Nieuwsbrief nr. 8 – April 2015

In deze Nieuwsbrief de laatste wetenswaardigheden over de ontwikkelingen en onze activiteiten in het Jekerkwartier. Wij staan open voor een discussie met onze medebewoners en in het bijzonder met onze leden. 
En we willen ook een appel doen op uw actieve inbreng in een van onze Themagroepen. De Themagroep Verkeer en Parkeren is druk doende. De Themagroep Leefbaarheid is in oprichting. We roepen u op zich daarvoor aan te melden.

Kennismaking studenten met buren

Onlangs hebben we met enkele studenten gesproken over hun activiteiten om studenten en overige bewoners met elkaar in contact te brengen. Deze jonge mensen doen hun uiterste best om een gevarieerd programma te organiseren. Zie voor nadere informatie hun website. Link naar Student en Samenleving initiatief

De wijkagent en Gemeenschappelijk Veiligheidszorg

Ook hebben wij gesproken met onze wijkagent. Het blijkt dat bewoners vaak een verkeerd beeld hebben van hetgeen onze wijkagent doet. De werkzaamheden van de wijkagent is de afgelopen jaren veranderd.

Vroeger was het nog zo dat hij met de sabel en de fiets hele wijken alleen in toom hield. Bromsnor regelde het wel…. Als boegbeeld van de politie en spil in het netwerk dat zich bezighoudt met veiligheid en leefbaarheid, is de huidige wijkagent meer een regisseur geworden. Achter hem staat een heel politieapparaat met mensen die allen een specialiteit hebben.  Link naar uitgebreid artikel.

Horeca: onze visie

Een gevarieerde mengeling van stadsfuncties, waaronder de horeca,  is een belangrijk kenmerk van een binnenstad(sbuurt). Ze horen dan ook zeker thuis in het Jekerkwartier. Lees hier de laatste ontwikkelingen.

Tapijn

Afgelopen  donderdag 9 april is er een bijeenkomst geweest met vertegenwoordigers van de gemeente en de universiteit.
Naast leden van de Werkgroep Tapijn, de Fietersbond, Vrienden van de Binnenstad Maastricht, het buurtplatform Sint Pieter, het buurtplatform Jekerkwartier, de Bewonersvereniging Jekerkwartier, waren ook enkele andere omwonenden aanwezig. Opmerkelijk nieuws is een versnelde ontwikkeling van de Tapijn.

Aanvankelijk had de universiteit 10 jaar uitgetrokken om dit gebied te ‘ontginnen’ en te bemensen, daar is nu  versnelling in gekomen. Als alles naar wens verloopt dan zullen nog dit jaar een groot deel van de gebouwen een bestemming hebben. De gemeente zal haar tijdspad bestemmingsplan hierop aan passen.

Ook zal nu veel vroeger een ruimtelijk en landschappelijk plan worden opgesteld; iets waar wij altijd om hebben gevraagd.  Wij zullen u – voor zover mogelijk – op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Klachten

Voor wat betreft overlast of klachten, geldt dezelfde procedure als bij andere zaken in de gemeente Maastricht. Bij klachten rond leefbaarheid, drugsoverlast staan alle procedures op onze website vermeld.

Auto opladen in Jekerkwartier?

In toenemende mate stappen automobilisten over op (deels-)elektrisch rijden. Dat geldt ook voor een aantal bewoners van het Jekerkwartier. Openbare laadpunten op betaalde parkeerplaatsen (bij het Bat bijvoorbeeld) zijn vaak bezet (niet in de laatste plaats door auto’s die niet eens oplaadbaar zijn…).
Om deze reden pleit de themagroep Verkeer  voor laadpunten op vergunninghouderplaatsen voor de bewoners van Het Jekerkwartier.

Heeft ook u behoefte aan een oplaadpunt als vergunninghouder? Meld dat dan even.
Dat kan via ad.koch@me.com. Dan gaan wij namens de buurtbewoners met de gemeente in gesprek!

Bericht van de Fietsersbond

Onderstaand ontvingen wij van de fietsersbond. Aangezien dit mogelijk ook veel leerlingen uit het Jekerkwartier kan betreffen, lijkt het ons verstandig om u hiervan in kennis te stellen.

“Voor zover leerlingen niet nu al gebruik maken van de Kennedybrug voor hun fietsroute naar school, is de kans heel groot dat ze deze brug over moeten als ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Ook is deze brug een belangrijke fietsroute voor woon-/werkverkeer. Wij willen wij u erop attent maken dat de gemeente Maastricht plannen  heeft deze fietsroute te veranderen en helaas niet ten goede volgens de  Fietsersbond. Hoewel de bond al bijna een jaar lang hierover in overleg is, lijkt de “prioriteit voor de fiets” in dit project een wassen neus.

Wij hopen de gemeente in beweging te krijgen. U kunt daar als belangenbehartiger/fietser een bijdrage in leveren.”

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Bewonersvereniging Jekerkwartier,
Marijke van Lierop, voorzitter
Henk van de Voort, secretaris
Luc Slijpen, penningmeester
Wouter Mulder, lid.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *