Nieuwsbrief nr. 11 – sept. 2015

Hierbij nog even een tussenbericht met de laatste actuele ontwikkelingen voor het Jekerkwartier.

Horeca

Over de nieuwe horecanota van de gemeente en onze reactie daarop hebben wij u onlangs al geïnformeerd.
Naar verwachting zal daarover in oktober een volgende “stadsronde” ( openbare interactieve gespreksronde met de gemeenteraad) worden gehouden. Wij houden u op de hoogte wanneer en waar.

Verkeer

Al enige tijd is onze Bewonersvereniging intensief met de gemeente in gesprek gegaan over een nieuw verkeersplan.
Dit heeft er toe geleid dat in onze buurt door de gemeente verkeerstellingen zijn gehouden en nu plannen ontwikkeld worden om de verkeerssituatie te verbeteren (leefbaarheid, rust en veiligheid). Onze planning is daarover dit najaar een bewonersbijeenkomst te organiseren, om u te informeren en uw mening te horen. U wordt tijdig daarover geïnformeerd.

Stadsvisie en uitwerking

Verder hebben wij van de gemeente een uitnodiging ontvangen voor een speciale “stadsronde” over de detailhandel. De gemeente heeft gevraagd om deze uitnodiging zo breed mogelijk te versturen.

Vandaar dat wij u via onze website hierover nader berichten.

Met vriendelijke groet, Marijke van Lierop, voorzitter BJK.


Boodschappen doen in Maastricht

Praat mee op maandag 14 september om 19.00 uur!

Winkelen en boodschappen doen zijn volop in beweging. Daarom komt er volgend jaar een nieuwe detailhandelsnota. In deze nota worden belangrijke beslissingen genomen over hoeveel winkels er mogen zijn, waar en hoe groot e.d.
Voordat deze nota opgesteld wordt, willen we graag weten hoe de inwoners en winkeliers hier over denken. Vanwege de positieve ervaringen bij de Visie op de Binnenstad willen we dit weer interactief doen.

  • Hoe ervaar je het aanbod en de kwaliteit van de winkels in heel Maastricht?
  • Waarom ga je juist bij dat ene winkelcentrum je boodschappen doen?
  • Wat mis je nog?

Dit zijn enkele vragen die inwoners en ondernemers met elkaar bespreken.
Spreek mee over dit belangrijke onderwerp. Iedereen heeft immers verstand van boodschappen doen! Bovendien is het een mooie gelegenheid om je winkelier of je klant eens op een andere manier te spreken. Iedereen is welkom, ook studenten en jongeren!

De interessante avond is in overleg met sleutelfiguren uit de stad zelf voorbereid en vindt plaats op maandag 14 september om 19.00 uur in het stadskantoor (Mosae Forum) van de Gemeente Maastricht, (ingang raadszaal aan de Gubbelstraat).
Het programma begint om 19.30 uur.

Programma

Er zijn twee interactieve avonden bij de gemeenteraad. Deze eerste avond gaat over algemene vragen om zo een goed beeld te krijgen hoe de winkelstructuur in de praktijk ervaren wordt. De bijeenkomst begint met een welkom en een korte inleiding. Vervolgens gaan de aanwezigen in groepjes met elkaar praten en worden op het eind van de bijeenkomst de resultaten gepresenteerd aan alle aanwezigen. Op de tweede avond (op dinsdag 24 november) worden de vragen concreter gemaakt aan de hand van de resultaten van de eerste avond.

Binnenkort komt er ook nog een vragenlijst die iedereen kan invullen. Houd de website en Facebook pagina van de gemeente Maastricht in de gaten.

Om deel te nemen, hoeft u zich vooraf niet aan te melden.
Voor nadere informatie: ard.costongs@maastricht.nl of petra.theunissen@maastricht.nl
(T 043-350 5868).

Download de uitnodiging BOODSCHAPPEN DOEN IN MAASTRICHT (pdf)

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *