Inspraakreactie “Evenementen beleid” dd 15-5-2016

In de stadsronde werd door de bewoners Jekerkwartier een noodklok geluid over de vele grote en kleinere evenementen, de stedelijke activiteiten, het te grote aantal bezoekers en randverschijnselen: 

 • Zij ervaren de evenementen drukte als een voortdurende verstoring van hun woonklimaat zonder enig uitzicht daar wat aan te kunnen doen;
 • Weliswaar vormt een verordening een verbetering;
 • Onze reacties hebben echter niet geleid tot aanpassing (brief 11 mei van het college).

De beantwoording van het college geeft ons aanleiding tot reacties ten aanzien van:

 • De normering evenementen locaties;
 • Een verbeterd overleg en participatie.

Opmerkingen en Wenspunten.

Evenementen locaties gebied A.

In de nota ontbreekt een overzicht van de kennelijk door het college aan te wijzen “evenementen locaties” voor het gebied A:

 • Momenteel zijn voor 13 locaties locatiematrixen aangewezen en uitgewerkt (zie onderstaande lijst);
 • Duidelijkheid is er over gewenst of er naast deze nog andere evenementen “dagen locaties” aangewezen zijn.

Op te nemen is een overzichtskaart van de op dit moment vastgestelde/beoogde locaties waar evenementen mogelijk zijn:

 • Daarmee aan de voorkant meer inzicht verschaffend;
 • Bijvoorbeeld bestaat de indruk dat er in het stadspark ook evenementen worden gehouden zonder dat daar een locatie is aangewezen.

Daarnaast handhaven wij ons standpunt dat de maximaal toe te laten evenementen norm met de globale algemene 50 dagen systematiek te hoog is:

 • Gemist wordt verder een realistische maximale normstelling voor de binnenstad als geheel.

Bewoners en evenementen.

 • Uiterst teleurstellend is dat er nu kennelijk al vanaf december 2014 geen bewonersvertegenwoordiger deel uitmaakt van het “evenementen overleg” terwijl dat wel overeengekomen was.
 • Ten sterkste aan te bevelen is een periodiek bestuurlijk overleg met de bewoners organisaties binnenstad tav de beleidsuitvoering.

Locatie matrixen 13 evenementenlocaties:
Markt, Vrijthof, Vismarkt,OLV plein zuid, OLV plein noord, Bassin, Maasboulevard, OLV wal, Griendpark, Kleine Griend, Plein 1992, Ruiterij, Herdenkingsplein 1&2.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *