ook gebruik van de UB ’s-avonds en ’s-nachts?

A: na 17 uur is er wel toegangscontrole, maar geen controle op de UM-pashouders. Dan kan het zijn dat ook studenten van andere instellingen gebruik maken van de UB. Binnenkort worden toegangspoortjes geplaatst, dan is het niet meer mogelijk voor externen om de bibliotheken ’s-avonds te gebruiken.

Q: waarom werden de bewoners nu pas op de hoogte gesteld?

A:Het was nog lang onzeker vanaf welke toetsperiode we de nachtopenstelling konden realiseren. Of nu in oktober of pas in december 2018. Zodra duidelijk was dat we het rond konden krijgen in oktober, hebben we direct we omwonenden, medewerkers en studenten geïnformeerd.

Q: hoe wordt ervoor gezorgd dat overlast tot een minimum beperkt wordt?

A: er is toezicht in de Universiteitsbibliotheek met extra beveiligers van Securitas en de receptie is continu bemenst. Zij lopen ook regelmatig rondes buiten gedurende de nacht. De binnentuin van de UB is gesloten vanaf 21 uur.

Iedere student die de UB na 24.00 verlaat wordt door de receptionist en op borden bij de uitgang op ‘Mind the neighbours’gewezen. Dit wordt ook in de communicatie via social media aan de studenten opgenomen. Er komt een bericht voor Facebook aan het begin van de 24/7 opening. Herhaling of andere berichten over 24/7 worden in de loop van de 3 proefweken geplaatst.

Q: is het wel goed om studenten ’s nachts te laten studeren?

A: sommige studenten studeren beter in de ochtend of de middag, anderen beter in de avond / nacht. We schrijven studenten niet voor om ’s nachts te studeren. De proef is erop gericht om te zien hoeveel belangstelling er voor is. Dit wordt meegewogen in de besluitvorming over 24/7 openstelling na afloop van de pilotperiode.

Q: waar kunnen we met klachten over overlast terecht tijdens de proef?

A: tijdens de extra openstelling kan overlast 24 uur per dag telefonisch gemeld worden op het volgende nummer: 043 – 3884819. Tussentijds wordt met bewoners geëvalueerd hoe de ervaringen zijn.

Q: leidt een proef tot definitieve invoering 24/7 openstelling?

A: nee, het is een proef. Afhankelijk van het gebruik en de ervaringen van studenten en omwonenden zullen vervolgstappen worden gezet. Het buurtnetwerk wordt hierin tijdig geïnformeerd en betrokken.

Q: hoe informeren we de bewoners over hoe verder na het uitstellen van de pilot?

Als voorbeeld hier enkele ervaringen met nachtopenstellingen elders in universiteitsbibliotheken (UB’s) in Nederland en het buitenland.

TU Delft:

Is open tot 2 uur s‘-nachts. Bezetting van de studieplekken: 10%, aflopend naar 5 %.

University Nijenrode:

Stelt s-‘nachts specifieke ruimtes van de UB open. Het gebruik ervan is goed. Exacte aantallen zijn niet bekend.

Universiteit van Amsterdam:

Kennen incidentele nachtopenstelling. Tellingen elk uur leerden dat het na 02.00 uur rustiger werd.

Kent University:

Is 24/7 open gedurende de periode van 24 september tot 14 december. Bezetting van de studieplekken: 10%, aflopend naar 5 %.

New York University, locatie Elmer Holst Bobst, eerste 2 verdiepingen: ook 24/7 open met de ervaring dat het goed gebruikt wordt tot 02.00 uur ’s-nachts. Daarna is het rustiger.

15-10-2018.

 

Reactie UM op verslag bewonersbijeenkomst

Geachte heer Fisser,

Wij hebben kennis genomen van uw verslag van de bijeenkomst met de UB en de omwonenden op donderdag 4 oktober j.l.

In uw verslag schrijft u dat er bij de UM een eenzijdige 100% gerichtheid  is op de wensen van de student zonder rekening te houden met de omwonenden. Dit bestrijd ik ten zeerste. Onze omwonenden doen er zeker toe en wij nemen hen heel  serieus. Een voorbeeld hiervan is het feit dat we het fietsparkeerbeleid strak onder controle houden, zodat onze buurtgenoten hier geen hinder van ondervinden. Wij hebben hiervoor zelfs een fiets-steward vast in dienst genomen. In het gesprek afgelopen 4 oktober gaven buren ook aan s-‘avonds laat last van de verlichting te hebben. Hier hebben we inmiddels een oplossing voor. Daar krijgen de omwonenden nog apart een bericht over. Verder hebben we  inmiddels maatregelen genomen om de studenten er nog actiever op te wijzen dat ze rustig de UB moeten verlaten in de late uren en onze buurtgenoten geen overlast moeten bezorgen.

Verder schrijft u in uw verslag dat er studenten van andere steden gebruik blijken te maken van de UB. Tijdens de XXL-weken is dit zeker niet het geval, aangezien wij veelvuldig de studenten controleren op een geldige UM-kaart. Buiten de XXL-periodes komt dit marginaal voor. Per 1 januari 2019 is de toegang voor externe studenten zelfs helemaal verboden en gaan we daar strak op controleren m.b.v. toegangspoortjes.

Voor verdere feiten verwijs ik u naar de Q&A die wij hebben verstuurd, waarin wij ook nog de input hebben meegenomen van de bijeenkomst die op vrijdag 5 oktober met andere buurgenoten heeft plaatsgevonden. Bovendien hebben wij ook per mail nog reacties ontvangen, die tevens in de Q&A is verwerkt. In de email die wij samen met de Q&A hebben verstuurd naar de omwonenden, geven wij aan dat wij graag in open dialoog het gesprek willen aangaan over een goed co-existeren in het mooie Jekerkwartier. Hiervoor krijgt u nog een uitnodiging.

Met vriendelijke groeten,

Drs. Carin G.J. Klompen
Afdelingsmanager Bibliotheek Locaties en services
Universiteitsbibliotheek

15-10-2018

NIEUWSBRIEF NR. 10  – 13/10/2018

Na de vakantieperiode zet het nieuwe college er de vaart in. Dat is een goed ding, maar zet ook aan voor betrokken bewoners, en het Jekerkwartier. We hebben onlangs stadsrondes gehad over de toeristische woningverhuur en de omgevingsvisie 2040. Meteen daarna volgen nu belangrijke stadsrondes over de aanpassing geluidsverordening festiviteiten, de evaluatie van de kamerverhuur en over een nieuw afvalophaal systeem. Ook speelde er verder nog de pilot Universiteitsbibliotheek Binnenstad 24/7 openstelling waartegen wij hebben geprotesteerd en die is opgeschort.

Inhoud Nieuwsbrief 

1. Universiteitsbibliotheek Binnenstad
2. Toeristische woningverhuur
3. Stadsronde Omgevingsvisie
4. Overzicht belangrijke gemeentelijke data

   1. Universiteitsbibliotheek Binnenstad

Vorige week werden we compleet verrast door het voornemen van de Universiteitsbibliotheek om datzelfde weekend te starten met een 1e pilot 24/7 openstelling gedurende de examenperiode. Tijdens de volgende examenperiodes van dit studiejaar zouden nog 3 pilots volgen. U kunt zich voorstellen dat veel direct omwonenden en ook BJK dit als een overval ervaren hebben. Er hebben 2 bijeenkomsten met direct omwonenden  en de universiteitsbibliotheek plaatsgevonden. Ook BJK was hierbij aanwezig. BJK heeft een brief naar de gemeente gestuurd met het gespreksverslag als bijlage.

Zie https://bewonersjekerkwartier.nl/2018/10/11/aan-de-verantwoo…-w-m-bert-jongen/
voor de brief aan de wethouder,  en
https://bewonersjekerkwartier.nl/2018/10/11/gespreksverslag-…teitsbibliotheek/
voor het gespreksverslag.

RTV Maastricht heeft afgelopen maandag een interview uitgezonden met Marijke van Lierop en Barend Fisser. Afgelopen woensdag heeft er in De Limburger een artikel gestaan. Zie voor het krantenartikel:
https://bewonersjekerkwartier.nl/2018/10/11/universiteitsbie…et-s-nachts-open/

Ook het universiteitsblad de Observant heeft een artikel gepubliceerd over deze materie. Zie hiervoor:
https://www.observantonline.nl/Home/Artikelen/articleType/ArticleView/articleId/14159/ Nachtopenstelling-UB-van-de-baan-na-buurtprotesten

De Universiteit heeft zich de signalen aangetrokken en besloten om de 1e pilot niet door te laten gaan. Dit geeft voor de korte termijn enige opluchting, maar we zijn nog zeer bezorgd over het vervolg. We houden u op de hoogte.

2. Toeristische woningverhuur 

BJK is samen met  Buurtbalans zeer actief geweest met het verwoorden van onze wensen tijdens de stadsrondes. In onze vorige Nieuwsbrief (nr. 9) heeft u uitgebreid kunnen lezen wat onze wensen zijn. Zie hiervoor ook een artikel in De Limburger: ‘Waarom zestig dagen toestaan? Begin met dertig’ d.d. door Joos Philippens.

Doel van het huidige voorstel zou vooral moeten zijn met de nieuwe regeling een einde te maken aan de wildgroei en illegale situaties toeristische verhuur en de onduidelijkheden daarover.

Het waren levendige discussies en we hopen dat de gemeenteraad op 30 oktober met onze opvattingen en wensen rekening houdt in haar besluiten.

3.  Omgevingsvisie Maastricht 2040

Het proces omgevingsvisie gaat om de toekomst van Maastricht voor de komende 22 jaar!  Een toekomst die ook op een andere manier met een “Omgevingsplan” zal worden vastgelegd dan wij nu gewend zijn met de bestemmingsplannen.   En ook daarom een proces dat voor de binnenstad en onze buurt heel belangrijk is.

Op 25 september was er een stadsronde over de DISCUSSIENOTITIE waar wij onze zorgpunten hebben ingebracht. Zie voor de laatste (gewijzigde) versie: Discussienotitie Omgevingsvisie Maastricht.

De discussie daarover wordt voortgezet op maandagavond 5 november.  De gemeente organiseert dan een vervolg dialoog gesprek over de Omgevingsvisie in het Centre Ceramique om 18.00 (inloop vanaf 17.30) U bent van harte welkom tijdens deze 2e dialoog bijeenkomst.
Aanmelden : ja, via omgevingswet@maastricht.nl 

 

4. Overzicht belangrijke gemeentelijke data om eventueel in uw agenda te noteren 

 • 23 oktober 17.00:  stadsronde gemeenteraad geluidverordening festiviteiten
 • 30 oktober 17.15: raadsronde gemeenteraad Toeristische Woningverhuur (Airbnb)
 • 5 november 17.30/18.00: (vervolg) Dialoog overleg Omgevingsvisie (Centre Ceramique)
 • 6 november 19.30: Stadsronde gemeenteraad evaluatie beleid woningsplitsing
 • 30 november 19.00: Informatieronde: op weg naar een afval loos Maastricht

Het is belangrijk en ook wenselijk dat zoveel mogelijk bewoners hun betrokkenheid tonen door aanwezig te zijn tijdens de stadsrondes. En zoals vermeld, u kunt ook deelnemen aan de dialoog bijeenkomst over de Omgevingsvisie 2040 in Cente Ceramique. Wij hopen dat we veel van onze buurtgenoten morgen ontmoeten tijdens een van deze bijeenkomsten. 

Met vriendelijke groet,

Marijke van Lierop, voorzitter.
Bestuur Bewonersvereniging Jekerkwartier

 

Universiteitsbieb Maastricht niet ‘s nachts open

De Limburger 10 oktober 2018:  door Vikkie Bartholomeus

Een proef om de universiteitsbibliotheek aan de Nieuwenhofstraat komend weekend 24 uur open te houden gaat niet door. De Universiteit Maastricht heeft besloten om de proef op te schorten en de reguliere openingstijden tot middernacht te handhaven, nadat omwonenden hun zorgen hebben geuit over de nachtelijke openstelling.

Geluidsoverlast
De Universiteit Maastricht wil studenten zo optimaal mogelijk faciliteren; de studieplekken in de bieb zijn zeer gewild. Het was de bedoeling om de bieb rond de klok open te houden in de opmaat naar de komende tentamenperiode. Maar omwonenden vrezen geluidsoverlast te hebben van vertrekkende studenten.

Niet verantwoord
De Bewonersvereniging Jekerkwartier heeft de kwestie inmiddels aangekaart bij het stadsbestuur. De bewonersvereniging vreest niet alleen voor overlast, maar vindt de nachtelijke openstelling ook niet verantwoord voor de studenten. “Van de universiteit mag verwacht worden dat zij fatsoenlijke maatregelen treft die ook rekening houden met een normaal en gezond leefritme van haar studenten.” Als er per se nachtelijke studieplekken moeten komen, dan stellen de bewoners voor om de bibliotheek in Randwyck ‘s nachts open te stellen.

Pilot Universiteitsbibliotheek 24/7 open

Gespreksverslag bijeenkomst d.d. 04/10/2018 Omwonenden, BJK en Universiteitsbibliotheek

Tijdens het gesprek over de voorgenomen Pilot van 24/7 openstellen van de UB bleek uit de verklaring van mevrouw Klompen dat er bij de UM een eenzijdige 100% gerichtheid is op de wensen van de studenten zonder rekening te houden met de omwonenden. Blijkbaar moest alles heel snel in het werk gezet worden zodat je het gevoel kreeg dat dit een bewuste tactiek was.

Misleidend was dat er in de brief gesproken werd over 1 Pilot en nu blijkt het om 4 Pilots te gaan.

De mededeling dat de gemeente Maastricht hier niet op tegen is, was zeker ook verrassend, bewoners kiezen stadsbestuurders die tegen de bewoners Zijn !!!

Mevrouw Klompen, manager Library Locations and Services Universiteitsbibliotheek Maastricht, heeft voor de slechte communicatie haar excuses aan geboden, het was voor haar een”leermoment”. Zij meldde dat het nachtelijk openstellen van de UB te maken heeft met kwaliteitsafspraken met OCW en ook dat het op wens van studenten gebeurt.

Daarnaast gaf ze aan hoe de UB rust en orde wil handhaven tijdens hetnachtelijk openstellen:

 • één uitgang aan de Nieuwenhofstraat
 • de binnentuin wordt afgesloten
 • 3 Securitas bewakers per nacht
 • het plaatsen van een bord met tekst zo iets als “Stil voor de buren”
 • het vragen aan de bezoekende studenten om bij binnenkomst en verlaten van de UB de nachtrust van de omwonenden te respecteren.

De aanwezige bewoners gaven aan dat zij zich erg overvallen voelen en dat het in werking stellen van deze Pilot zonder enig overleg met de buurt op z’n zachtst gezegd toch erg tegen de regels van goed en fatsoenlijk omgaan met je omgeving is.

Daarna werden bezwaren door de bewoners naar voren gebracht zoals:

 • De groei van de Universiteit in de kleine binnenstad van Maastricht kan niet onbelemmerd doorgaan, er moeten grenzen gesteld worden aan de groei. De UM is de laatste jaren gegroeid met 2000 studenten tot 17500 nu en zal anno 2020 volgens de eigen prognoses doorgroeien naar 19000 zonder dat de faciliteiten die horen bij deze groei aanwezig zijn.
 • Klaarblijkelijk zijn er nog altijd onvoldoende studieplekken om normaal te kunnen functioneren.
 • Het binnenterrein werkt als een grote klankkast met geen of weinig achtergrondlawaai en de forse lichtuitstraling van de bibliotheek de hele nacht (nu al) werkt zeer hinderlijk voor de omwonenden.
 • De binnenstad van Maastricht met zijn smalle straten is te klein voor een 24/7 openstellen van de UB, dat past meer bij grote wereldsteden waar reeds een 24/7 economie aanwezig is.
 • De studenten zullen de hele nacht van en naar de UB door de stad trekken met het gebruikelijke studenten lawaai.
 • Er is angst voor het opgang komen van een nachtelijk uitgaansleven met meer cafés en dancings met nachtvergunning.
 • De nachtrust van de bewoners komt onder druk te staan wat slecht is voor de gezondheid. Daarnaast is bij een 24/7 openstelling de gezondheid van de studenten in het geding, het is een extreme verstoring van het dag en nachtritme.
 • Er blijken studenten van andere steden gebruik te maken van de UB.
 • De UB in Randwyck zou verder ontwikkeld en gebruikt moeten worden want is niet gelegen in een woonbuurt.
 • Net als andere sectoren met een openbaar karakter met bezoekers (detailhandel/horeca) dient ook de universiteit zich te houden aan de normaal gebruikelijke openings- en sluitingstijden in de stad.
 • Conclusies uit de Pilot zullen niet relevant blijken te zijn.

De aanwezige bewoners waren unaniem het NIET eens met deze Pilot en hebben aangedrongen op een snel gesprek met het College van Bestuur en wellicht met de Universiteitsraad.

Pilot 24/7 open Universiteitsbibliotheek 

Aan: de verantwoordelijk wethouder onderwijs  van de gemeente Maastricht,  Dhr. H.W.M. (Bert) Jongen

Maastricht, 5 oktober 2018

Geachte heer Jongen,

Afgelopen donderdag werden de direct omwonenden van de Universiteitsbibliotheek Binnenstad en de  Bewonersvereniging Jekerkwartier (BJK) compleet verrast door het voornemen van deze Universiteitsbibliotheek om gedurende het komende studiejaar 4 pilots te houden voor een 24/7 uurs openstelling van de bibliotheek. De 1pilot zou dit weekend ingaan. U kunt zich voorstellen dat dit tot grote onrust heeft geleid. Vrijwel iedereen heeft dit ervaren als een overval. Donderdagmiddag en vrijdagochtend zijn er vanuit de univeristeit bijeenkomsten gehouden met betrokken bewoners. Het verslag van de bijeenkomst op donderdagmiddag voeg ik als bijlage bij deze brief.

Vanwege alle commotie en de grote onrust bij de omwonenden heeft de universiteit besloten om deze pilot uit te stellen, zodat de universiteit ruimte heeft om het gesprek met omwonenden aan te gaan over de wijze waarop deze proef gedaan kan worden. Dit uitsel van de pilot heeft tot enige opluchting gezorgd, maar wij blijven ons grote zorgen maken over het vervolg. Vandaar dat wij ons tot u wenden met het verzoek om ons te helpen in dit belangenconflict.

BJK en de direct omwonenden staan open voor de universiteit. Wij zijn content met de aanwezigheid van deze universiteit in onze stad. Echter, net als andere sectoren met een gedeeltelijk openbaar karakter met bezoekers (detailhandel/horeca) dient ook de universiteit zich te houden aan de normaal gebruikelijke openings- en sluitingstijden in de stad.

De universiteit (bij monde van mw. Carin Klompen) schrijft dat “het 24/7 openstellen van de universiteitsbibliotheek nodig is dat meer studenten kans krijgen op een goede studieplek”.

De universiteit moet zorgen voor behoorlijk onderwijs met de daarbij behorende faciliteiten; daar hoort o.i. geen nachtelijke openstellen bij. Het 24/7 openstellen van de bibliotheek gaat zeker voor nog meer overlast zorgen voor de omwonenden. Nu is het zo dat studenten na het verlaten van de bibliotheek zeer vaak zeer lawaaierig het pand verlaten. Daar ervaren vele omwonenden al geruime tijd de nodige last van.

BJK vindt dat ieder mens recht heeft op een normaal dag- en nachtritme. Uit onderzoek is reeds jaren geleden aangetoond dat een verstoord dag- en nachtritme nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid en het welbevinden. Van een universiteit die toch op de hoogte kan zijn van deze onderzoeken, ze heeft toch faculteiten op gebied van gezondheidswetenschappen, geneeskunde en psychologie, mag verwacht worden dat ze rekening houdt met nadelige gezondheidseffecten van haar handelen zowel voor de bewoners als voor haar studenten!

BJK heeft begrepen dat de universiteit ruimtegebrek heeft en door de Universiteitsbibliotheek 24/7 open te stellen, hoopt zij dit gebrek aan studieplekken te verminderen. Het schijnt dat de universiteit van het ministerie extra geld ontvangen heeft dat aangewend kan worden voor kwaliteitsverbetering. Het moge duidelijk zijn dat BJK dit een bijzonder slechte maatregel vindt en dat dit al helemaal niet gekenmerkt kan worden als kwaliteitsverbering.

Van de universiteit mag verwacht worden dat zij fatsoenlijke maatregelen treft die ook rekening houdt met een normaal en gezond leefritme van haar studenten. Als de universiteit niet in staat is om voldoende studieplekken voor haar studenten te creëren, dan heeft zij kennelijk teveel studenten toegelaten. En als het dan absoluut niet anders kan dan dat deze nachtelijke openstelling dient door te gaan, dan lijkt het ons tenminste wenselijk dat dit dan geschiedt op een locatie buiten de binnenstad. Een locatie waar anderen minder overlast zullen ervaren, bv. op Randwijck.

De universiteit wil graag een goede samenwerking met de stad en haar inwoners. Vandaar dat wij ons tot u wenden met het verzoek ons te helpen in dit conflict van belangentegenstellingen. Er komen nu weliswaar gesprekken maar het doel om tot een 24/7 openstelling te komen, is niet van de baan.

Met een vriendelijke groet,

Namens de Bewonersvereniging Jekerkwartier (BJK)

Marijke van Lierop, voorzitter

Bijlage:                                                                                                         Gespreksverslag bijeenkomst omwonenden, BJK en Universiteitsbibliotheek d.d. 04/10/18