NIEUWSBRIEF nr. 16 – Augustus 2016

Tussenbericht over Verkeersplan Jekerkwartier

Beste medebewoner Jekerkwartier,

De gemeente heeft (eindelijk) gereageerd op onze voorstellen over het verkeer in het Jekerkwartier.
Er komt een informatiebijeenkomstvoor de bewoners in september /oktober. 

Al langer voeren wij overleg met de gemeente over ons verkeersplan.
De gemeente heeft vorig jaar verkeerstellingen uitgevoerd die als basis dienen voor korte termijn maatregelen. Op 18 juli heeft daarover intern gemeentelijk overleg plaatsgevonden met de verantwoordelijke wethouder Aarts, waarbij het verkeersonderzoek, de inbreng van bewoners en van ondernemers en de planning aan de orde zijn geweest.

De gezamenlijke (gemeente en bewoners) hoofddoelen t.a.v. verkeer en parkeren in het Jekerkwartier zijn:

 • Vermindering verkeersintensiteit en aantasting milieu;
 • Verbeteren verkeersveiligheid (auto / langzaam verkeer);
 • Weren sluipverkeer;
 • Verbeteren verblijfsklimaat;
 • Optimaliseren parkeersituatie;
 • Verbeteren brengen en halen (kiss&ride)
 • Verbeteren bevoorradingsverkeer.

De gemeente wil die doelen nu bereiken door :

 • aanpassing van de verkeerscirculatie in diverse straten,
 • aanwijzing van sommige (woon)straten voor uitsluitend bestemmingsverkeer
 • verkeers- en herinrichtingmaatregelen; met name op de hoofd(sluip)route (Sint Pieterstraat-Vrijthof).
 • wijzigingen in het parkeerregime,
 • regulering laden en lossen en
 • regulering halen en brengen (kiss&ride).

De gemeente zal op de bewonersavond de maatregelen voorstellen en toelichten. Voor u zal het van groot van belang zijn om in te spreken op de aangekondigde “bewonersavond” en eventuele vervolgbijeenkomsten.

Dat geldt overigens ook in het algemeen over alle zaken die het Jekerkwartier aangaan. Wij ontvangen als bewonersvereniging heel graag uw mening, visie, opmerkingen, suggesties over alles wat u belangrijk vindt voor (het wonen in) het Jekerkwartier.
Een mailtje aan info@bewonersjekerkwartier.nl is gauw geschreven…

Zodra meer bekend is over de bijeenkomst over het verkeer, brengen wij u op de hoogte.

Met een vriendelijke groet,

Het bestuur Bewonersvereniging Jekerkwartier,
Marijke van Lierop, voorzitter
Henk van de Voort, secretaris
Luc Slijpen, penningmeester,
Wouter Mulder, lid.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *