NIEUWSBRIEF 2017 nr. 5

Beste,
wederom enkele punten die uw en onze aandacht vragen. .

1. Verkeersplan Jekerkwartier – datum gewijzigd

De afgelopen periode zijn er enkele ‘straatgebonden sessies’ bij de gemeente gehouden. Dit heeft geresulteerd in een veelheid van opmerkingen en wensen. De gemeente is druk doende om de voorstellen en “straatwensen” samen te voegen tot een totaalmodel. Op basis daarvan zal de gemeente met een eind voorstel komen. Een voorstel met concrete aanpassingen en verbeteringen van de verkeerssituatie in het Jekerkwartier.

De gemeente had het voornemen de voorstellen te bespreken op een buurt bijeenkomst op dinsdag 11 juli 2017. Deze datum komt helaas te vervallen.

De nieuwe datum is: maandag 11 september 2017 bij Stayokay

Belangrijk om deze datum te noteren en hiervoor vrij te houden! Nadere informatie over locatie, tijden en inhoud volgen nog.

Aandachtspunt / verzoek
Het is belangrijk dat zoveel mogelijk bewoners geïnformeerd worden over de veranderingen over het verkeer en parkeren in het Jekerkwartier. BJK wil graag hierover communiceren, echter dat doen we vrijwel uitsluitend digitaal. Als men op de hoogte wil blijven, dan is het zaak om geabonneerd te zijn op onze Nieuwsbrief.
Wij willen u verzoeken om deze Nieuwsbrief aan uw buren of andere betrokkenen in het Jekerkwartier door te geven. Of hen te adviseren zich aan te melden voor de Nieuwsbrief van de Bewonersvereniging Jekerkwartier.
Lid worden kan natuurlijk ook! Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 15 per persoon per jaar. Aanmelden kan hier.

2. Gemeentelijke Pilot Afval

Sinds één maand draait nu de proef “Afvalloos” in het Jekerkwartier Noord en in Boschpoort. Meest opvallende wijzigingen voor onze buurt zijn:

  • De introductie van “Luieremmers” voor luiers en incontinentiemateriaal;
  • Gewijzigde ophaalperioden (zoals restafval om de week);
  • Het scheiden van GF (Groente Fruit) en T (Tuinafval);
  • Het zelf wegbrengen van dat Tuinafval naar speciale Tuinkorven in de buurt.

Vooral dat gewijzigde Tuinafvalsysteem heeft al voor veel commotie en afwijzende reacties in de buurt gezorgd. Maar weet wel: het is nog maar een proef die loopt tot 30 november. Daarna zal op grond van de ervaringen een definitieve keuze gemaakt worden.

Belangrijk is dat de reacties en meningen uit onze buurt ook werkelijk gaan meetellen. In ieder geval zullen wij de eerste reacties nu reeds meenemen naar de gemeentelijke Klankbord bijeenkomsten. Wij houden u op de hoogte.

3. Wandeling door het industrieel erfgoed van het JK

Onlangs (donderdag 1 juni) hebben we met circa 10 mensen een wandeling o.l.v. een gids gemaakt door het industriele erfgoed van het JK. Iedereen was zeer enthousiast. Zie onze website voor een foto!
Gezien het succes en het gegeven dat we nog lang niet alles hebben kunnen zien, wil ik alvast melden dat we een 2e wandeling in oktober gaan organiseren.

Willen geïnteresseerden zich aanmelden via het contactformulier.

Degenen die zich via de mail hebben opgegeven, krijgen persoonlijk bericht over datum, vertreklocatie, tijd enz.
Deze wandeling is gratis voor de leden. Niet-leden zullen wij een kleine vergoeding van € 5 vragen. Koffie etc. is voor eigen rekening.

4. Poëziewandeling door het Jekerdal op 20 augustus

Graag willen wij u attenderen op een bijzondere zomeractiviteit van de VLAM (Vereniging Literaire Activiteiten Maastricht). Een prachtige poëtische wandeling onder leiding van Jet van Aalst door de achtertuin van Maastricht: het Jekerdal en de Sint Pietersberg. Langs wijnstokken, watermolens en Fort Sint Pieter.
Datum: 20 augustus 2017 van 14.30 – 16.30 uur.
Startpunt: vogelkooi Stadspark Maastricht.
Kosten: € 5,- (inclusief boekje met gedichten) contant te betalen bij de start van de wandeling.
Aanmelden: info@vlammaastricht.nl

Wij wensen u allen een fijne zomer!

Met vriendelijke groet,
Bestuur Bewonersvereniging Jekerkwartier
Marijke van Lierop, voorzitter

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *