NIEUWSBRIEF 2017 nr. 4

Beste,

Deze keer een hele korte nieuwsbrief, vooral bedoeld om u te attenderen op enkele belangrijke zaken aangaande het verkeer en studenten. 

1. Verkeersplan Jekerkwartier

De afgelopen periode zijn er enkele ‘straatgebonden sessies’ bij de gemeente gehouden. Dit heeft geresulteerd in een veelheid van opmerkingen en wensen. De gemeente is druk doende om de voorstellen en “straatwensen” samen te voegen tot een totaalmodel. Op basis daarvan zal de gemeente met een eind voorstel komen. Een voorstel met concrete aanpassingen en verbeteringen van de verkeerssituatie in het Jekerkwartier.

De gemeente heeft het voornemen de voorstellen te bespreken op een buurtbijeenkomst op dinsdag 11 juli 2017 bij Stay Okay.
Inloop vanaf 18.00 uur.
Agenda volgt nog.

Belangrijk om deze datum te noteren en hiervoor vrij te houden!

2. Gemeentelijke Pilot Student en leefbaarheid

In maart is de gemeentelijke pilot Student en leefbaarheid van start gegaan om inzicht te krijgen in de eventuele overlast door bewoners van studentenpanden.

Het gaat vooral over meldingen van geluidsoverlast in de avond/nachtelijke uren. Elke woensdag- en donderdagavond/-nacht tussen 22.00 en 02.00 uur gaan in deze pilot 2 handhavers op pad die meldingen onderzoeken. De handhavers gaan met de melders en de overlastgevers in gesprek en leggen een dossier aan.

Belangrijk is eventuele overlast te melden ofwel bij de politie dan wel via het telefoonnummer 14043 van de gemeente. Alleen als er melding wordt gedaan kan men aan het werk om hier iets aan te doen.

Aandachtspunt / verzoek

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk bewoners geïnformeerd worden over de veranderingen aangaande het verkeer en parkeren in het Jekerkwartier. BJK wil graag hierover communiceren, echter dat doen we vrijwel uitsluitend digitaal. Als men op de hoogte wil blijven, dan is het zaak om geabonneerd te zijn op onze Nieuwsbrief.

Wij willen u verzoeken om deze Nieuwsbrief aan uw buren of andere betrokkenen in het Jekerkwartier door te geven.

Of hen te adviseren zelf aan te melden voor de Nieuwsbrief van de Bewonersvereniging Jekerkwartier.


Lid worden kan natuurlijk ook!
Ons doel is het in stand houden en zo mogelijk verbeteren van de woonkwaliteit in het Jekerkwartier. Onze visie leest u hier.
Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 15 per persoon per jaar.
Aanmelden als lid kan hier.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Bewonersvereniging Jekerkwartier
Marijke van Lierop, voorzitter

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *