Groen licht straatquota kamers

(Uit: Digikrant De Limburger, auteur: Laurens Schellen)

De hoog opgelaaide discussies in de Maastrichtse politiek over de aanpak van kameroverlast in de stad naderen de ontknoping. 

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad gaat op hoofdlijnen akkoord met een serie extra maatregelen die het stadsbestuur na lang beraad heeft voorgesteld. Komend voorjaar hakt de raad hierover definitief knopen door.

Kamer- en studiobewoning zorgen voor steeds meer klachten en onvrede in wijken als Limmel, Brusselsepoort en Belfort, waar veel studenten wonen. Reden waarom de raad onlangs al akkoord ging met een drastische aanscherping van de woonprogramma’s in dit verband.
Meest opvallende nieuwe instrument dat B en W nu willen inzetten, is de invoering van straatquota voor kamerverhuur, in navolging van enkele andere universiteitssteden. De regel, bedoeld om ‘de balans en leefbaarheid’ in buurten te waarborgen, houdt in dat er per straat een maximum wordt gesteld aan het aantal studentenkamers om overconcentratie te voorkomen.

In de buurten direct rond het centrum gaat een limiet gelden van 30 procent, in de buitenwijken 15 procent. Voor de binnenstad wil het stadsbestuur geen quotum. Diverse fracties, waaronder CDA, PvdA en LPM, hebben daar grote moeite mee, omdat het leeflimaat in bijvoorbeeld het Jekerkwartier al fors onder druk staat.
‘Door de hoge concentratie horeca, evenementen en noem maar op”, stelt Nanette Canisius (LPM). De genoemde fracties eisen daarom ook voor de binnenstad een ‘maatwerkregeling’.
VVD en D66 daarentegen willen daar niets van weten. Zij zijn tegen elke vorm van quotering en leggen de nadruk op striktere handhaving van bestaande wet- en regelgeving.

Keurmerk

Andere maatregelen die in Maastricht op stapel staan, zijn onder meer de invoering van een kamerkeurmerk, een verbeterde planschaderegeling en plannen voor een stadsbreed kamerverhuurconvenant.
Diverse wijk- en actiecomités pleitten de voorbije maanden ook met klem voor de invoering van een ‘leefaarheidstoets’, in navolging van enkele andere steden.
Stadsbestuur en raad zien daar echter onvoldoende heil in.

Wethouder Gerdo van Grootheest bestempelt het nieuwe pakket maatregelen als een ‘forse stap vooruit’. “Waarbij we maximaal rekening houden met de verschillende belangen in de stad. Iederéén tevredenstellen is onmogelijk.”

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *