Wijziging Procedure Verkeersaanpak

Maastricht, 24 februari 2017

WIJZIGING PROCEDURE VERKEERSAANPAK

Belangrijk bericht voor bewoners van Tafelstraat, Kleine Looierstraat, Witmakerstraat, Sint Pieterstraat, Hondstraat en Bredestraat.

Beste mensen,

De door de gemeente opgegeven werkwijze en planning m.b.t. bijeenkomsten over verkeerssituatie in bovengenoemde straten is aangepast!

Per straat wordt nu eerst een vooroverleg ingelast met een samen te stellen klankbord uit bewoners van die straat. Op basis van de resultaten daarvan zal dan in een algehele bijeenkomst het totale voorkeursmodel met de gehele buurt besproken worden. Op basis daarvan worden de plannen dan aan het college worden voorgelegd. Lees verder