Nieuwsbrief nr. 9 – mei 2015

Hierbij Nieuwsbrief nr. 9 met de actuele berichten over diverse ontwikkelingen in Maastricht en in het Jekerkwartier in het bijzonder.
Ontwikkelingen waarvan wij denken dat u die zullen interesseren. Wij zijn benieuwd naar uw reacties.

(Bewoners) Verkeersplan Jekerkwartier in versnelling: verkeerstellingen per omgaande

Na ons (BJK) intensief overleg met de gemeente lijkt de realisatie van het Bewoners Verkeersplan Jekerkwartier in versnelling te komen. Zie website: meer rust in het gebied, sluipverkeer eruit, autoluwe straten en een verbeterd parkeerregime.

Gezamenlijke doelen van gemeente en buurtpartijen zijn de vermindering verkeer- en parkeeroverlast, de verbetering routering en het oplossen van veiligheidsrisico’s. Dit door aanpassing van de verkeerscirculatie (hoofdstructuur en buurtstraten) waartoe onze plannen een eerste aanzet gaven. Ook inrichtingsverbetering kan belangrijk zijn (zie Cortenstraat).

Primair wordt er een visiedocument voor de toekomstige verkeersstructuur ontwikkeld. Dit vormt de basis voor de gewenste acties op korte dan wel langere termijn. De gemeente houdt daartoe op korte termijn (weken rond Pinksteren) verkeerstellingen in het Jekerkwartier met handmatige kruispunttellingen en telslangen. Die gegevens zullen een betrouwbaar beeld opleveren om tot voorstellen te komen voor de meest gewenste hoofdverkeer structuur en de circulatie in de buurtstraten.

Over deze verkeersanalyses en daaruit voortkomende conclusies zal de komende maanden het nodige overleg plaats vinden. Wij blijven u hierover informeren.

Het streven is om in de 2e helft van het jaar (direct na de zomervakantie) een themabijeenkomst te organiseren. Onderwerp van gesprek zal de nieuwe Verkeersvisie voor het Jekerkwartier zijn. Deze vormt dan de basis voor verkeersaanpassingen; op onderdelen mogelijk nog dit jaar.

Zoals bekend heeft de Bewonersvereniging Jekerkwartier een Themagroep Verkeer ingesteld. De leden van deze Themagroep zijn en worden intensief betrokken bij al deze ontwikkelingen.
Iets voor U? Belangstellenden die willen participeren worden verzocht zich te melden bij het bestuur.

Handhaving en de wijkgebonden medewerkers

Onlangs hebben we kennisgemaakt met medewerkers van Bureau Handhaving. De wijkgebonden medewerkers (BOA’s) hebben een bepaalde opsporingsbevoegdheid. Dat betekent dat het hun taak is om te controleren of mensen zich in Maastricht aan bepaalde regels houden, met andere woorden ‘het handhaven van de regels’.

Hier kunt u de uitgebreide beschrijving lezen.

Horeca: onze visie

Een gevarieerde mengeling van stadsfuncties, waaronder de horeca, is een belangrijk kenmerk van een binnenstad(sbuurt). Ze horen dan ook zeker thuis in het Jekerkwartier. Lees hier de laatste ontwikkelingen.

Op dinsdagavond 12 mei vanaf 19.00 uur was er een vergadering van de gemeenteraad over dit onderwerp.

Opknappen van onderdoorgang Kennedybrug

Sinds enkele jaren werkt bureau FranszenFranssen (bestaande uit buurtbewoonster Matthia Tacken en stadsgenoot Frans Rothenburg) aan plannen om de onderdoorgang van de Kennedybrug op te knappen (middels het laten aanbrengen van een muurschildering).
Onlangs heeft de Stichting Elisabeth Strouven € 4.750,- subsidie aan dit project toegekend. Vanaf deze Nieuwsbrief willen wij hen van harte feliciteren met dit mooie succes.

Gezocht: een vrijwilliger als tuinman

Onderstaand verzoek ontvingen wij van enkele betrokken buurtbewoners. Ons lijkt het goed om dit aan u door te spelen en een beroep te doen om eens in uw omgeving te kijken of iemand bereid is om zich hiervoor aan te melden.


Aan de bewoners van het Jekerkwartier

De schooltuin aan het Lang Grachtje wil een nieuwe start, althans voor een deel – en wij roepen bewoners op die daaraan mee willen werken. Max Verboeket, die 25 jaar de tuinman/beheerder was, is overleden en de school (de OBS-binnenstad, voorheen de St. Josephschool) gaat hier voorlopig niet meer “echt” tuinieren met haar kleuters..
(De school heeft ook nog andere prioriteiten). Hoe nu verder?

Voor een deel heeft Carla Faun de beheerderstaak van (meneer) Max in de tuin overgenomen; voor het andere deel zoeken wij nog een tuinman. De OBS-school blijft de tuin voor projectlessen gebruiken, maar wij zouden willen dat er buitenschoolverband door kinderen ook nog getuinierd wordt (met de handjes in de aarde).
Doel van de tuin blijft (natuurlijk) een bijdrage leveren aan de natuureducatie!
Wie wil?

Wie wil meewerken aan het onderhoud van deze bijzondere tuin….en wil tevens méé-organiseren dat hier door kinderen uit de binnenstad getuinierd kan worden.

Zoals gezegd: buiten schoolverband, bijvoorbeeld na school of op woensdag- of zaterdagmiddag anderhalf uur… Interesse ?
Reageer: Tuin Lang Grachtje, p/a Stenenbrug 4 6211 HP,
of 
maak een afspraak, kom praten met Martia Tersteeg en Jan Jeurissen
tel. 0611 370 390.


Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Bewonersvereniging Jekerkwartier,
Marijke van Lierop, voorzitter
Henk van de Voort, secretaris
Luc Slijpen, penningmeester
Wouter Mulder, lid

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *