Nieuwsbrief 2018. nr. 7. 4 juli 2018

Ook nu hebben we weer enkele wetenswaardigheden waarover we u graag willen berichten. Zoals u weet hebben we inmiddels een nieuw coalitieakkoord met de beleidslijnen voor de komende 4 jaren. De plannen moeten nog nader geconcretiseerd worden, maar er staan zeker zaken in die voor onze buurt belangrijk zijn.

Inhoud Nieuwsbrief

1. Nieuw horeca-buurtprofiel Sint Pieterstraat e.o.
2. Wandeling – 12 juli 2018 – start: 10.00 uur
3. Verkeersplannen JK
4. Nieuwe omgevingsvisie 2040
5. Ledenwerving Lees verder