Ledenvergadering en Bewonersbijeenkomst, 24 november 2015

19.30 – 21.30 uur, StayOkay

Vorig jaar heeft u ingestemd met de visie “Thuys op den Jeker” en hebben we gesproken over wat verwacht u van de vereniging en hoe het Jekerkwartier er uit moeten zien over twee, vijf of tien jaar. Deze visie heeft afgelopen jaar als leidraad gediend bij onze handelingen.  Lees verder