NIEUWSBRIEF nr. 17 – Oktober 2016

Beste,

De bewonersvereniging is de afgelopen periode bijzonder actief geweest. De gemeenteraad Maastricht heeft namelijk nogal wat (nieuwe) plannen op de rit. In diverse stads- en raadsrondes hebben wij onze stem laten horen. 

1. Verruiming voorschriften voor geluid horeca

In de stadsronde van 13 oktober hebben wij gepleit tegen de verdere verruiming van het maximaal aantal vrij aan te vragen avonden met een verhoogde geluidslimiet; van 10 naar 12 per horecabedrijf. Het totaal aantal vrijstellingen per jaar blijft weliswaar gelijk (18 waarvan dan 6 collectief), maar de horecabedrijven kunnen die nu vaak vaker -los van elkaar- inzetten. Juist vrije “hoger geluid avonden” zorgen vaak voor de meeste overlast en dus ook meer overlastdagen.
Lees hier de volledige tekst.

2. Woningsplitsing en kamerbewoning

Het college van B&W heeft een nieuwe beleidslijn “Woningsplitsing en omzetting woningen“ (kamerverhuur) gepresenteerd. en laten bespreken in een stadsronde op 20 september jl.

Ons zorgpunt is de nieuwe aanpak van de woningsplitsing die er in het Jekerkwartier toe kan leiden dat er een verdere toename van de woningsplitsingen in studentenkamers zal plaatsvinden.

In de buurten rond de binnenstad heeft men daarvoor een grens gesteld met een zogenaamd maximaal “straat percentage”: echter niet voor de binnenstad en het Jekerkwartier.
Wij maken bezwaar daartegen en vinden dat die begrenzing ook voor het Jekerkwartier moet gelden. Wij moeten niet een overloopgebied voor kamerverhuur worden.
Lees hier de brief van BJK aan het gemeentebestuur.

3. Profilering Koestraat / Stenenbrug

In het kader van de nieuwe horecanota is de Koestraat /Stenenbrug gekozen als pilot om te komen tot een “toekomstige profilering” van deze straten.
De gemeente heeft het initiatief genomen voor een eerste bijeenkomst met zowel de betrokken bewoners als de horecaondernemers uit deze straten. Wij hebben de bewoners geholpen een visie te presenteren met hun wensen. (Lees hier de volledige tekst.)
De volgende stap is dat de horecaondernemers hun visie presenteren.

Uiteindelijk zal de gemeente beslissen hoe zij vindt dat de profilering eruit dient te zien. Er zullen nog wel de nodige gesprekken volgen.

4. Verkeer

De laatste stand is dat de gemeente een bijeenkomst aan het organiseren is over verbeteringsplannen voor de korte en lange termijn (eind oktober/begin november).

5. Tapijn – Brasserie Tapijn

De Brasserie Tapijn heeft specifieke afspraken omtrent feesten en openingstijden. Deze afspraken zijn door de Universiteit en Gemeente vastgesteld. Onlangs zijn de afspraken nog eens besproken en enigszins aangepast.

  1. Sluitingstijd is 23.00 uur. Na dit tijdstip mag er voor de omwonenden geen muziek meer hoorbaar zijn. Bezoekers moeten binnen afzienbare tijd de brasserie verlaten.
  2. Er worden geen feesten gehouden.
  3. Hierop kan 5x per jaar een uitzondering gemaakt worden. De Universiteit en de Gemeente dienen dan beiden hiervoor hun goedkeuring te geven. De uitbater van de brasserie dient zelf voor een adequate communicatie met de direct omwonenden te zorgen.

6. ‘De Rode Bank’ – De politiek komt naar ons toe!

De PvdA gaat met een rode bank de straat op om laagdrempelig, informeel, één op één van de bewoners zelf te horen wat hen bezig houdt. Dit lijkt ons een heel gemakkelijke gelegenheid om zelf ons zegje te doen en onze zorgen rechtstreeks bij de politiek neer te leggen.

Vrijdag 14 oktober om 15.30 op ‘Pleintje’ Pieterstraat.

Het bestuur BJK,

Marijke van Lierop, voorzitter
Henk van de Voort, secretaris
Luc Slijpen, penningmeester
Wouter Mulder, lid

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *