Tapijn ontwikkelingen

Wij willen u graag attenderen op de uitnodiging van de gemeente en de universiteit om bij te praten over de ontwikkelingen van Tapijn.

Met vriendelijke groet,
namens het Bestuur van de Bewonersvereniging Jekerkwartier,

Marijke van Lierop, voorzitter.


Beste geïnteresseerden in de ontwikkeling van Tapijn,

Het is enige tijd stil geweest omtrent de ontwikkeling van Tapijn.
Op 28 juni vorig jaar heeft de gemeenteraad het voorlopige parkontwerp vastgesteld evenals het bestemmingsplan.
Het ontwerp van de gebouwen in het gebied voor de Universiteit was toen nog volop in ontwikkeling.

Inmiddels Lees verder

NIEUWSBRIEF 2017.nr. 3

Maastricht, 19 april 2017

1. VERKEER EN PARKEREN

Het vooroverleg per straat over de verkeerssituatie verloopt voorspoedig. Daaropvolgend zal de gemeente een overleg beleggen met de hele buurt. Daarin kunt u de voorkeursmodellen bespreken die uit het straatoverleg naar voren zijn gekomen. U ontvangt hierover tijdig een oproep.

2. HORECA NOTA: GEBIEDSPROFIEL KOESTRAAT EO

Lees verder