Nieuwsbrief nr. 14 – jan. 2016

We zijn als bewonersvereniging het nieuwe jaar goed gestart met een drukke en geanimeerde borrel op 5 januari. Het signaal ‘dat we dit vaker moeten doen’ zullen we honoreren.

1. Horeca

Tijdens de bewonersbijeenkomst van 24 november jl. (zie verslag op www.bewonersjekerkwartier.nl) en ook in de weken daarna is ons gebleken dat veel bewoners overlast hebben van de horeca in onze buurt. Wij adviseren u om tijdens de overlast te bellen naar de gemeente 14043. Dan alleen kan de gemeente actie nemen.
Dat opbellen blijkt echter soms niet te werken.

De Ondernemersvereniging Jekerkwartier (OLK) heeft enige jaren geleden een convenant (met horecazaken De Pieter, De Belsj, Forum, Lure , Sjiek en Jack & Lobina) gesloten met het Buurtplatform Jekerkwartier met het doel de overlast te beperken. Beide partijen voeren nu gesprekken over een evaluatie en vernieuwing van dat convenant. Het verzoek van BJK om deel te nemen aan die gesprekken werd door OJK niet ingewilligd.

BJK (i.e. de Themagroep Leefbaarheid) bereidt nu een notitie voor over het terugdringen van de overlast en voor een verbetering van de meldingprocedure.
Die notitie zal rechtstreeks met de wethouder besproken worden.

2. Tapijn

Presentatie van het schetsontwerp voor het Tapijnterrein
We hebben van de gemeente een uitnodiging ontvangen. Iedere belangstellende is van harte welkom.

Datum: maandag 1 februari 2016
Tijd: start 20.00 uur; inloop vanaf 19.30 uur.
Locatie: Brasserie Tapijn
Onderwerp: het winnende schetsontwerp Tapijn.

Dit is niet het definitieve ontwerp. Na afloop van deze presentatie en in diverse bijeenkomsten de weken erna zal de Projectgroep Tapijn (gemeente en universiteit) met de architecten en betrokken belangstellenden in gesprek gaan om zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij de behoeften en wensen van gebruikers en bezoekers.

Het schetsontwerp wordt komende weken ook vertaald in een ontwerp bestemmingsplan (juridische neerslag van het plan) dat eind februari ter inzage wordt gelegd. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan en definitieve ontwerp in juni in de raad vastgesteld.
Aldus Tima van der Linden, procesmanager Afdeling Ruimte, Gemeente Maastricht.

3. Word lid!

Wij roepen alle buurtbewoners op om lid te worden van onze Bewonersvereniging Jekerkwartier.
Een vereniging van, voor en door bewoners…

Als lid bepaalt u, samen met alle andere leden, het beleid van de vereniging.

Een vereniging kan niks zonder een stevige achterban en actieve leden en een heel klein beetje geld…
De contributie bedraagt € 15 per persoon per jaar.
Extra sponsoring is zeer welkom.
lidmaatschap

Het bestuur BJK,

Marijke van Lierop, voorzitter
Henk van de Voort, secretaris
Luc Slijpen, penningmeester
Wouter Mulder, lid

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *