Nieuwsbrief 2018. nr. 4.

Bewonersvereniging Jekerkwartier                                                       25 april 2018

We hebben belangrijke informatie voor u. Na lang en uitgebreid overleg met alle betrokkenen is de pilot Buurtprofiel Koestraat afgerond. U heeft deze informatie reeds in De Limburger kunnen lezen, maar niet iedereen is hierop geabonneerd. Bovendien hebben wij vanuit BJK veel tijd en energie gestoken in het bereiken van het nieuwe beleid. Nu deze pilot is afgerond komen andere straten aan de beurt, zoals Boschstraat en in onze buurt de Sint Pieterstraat. Lees verder

PTT-centrale Achter de Oude Minderbroeders

Ingekomen brief. d.d. 25-04-2018.

Geachte bewoners van het Jekerkwartier, 

Middels de reguliere publicaties van de gemeente Maastricht bent u erop attent gemaakt dat er op 30 maart 2018 een principeaanvraag is ingediend voor de herinrichting van het pand Achter de Oude Minderbroerders 1 te Maastricht. Capricorn Capital Group B.V. (hierna Capricorn) is samen met een aantal aandeelhouders in Jeker B.V. eigenaar en ontwikkelaar van het pand Achter de Oude Minderbroerders 1. De indiening van de principeaanvraag is geheel buiten Capricorn of Jeker B.V. om gegaan en wij waren minstens even verrast als u toen we kennis namen van dit initiatief. Wij hebben inmiddels achterhaald Lees verder