NIEUWSBRIEF 2017.nr. 3

Maastricht, 19 april 2017

1. VERKEER EN PARKEREN

Het vooroverleg per straat over de verkeerssituatie verloopt voorspoedig. Daaropvolgend zal de gemeente een overleg beleggen met de hele buurt. Daarin kunt u de voorkeursmodellen bespreken die uit het straatoverleg naar voren zijn gekomen. U ontvangt hierover tijdig een oproep.

2. HORECA NOTA: GEBIEDSPROFIEL KOESTRAAT EO

De gemeente werkt aan de afronding voor het toekomstige (horeca)profiel voor de Koestraat. Zoals bekend is de Koestraat/Stenenbrug gekozen als “pilot” voor de uitwerking gebiedsprofielen Horecanota. Diverse vruchtbare bijeenkomsten met betrokken bewoners en bedrijven hebben plaatsgevonden. Binnenkort zullen wij een conceptprofiel bespreken met de ondernemers en de gemeente. Wij houden u op de hoogte van het eindresultaat.
Hierna zal de Pieterstraat/Hondstraat onder de loep worden genomen.

3. CARNAVAL 2017

Carnaval wordt altijd enthousiast gevierd in het Jekerkwartier, vooral rond de Koestraat/Pieterstraat. Dit jaar was de geluidsbelasting echter zo extreem dat een groot aantal bewoners en onze vereniging daarover bij de gemeente -mondeling en schriftelijk- hun beklag hebben gedaan.
Dat heeft geresulteerd in een gesprek van de bewoners/onze vereniging met de gemeente, die onze klachten serieus genomen heeft. De beleidsambtenaren zullen de burgemeester (die hiervoor verantwoordelijk is) voorstellen doen voor maatregelen die een eind te maken aan deze zeer ongewenste situatie.
Er komt een vervolggesprek.

4. STADSPARK EN EVENEMENTEN

BJK heeft samen met enkele omwonenden een brief geschreven aan het College van Burgemeester en Wethouders. Dit jaar staat het festival Trek nog gepland in mei. Wij zijn geen voorstander van het houden van grootschalige evenementen in het stadspark. We stellen voor dat dit de laatste keer hier gehouden wordt. Ook voor andere grootschalige evenementen dient ons inziens een andere locatie gezocht te worden.

5. BEZWAAR BESTEMMINGSPLAN “WONINGSPLITSING EN –OMZETTING”

In gebieden buiten de binnenstad heeft de gemeente een maximum gesteld aan het aantal panden dat voor kamerverhuur wordt ingericht. In de binnenstad -en dus ook in het Jekerkwartier- geldt er geen maximum, terwijl in sommige straten al van een overconcentratie sprake is. Wij hebben als BJK daartegen bezwaar gemaakt en wij bepleiten de instelling van een maximum van 30% ook in de binnenstad en dus ook in het Jekerkwartier. Het is nog niet duidelijk of de gemeente daarop zal ingaan.

6. WIJKAGENT

Sinds enkele maanden heeft het Jekerkwartier een nieuwe wijkagent: Loe Berghmans. Zie hier zijn profielschets en hoe en wanneer u met hem in contact kunt treden.

7. TENTOONSTELLING IN DE LUTHERSE KERK

Wij willen u attenderen op de tentoonstelling van Janneke Laheij & Jef Bogmans (bewoners van het Jekerkwartier) in de Lutherse Kerk komende zaterdag en zondag 22 en 23 april 2017. Zie onze website voor nadere gegevens.

8. UITNODIGING VOOR EEN CONCERT – CONSERVATORIUM

Ter gelegenheid van de aanwijzing van Conservatorium Maastricht als Rijksmonument is er op woensdag 3 mei a.s. om 16.30 uur in het Conservatorium, Bonnefantenstraat 15, een concert. De directeur van het Conservatorium nodigt met name de buurtbewoners uit voor dit feestelijke concert (toegang gratis). Zie voor het programma onze website.

9. WANDELING DOOR HET INDUSTRIEEL ERFGOED VAN HET JEKERKWARTIER

Bij voldoende interesse willen wij -in juni- graag voor onze leden en evt. andere belangstellenden een wandeling door onze buurt organiseren onder leiding van een gids met als thema: de industrie in het Jekerkwartier. Laat U ons even weten of u -in beginsel- hierin geïnteresseerd bent?
Stuur ons dan een e-mailberichtje: info@bewonersjekerkwartier.nl
Het lijkt ons een aangename manier om meer van uw woonomgeving te leren kennen en tegelijkertijd op een genoeglijke, informele manier elkaar nader te leren kennen…….

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Bewonersvereniging Jekerkwartier ( BJK),

Marijke van Lierop, voorzitter
Henk van de Voort, secretaris
Luc Slijpen, penningmeester
Wouter Mulder, bestuurslid.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *