NIEUWSBRIEF 2018 nr. 3

Bewonersvereniging Jekerkwartier

Zoals bekend zijn er gemeenteraadsverkiezingen 2018 geweest. Na hertelling is de samenstelling van de gemeenteraad nu definitief bekend.  Vier partijen zijn nu met vijf zetels even groot: CDA, Seniorenpartij Maastricht, GroenLinks en D66.
In deze Nieuwsbrief willen wij u graag informeren over actuele ontwikkelingen:

  1. Coalitieonderhandelingen
  2. De milieuzone binnenstad
  3. Verkeer en parkeren Jekerkwartier

Wij willen u vragen om deze Nieuwsbrief in uw omgeving te verspreiden en bv. uw buren te attenderen op onze website. Mensen kunnen zich geheel vrijblijvend abonneren op deze Nieuwsbrief. Daartoe dient men zich wel in te schrijven via onze website.

1. Coalitieonderhandelingen

BJK heeft aan alle gemeenteraadsfracties en aan de informateurs een brief gestuurd met voor bewoners belangrijke aandachtspunten. Zie voor tekst: 
https://bewonersjekerkwartier.nl/2018/03/30/aandachtspunten-coalitie-overleg/

Verder heeft een aantal buurtorganisaties (w.o. BJK) ook een brief aan deze fracties en de informateurs gestuurd met eveneens belangrijke aandachtspunten voor bewoners en stad. Zie voor tekst: 
https://www.thuisinmaastricht.nl/bewoners-eensgezind-over-verkeer-en-milieu

2. De milieuzone Binnenstad

BJK wil alle bewoners die de afgelopen periode de bijeenkomsten van de stadsrondes en gemeenteraadsvergaderingen op de publieke tribune hebben bijgewoond van harte bedanken voor hun aanwezigheid. Door de voortdurende aanwezigheid van bewoners hebben we naar de politiek een krachtig signaal afgegeven. Dit signaal is ongetwijfeld van invloed geweest op de besluitvorming.

De invoering van een milieuzone moet niet alleen betrekking hebben op de Maastrichtse binnenstad. Ook in de omliggende wijken waar betaald parkeren geldt, en waar dus toch al wordt gehandhaafd, moet het Duitse milieuvignet ervoor gaan zorgen dat zwaar vervuilende auto’s en vrachtauto’s worden geweerd.
Dat heeft een overgrote meerderheid in de Maastrichtse gemeenteraad 13 maart jl. besloten. Daarnaast moet de milieuzonering niet alleen betrekking hebben op auto’s, vrachtauto’s en bestelwagens, maar ook op vervuilende scooters, brommers en snorfietsen.
Met die twee aanvullingen gaf de gemeenteraad in zijn laatste vergadering tijdens deze regeer­periode groen licht voor het startonderzoek naar de realisatie van een milieuzonering. In eerste instantie wordt dus vol ingezet op de invoering van het Duitse milieuvignet, zoals dat in bijvoorbeeld Aken, Keulen en Düsseldorf van kracht is, al moet eerst nog worden onderzocht of een dergelijk vignet in ­Nederland juridisch gezien standhoudt.

3. Verkeer en parkeren Jekerkwartier

Zoals bekend heeft er in december jl. een gemeentelijke informatiebijeenkomst plaats gevonden over het nieuwe verkeersplan Jekerkwartier.  Op de gepresenteerde plannen zijn vanuit de buurt de nodige opmerkingen en aanpassingen voorgesteld. De gemeente zou die tot een eindplan verwerken waarover eind februari verdere communicatie zou plaatsvinden.
Helaas is hier door ziekte bij de gemeente vertraging in ontstaan.  Naar verwachting zal nu eind april/ begin mei het definitieve eindplan worden gepresenteerd.

Ook de buurt kan dan nog reageren op het eindplan. Eventuele opmerkingen worden meegenomen naar het college dat daar een finale beslissing over zal nemen.  Het plan zal daarna door het college wordt vastgesteld en vrijgegeven voor uitvoering.

Wij hopen dat deze termijnen gehaald worden en daarna snel tot uitvoering van de plannen kan worden overgegaan.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Bewonersvereniging Jekerkwartier
Marijke van Lierop, voorzitter.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *