NIEUWSBRIEF 2017 nr. 9

Beste,

Wij willen u graag informeren over twee belangrijke zaken die veel bewoners van het Jekerkwartier aangaan. Het betreft ‘Afvalloos Maastricht’ en ‘Verkeer en Parkeren in het Jekerkwartier’. 

1. GEMEENTELIJKE PILOT AFVALLOOS

Wij willen u informeren over het vervolg van de pilot.

a. Hoe gaat het verder?
Dankzij de proef is er ervaring opgedaan met nieuwe inzamelsystemen voor afval, gericht op meer hergebruik en meer recycling. Er volgt nu een evaluatie op deze Afvalproef. Hierbij wordt gekeken naar de vier randvoorwaarden, waaraan de proef volgens de gemeenteraad moet voldoen:

 • Milieudoelstellingen;
 • Service voor de bewoners;
 • Kosten; en
 • Stimuleren van (sociale) werkgelegenheid.

Hierin worden uw ervaringen met deze proef meegenomen.
Op basis van de bevindingen wordt een nieuw systeem voorgesteld. Uw mening is dus van belang!
De resultaten van de evaluatie afvalproef leest u begin 2018 in een volgende nieuwsbrief van de gemeente.

b. Hoe kunt u uw mening kenbaar maken?

 • Vul de enquête in In de tweede helft van november ontvangt u een enquête in de brievenbus. Vul deze alstublieft in, zodat uw mening en die van de buurt zo goed mogelijk meegenomen kan worden bij de besluitvorming! Het invullen duurt slechts 10 minuten.
  Tot nu toe zijn er weinig reacties vanuit de bewoners in het Jekerkwartier geweest. We raden u aan om op deze nieuwe enquête te reageren. Dat is de enige manier waarop u uw ervaringen kunt laten meetellen.
 • Kom naar de inloopavond op 15 november 2017.
  De inloopavond in het Jekerkwartier vindt plaats op woensdag 15 november van 20.00 – 21.00 uur locatie: D’n Hiemel, Sint Bernardusstraat 24A
  Tijdens de inloopavond in uw buurt, kunt u mondeling kwijt wat u goed en minder goed vindt aan de afvalproef.

Volgende week wordt huis–aan–huis in de drie proefwijken de nieuwe infokrant verspreid waarin voor alle betrokkenen de werkwijze nog eens helder uiteengezet wordt.

2. VERKEERSPLAN JEKERKWARTIER – 11 december

Voor probleem straten zijn ‘straat gebonden sessies’ bij de gemeente gehouden. Dit heeft geresulteerd in een veelheid van opmerkingen en wensen.
Er volgen nog 2 ‘straat gebonden bijeenkomsten’, te weten Sint Hubertuslaan / Heylerhofflaan en de Lenculenstraat. De bewoners van deze straten hebben de uitnodigingen van de gemeente in hun brievenbus ontvangen.
Daarna zal de gemeente de voorstellen en “straatwensen” samenvoegen tot een totaalmodel.

De gemeente heeft het voornemen dat totaalmodel te bespreken op een tweede buurtbijeenkomst (voor bewoners en ondernemers) op maandag 11 december 2017.

Belangrijk om deze datum te noteren en hiervoor vrij te houden! Nadere informatie over locatie, tijden en inhoud volgen nog.

3. VERDERE BEWONERSINFORMATIE

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk bewoners geïnformeerd worden over de veranderingen over het verkeer en parkeren in het Jekerkwartier. BJK wil graag hierover communiceren, echter dat doen we vrijwel uitsluitend digitaal. Als men op de hoogte wil blijven, dan is het zaak om geabonneerd te zijn op onze Nieuwsbrief.

Wij willen u verzoeken om deze Nieuwsbrief aan uw buren of andere betrokkenen in het Jekerkwartier door te geven. Of hen te adviseren zich aan te melden voor de Nieuwsbrief van de Bewonersvereniging Jekerkwartier. Dat kan onderaan deze pagina.
Lid worden kan natuurlijk ook! Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 15 per persoon per jaar. Aanmelden kan hier.

Met vriendelijke groet, Bestuur Bewonersvereniging Jekerkwartier
Marijke van Lierop, voorzitter.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *