Notitie aantal vrij te besteden geluidsvrije dagen

Aan de leden van de Bewonersvereniging Jekerkwartier

Dinsdagavond was er een stadsronde waar wij onze zorgen hebben uitgesproken over de toenemende overlast van de horeca.

Het ging nu over het aantal individueel (per horecaondernemer) uit te breiden avonden met verhoogde geluidslimiet.

Het totaal aantal dagen/avonden met verhoogde geluidslimiet bedraagt 18 op jaarbasis. Hiervan is een beperkt aantal gefixeerd door de gemeente voor de gehele (binnen)stad.

De gemeente wil in de toekomst minder dagen fixeren, zodat er voor iedere ondernemer meer ruimte is om zelf te bepalen wanneer men gebruik wil maken van deze ontheffing.

Wanneer een horecaondernemer ontheffing aanvraagt van de geluidslimiet, dan dient deze daarvoor een vergunning te krijgen van de gemeente.

Verder geldt dat alle direct omwonenden door deze ondernemer

  • 3 dagen van te voren hierover geïnformeerd moet worden;
  • alle ramen en deuren dicht moeten zijn/blijven;
  • de max. verhoging betreft 5 Dba en mag tot 01.00 uur duren.

Zie hieronder de brief die wij gisteren aan alle raadsleden hebben doen toekomen over dit onderwerp.

Met vriendelijke groet, Marijke van Lierop, voorzitter BJK


Betreft: aantal vrij aan te vragen avonden met verhoogde geluidslimiet

Het college stelt de raad voor het aantal vrij aan te vragen avonden met een verhoogde geluidslimiet te verhogen van tien naar 12. Dat betekent dus dat er in een korte tijd er TWEE keer een verhoging heeft plaatsgevonden van dit aantal.
De oude situatie horeca nota 2008 waren er zeven vrije verhoogde limietavonden. In 2009 zijn deze opgehoogd naar 10 en nu opnieuw opgehoogd tot 12 (alle onder uitwisseling met de collectieve dagen).

Het zou een feit van algemene bekendheid moeten zijn, dat juist de avonden met een verhoogde geluidslimiet tot de belangrijkste bronnen van overlast behoren. De horeca ondernemers en de handhavers gaan ervan uit dat er dan geen limiet geldt. Er wordt op zo’n avond ook nooit gehandhaafd.

De vrijstelling fungeert als een absolute vrijbrief, met steevast een zware overlast als gevolg voor de bewoners en anderen.

Bij veel bedrijven zal het niet veel uitmaken omdat ze het bestaande contingent vrije verhoogde-geluidslimiet-avonden niet gebruiken. Maar de bedrijven in de binnenstad die nu al hun volledige contingent gebruiken, zullen ook deze uitbreiding van het aantal zeker gaan gebruiken. Juist deze bedrijven zijn de luidruchtigste en leveren vaak de meeste klachten en overlast op.

Door deze maatregel zullen deze klachten en overlast nóg verder toenemen, juist op deze al zo zwaar belaste punten.

Deze maatregel staat haaks op de ’speciale aandacht’ die de gemeente zegt te hebben voor de belangen van de bewoners. Opnieuw wordt geen rekening gehouden met de steeds verder in het gedrang komende belangen van de bewoners.

Er is geen meting en geen analyse op de effecten voor de overlast/ leefbaarheid.

Opnieuw dient deze maatregel een zeer eenzijdig belang: de horeca terwijl er zeker geen noodzaak is. De horeca kan prima functioneren met het huidige aantal, waarvan wij al vaak bepleit hebben dat dat aantal juist omlaag moet.

In een straat met drie horecabedrijven zijn er 54 vrijstellingen mogelijk. Dit betekent dus elk weekend. Wat behelst dan nog de ‘normale’ limiet. Wat is er dan nog te handhaven? Het resultaat komt neer op een constante, totaal vrije geluidslimiet in de hele binnenstad.

Een onbegrijpelijke maatregel

De overlast IS al -juist op dit punt- zeer ernstig en wordt door deze maatregel alleen nog maar groter.
De gemeente zou maatregelen moeten nemen die bijdragen aan het HERSTEL van een redelijk balans tussen horeca en wonen, maar ze doet – zoals altijd en al jarenlang- het tegenovergestelde.
Wij verzoeken u dan ook om dit voorstel van het college niet aan te nemen.

Bewonersvereniging Jekerkwartier,
Marijke van Lierop, voorzitter.
Maastricht, 13 september 2016.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *