Grote zorg over toekomst Natuurhistorisch Museum

Maastricht,  9 februari 2017
Aan: het Gemeentebestuur van Maastricht (College van Burgemeester en Wethouders en Gemeenteraad)
Betreft: Grote zorg over toekomst natuurhistorisch museum

Geacht bestuur,

Met grote zorg hebben wij kennis genomen van de mogelijke gemeentelijke plannen om het Natuurhistorisch Museum in het Jekerkwartier daar te sluiten en de collectie onder te brengen in het Centre Ceramique. Lees verder

NIEUWSBRIEF 2018 nr. 1

Bewonersvereniging Jekerkwartier

Beste,

We hebben weer diverse nieuwe zaken te melden. Daarbij wijzen wij ook op onze website: ons informatiepunt voor relevante bewonerszaken met uitgebreidere informatie en achtergronden. Ook de foto’s van onze geslaagde Nieuwjaarsborrel zijn er te zien.

Inhoud.
1.Verkeersplan Jekerkwartier
2.Wonen
a.Woonbeleid
b.Samenwerking andere gremia
c.Gemeenteraadsmotie Airbnb
3.Milieuzonering
4.Evenementen
a.Carnaval
b.Vergunningensysteem
5.Samenwerking Buurtnetwerk JK en BJK
6.Belangrijke data Lees verder

WIJZIGING BESTUUR

De secretaris, Henk van de Voort, heeft zijn functie neergelegd en is teruggetreden uit het bestuur. Met een inspirerende inleiding heeft hij op de ALV van 30 oktober 2017 afscheid genomen als bestuurslid.

Zie ook Nieuwsbrief 2017 nr. 11.

Dat betekent dat het bestuur vanaf 31 oktober 2017 bestaat uit:
•Marijke van Lierop, voorzitter
•Luc Slijpen, penningmeester
•Wouter Mulder, lid