Aandachtspunten Coalitie overleg

Brief van BJK d.d. 22 maart 2018 gestuurd aan alle gemeenteraadsfracties en de informateurs.

Geachte Fractie,

Op korte termijn zult u beginnen met de vorming van een nieuw gemeentebestuur. Namens de binnenstadsbewoners van het Jekerkwartier en het Buurtplatform Jekerkwartier doen wij een ernstig beroep op u garanties en oplossingen te bieden voor de actuele zorg van onze bewoners voor een verdere aantasting leefbaarheid van de binnenstad en het Jekerkwartier. Lees verder