NIEUWSBRIEF 2017 nr. 6

Beste,

We willen u informeren over de aktuele ontwikkelingen in het Jekerkwartier.
We hopen dat u deze Nieuwsbrief ook aan eventuele andere buurtgenoten wilt geven of hen attenderen dat ze zich via onze website hiervoor kunnen aanmelden. Wij proberen zoveel mogelijk bewoners te informeren over aktuele ontwikkelingen maar we doen dat vooral digitaal. Dus mocht u denken dat deze Nieuwsbrief ook gelezen dient te worden door uw buurvrouw of buurman, attendeer haar of hem dan op onze site en de aanmeldingsmogelijkheden.

1. Gemeentelijke Pilot Afvalloos

Afgelopen 1½ maand heeft “Afvalloos” pilot in het Jekerkwartier Noord voor de nodige commotie en reacties in onze buurt gezorgd,
Vooral:

 • Het nieuwe tuinafval regime en de tuinkorven in de Grote Looierstraat;
 • De nieuwe GF (Groente Fruit) en Luieremmers
 • Overlast door de vele fout geplaatste (Rode) restzakken;
  .
  Wij hebben uw 1e ervaringen en reacties meegenomen naar de klankbordgroep. Juist omdat het om een proef tot eind november gaat zal de pilot tussentijds niet op hoofdzaken aangepast worden (gemeentelijke kaderbrief juli). Definitieve keuzes daarna in 2018.

Wel heeft het overleg een aantal nieuwe/bijgestelde aandachtspunten opgeleverd:

 • Er komt op korte termijn een tussentijdse peiling;
 • Met bewoners Grote Looierstraat loopt afzonderlijk overleg ;
 • De Luieremmers en GF emmers kunnen anoniem (zonder Sticker) worden aangeboden.
 • Meer aandacht voor handhaving op fout geplaatste restzakken.

Die overlast van de foute (rest) zakken is uitgebreid besproken In de klankbordgroep . Duidelijk is dat de  vele illegale zakken slecht zijn voor de proef. Ook de gemeente realiseert  zich dat terdege en zal extra aandacht geven aan voorlichting, controle en handhaving.

Qua handhaving maakt de gemeente een onderscheid in overlast vanwege het ‘Afvalloos project’ (= pilotmedewerkers gemeente) en het (overig) illegaal gedrag (= milieuhandhaving). Bij beide zaken zijn de meldingen vanuit  de buurt altijd onontbeerlijk voor terugdringing overlast.

Doe altijd een melding via de “MaastrichtMeld app” of per telefoon 043 350 4040. Afhankelijk van de klacht wordt opgetreden en e.e.a. in principe zo snel mogelijk weggehaald.

Extra aandacht/controle geeft de gemeente wel aan situaties die te maken hebben met de afvalproef: namelijk restzakken of groenbakken  op de oude (verkeerde) ophaaldagen.

A. op de  inzamel dagen stikkeren ze foute restzakken of groenbakken;
B. de volgende dag  wordt er aangebeld en/of aangeschreven met brief in de bus;
C. de dag erna wordt de restzak of groenbak weggehaald.

Altijd bellen bij “foute” restzakken en groenbakken blijft  dus de beste manier om e.e.a. sneller op de goede weg te krijgen. Daarbij wel altijd verzoeken e.e.a. meteen weg te halen.
Bij alle andere andere zakken dan de ‘ABC-gevallen’ treedt milieuhandhaving op en halen mensen van milieuhandhaving de restzakken weg.

Wij zullen het verder volgen en indien nodig vragen om meer actie.

2. HORECA

De zomer is in volle gang en wordt er volop gebruik gemaakt van de terrassen. Afgelopen periode heeft dat regelmatig geleid tot de nodige overlast. Voor het terugdringen van geluidsoverlast in het buitengebeuren blijft het gewenst dat u op dat moment melding maakt van de ervaren overlast. Bij voorkeur door de gemeente te bellen (0433504040) of gebruik te maken van de bovenstaande “MaastrichtMeld app” .

3. NIEUWS OVER WERKZAAMHEDEN TAPIJN

BJK heeft informatie ontvangen over de start van de sloopwerkzaamheden op de Tapijnkazerne. BJK heeft een lijst met namen / contactgegevens ontvangen. Evenzo een plattegrond. Hrt is niet mogelijk om deze als bijlage met de Nieuwsbrief te versturen. Mocht u daar wel behoefte aan hebben, dan kunt u dit via info@bewonersjekerkwartier.nl laten weten. Wij zorgen dan dat u deze bijlage krijgt doorgestuurd.

Eerste aanspreekpunt namens de Universiteit

Asbestverwijdering

Sloopbedrijf Vlasman zal woensdag 19 juli beginnen met de asbestsanering van de 3 gebouwen achter de Brasserie.
Dat zijn de bunker (R1), de oude sporthal (S) en het oude douchegebouw (R).
De asbest zal verwijderd worden onder hoge veiligheidseisen en zal binnen de gebouwen plaatsvinden. De saneringswerknemers zullen daarom in beschermende (witte) pakken hun werk doen.

Sloopwerkzaamheden

Nadat alle asbest is verwijderd, worden de gebouwen leeggehaald waarna ze machinaal gesloopt zullen worden. Dit laatste zal zeker stof- en geluidoverlast veroorzaken hoewel we dit met alle partijen zo veel mogelijk proberen te vermijden.

Uitgangspunt is dat de sloop van deze gebouwen uiterlijk 28 augustus gereed is.

De sloopwerkzaamheden vinden plaats tussen 7.00 en 19.00 uur binnen het afgesloten gebied achter de nu al aanwezige hekken.

Verkeer

Het doorgaande fiets/voetpad blijft open voor eenieder.
Alle werkverkeer (inclusief afvoer sloopmaterialen) zal plaatsvinden via de hoofdtoegang bij de slagbomen.

Opmerkingen en/of overlast

Wanneer mensen opmerkingen hebben of overlast ervaren dan kan men die melden bij het aanspreekpunt.

4. Wandeling door het industrieel erfgoed van het JK op donderdagochtend 12 oktober

Gezien het succes van de eerste wandeling en het gegeven dat we nog lang niet alles hebben kunnen zien, wil ik alvast melden dat we een 2e wandeling in oktober gaan organiseren.

Willen geïnteresseerden zich hier aanmelden.

Degenen die zich via de mail hebben opgegeven, krijgen persoonlijk bericht over datum, vertreklocatie, tijd enz. Deze wandeling is gratis voor de leden. Niet-leden zullen wij een kleine vergoeding van € 5 vragen. Koffie etc. is voor eigen rekening.

5. Poëziewandeling door het Jekerdal op 20 augustus

Graag willen wij u attenderen op een bijzondere zomeractiviteit van de VLAM (Vereniging Literaire Activiteiten Maastricht). Een prachtige poëtische wandeling onder leiding van Jet van Aalst door de achtertuin van Maastricht: het Jekerdal en de Sint Pietersberg. Langs wijnstokken, watermolens en Fort Sint Pieter.

Datum: 20 augustus 2017 van 14.30 – 16.30 uur.
Startpunt: vogelkooi Stadspark Maastricht.
Kosten: € 5,- (inclusief boekje met gedichten) contant te betalen bij de start van de wandeling.
Aanmelden: info@vlammaastricht.nl

Wij wensen u allen een fijne zomer!

Met vriendelijke groet,
Bestuur Bewonersvereniging Jekerkwartier
Marijke van Lierop, voorzitter

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *