NIEUWSBRIEF 2017 nr. 1

Beste,

Het jaar 2016 hebben we afgesloten met een ledenvergadering en we zijn 2017 begonnen met een Nieuwjaarsborrel. Komend jaar zullen we naast een ledenvergadering ook weer een algemene buurtvergadering houden.
In deze nieuwsbrief informeren wij u over belangrijke, actuele zaken die het Jekerkwartier en de Bewonersvereniging Jekerkwartier betreffen.  Lees verder