PTT-centrale Achter de Oude Minderbroeders

Ingekomen brief. d.d. 25-04-2018.

Geachte bewoners van het Jekerkwartier, 

Middels de reguliere publicaties van de gemeente Maastricht bent u erop attent gemaakt dat er op 30 maart 2018 een principeaanvraag is ingediend voor de herinrichting van het pand Achter de Oude Minderbroerders 1 te Maastricht. Capricorn Capital Group B.V. (hierna Capricorn) is samen met een aantal aandeelhouders in Jeker B.V. eigenaar en ontwikkelaar van het pand Achter de Oude Minderbroerders 1. De indiening van de principeaanvraag is geheel buiten Capricorn of Jeker B.V. om gegaan en wij waren minstens even verrast als u toen we kennis namen van dit initiatief. Wij hebben inmiddels achterhaald dat deze aanvraag door derden is ingediend en hebben toen meteen met de indieners van deze principeaanvraag een gesprek gehad en ons ongenoegen over deze gang van zaken expliciet kenbaar gemaakt. Deze principeaanvraag zal dan ook direct worden ingetrokken door de indieners. Ook hebben wij reeds de gemeente Maastricht ingelicht dat dit verzoek buiten ons als eigenaar om is ingediend en dat derhalve daaraan geen waarde moet worden toegekend. 

Jeker B.V. heeft zeker ambities om dit complex op termijn te herontwikkelen en we hebben de goede gewoonte omwonenden en betrokkenen daarin tijdig te informeren. Echter de initiatieven hiertoe zijn op dit moment nog erg prematuur en wij zijn momenteel met de gemeente Maastricht in overleg wat de mogelijkheden zijn. Mede aan de hand van het gesprek met de gemeente zullen wij onze concepten gaan ontwikkelen. Zodra Jeker B.V. een goed beeld heeft van haar ambitie voor Achter de Oude Minderbroerders 1 zullen wij ook de buurtbewoners daarover informeren. 

Hoewel geheel buiten onze invloed verontschuldigen wij voor de gang van zaken. Wij zullen u op termijn informeren over onze initiatieven in uw buurt.

Met vriendelijke groet,

Bob Bergmans
Capricorn Capital Group BV | Maliebaan 137 3581 CL Utrecht | The Netherlands |  

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *