NIEUWSBRIEF 2017 nr. 8

Beste,

Wij willen u graag informeren over een gezamenlijke actie van enkele binnenstad buurtplatforms/buurtnetwerken, Vrienden van de Binnenstad en Bewonersvereniging Jekerkwartier.

We hebben gezamenlijk een Visiedocument (zie hieronder) opgesteld en dit is verstuurd naar het gemeentebestuur (B&W en gemeenteraadsleden), de politieke partijen en de plaatselijke pers.  Lees verder