Nieuwsbrief 2018.nr. 5 – d.d. 8 mei 2018

Ook nu weer enkele interessante berichten het Jekerkwartier betreffende. Wilt u de Nieuwsbrief verspreiden in uw omgeving als u denkt dat de inhoud ook een ander kan plezieren. Wij hebben niet van iedereen e-mailadressen. Men kan zich abonneren via onze website: www.bewonersjekerkwartier.nl.

Inhoud Nieuwsbrief

  1. Nieuw horeca-buurtprofiel Sint Pieterstraat
  2. Huisconcert donderdag 17 mei a.s.
  3. Vooraankondiging wandeling 12 juli 2018
  4. Opheffing Buurtplatform/buurtnetwerk Jekerkwartier
  5. Ledenwerving

1. Nieuw horeca-buurtprofiel Sint Pieterstraat 
In vervolg op het eerste horeca-buurtprofiel Koestraat is de gemeente nu ook gestart met het profiel Sint Pieterstraat.  Mocht u interesse hebben om aan dit project mee te doen: meld u aan door een mail te sturen naar info@bewonersjekerkwartier.nl

In het Horecabeleid 2016-2019 staat bij nieuwvestiging van horeca maatwerk centraal. Uniciteit van het initiatief, de plaats van vestiging en de omgeving, de buurt en het karakter van die buurt waar het initiatief gaat landen, gelden als criteria. Een buurtprofiel beschrijft wat er in die buurt of straat aan nieuwe horeca mogelijk is binnen het beleid. Ondernemers en bewoners worden betrokken bij de opstelling van dat buurtprofiel.

2. Huisconcert donderdag 17 mei a.s. –  aanvang: 20.00 uur. 
Voor bewoners van het Jekerkwartier organiseren we een huisconcert.
Programma
Het Rivera Quartet speelt voor u:

  1. String Quartet No. 4, op. 18 van L. Beethoven
  2. String Quartet No.3, op. 67 van J. Brahms

Locatie                                                                                                                            St. Pieterskade – ten huize van Mieke Jonkers. Precieze adres wordt doorgegeven aan degenen die zich aangemeld hebben.
Kosten
Wij vragen € 15 per persoon. Dit is inclusief koffie/thee en een glaasje wijn na afloop. Dit bedrag komt geheel ten goede aan de uitvoerende musici.
Opgeven via: info@bewonersjekerkwartier.nl

RIVERA QUARTET

Alfredo Reyes (violin), Eva Laliena (violin), Susana Tena (viola), Sofía Lluciá (cello)

Rivera Quartet is a young and energic quartet formed by musicians from Spain and Mexico who share their passion for playing music. The quartet was born out of desire to explore the string quartet repertoire and share their experience with the audience; they offer an extensive repertoire, from classical to contemporary pieces, adaptable to any occasion.

Being all students from Conservatorium Maastricht Zuyd University, they have been receiving lessons from the famous Dutch teacher Henk Guittart apart from the lessons they receive with their own teachers as a soloist players. They have performed both in The Netherlands and in Spain.

The name came because of Diego Rivera, one of the most famous artists of the 20th century. Born in Mexico, he had a unique personality; a strong view on social habits, mixed with a particular sense of humor.

3. Vooraankondiging wandeling – donderdag 12 juli 2018 –  start: 10.00 uur 
Afgelopen jaar hebben we 2 wandelingen georganiseerd door het Industrieel Erfgoed Jekerkwartier samen met gids Wiel Heyenrath. We hebben Wiel gevraagd om deze zomer met ons samen weer zo’n wandeling te maken en hij vindt het een eer om dit met ons samen te doen.  Wij vragen € 5 per persoon als tegemoetkoming in de kosten.

4. Opheffing Buurtplatform Jekerkwartier (Bpf-JK)
Het buurtplatform JK annex buurtnetwerk heeft per 1 mei 2018 haar mandaat neergelegd. Zij heeft te kennen gegeven niet meer verder te willen functioneren. Het afgelopen jaar hebben we op diverse thema’s met het Buurtplatform samengewerkt, zoals o.a. de verkiezingswijzer, de ‘verkamering’, airbnb’s etc.  Wij wensen de organisatoren van het platform het beste toe.

5. Ledenwerving
Buurtinformatie en samenwerking zijn voor ons belangrijke thema’s.  Van groot belang voor onze buurt en de bewoners van het Jekerkwartier.  Dat staat of valt wel met leden en vrijwilligers.  We roepen de lezers van onze Nieuwsbrieven op zich ook aan te melden als lid van BJK. Wij ontvangen geen subsidie of wat dan ook. Onze enige bron van inkomsten is het lidmaatschapsgeld en eventuele donaties. Voor het (luttele) bedrag van € 15 per persoon per jaar bent u al lid.

Aanmelden kan via http://bewonersjekerkwartier.nl/lidmaatschap/ 

 

Met vriendelijke groet,
Bestuur Bewonersvereniging Jekerkwartier
Marijke van Lierop, voorzitter.

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *