Horeca: onze visie

Een gevarieerde mengeling van stadsfuncties, waaronder de horeca, is een belangrijk kenmerk van een binnenstad(sbuurt).
Ze horen dan ook zeker thuis in het Jekerkwartier. 

Het Jekerkwartier is echter niet te beschouwen als een willekeurig deel van de binnenstad van Maastricht. Het is in verscheidende opzichten anders dan andere kwartieren. Het grootste verschil is de bijzonder monumentale omgeving, de dichte bewoning en de hoge woonkwaliteit.
Alles bij elkaar: een hoogwaardige binnenstadsWOONbuurt.
Horecabedrijven horen bij dat Jekerkwartier, maar omvang, karakteristiek en wijze van exploitatie moeten passen bij de buurt. Ze moeten niet conflicteren met de hoofdfunctie ‘wonen’ van het Jekerkwartier.

Passende horeca is zeker welkom maar er dient ook gewaakt te worden tegen bovenmatige ontwikkelingen en verdere uitbreidingen die de woonkwaliteit aantasten.

Ontwikkelingen/ Acties

In diverse gemeentelijke beleidsnota’s (Structuurvisie 2030, Bestemmingsplan Centrum en Horecanota 2008) staat dat er geen nieuwvestiging van horeca is toegestaan in de gehele binnenstad (plangebied Centrum); dus ook niet in het Jekerkwartier.

Toch verleent de gemeente -op gespannen voet met haar eigen geldende gemeentelijke plannen en voorschriften- vergunningen voor nieuwvestigingen en/of uitbreidingen van horecabedrijven in het Jekerkwartier.

Een bijzonder punt van zorg is de omzetting van leegstaande gebouwen -met name voormalige winkels- naar horeca.

Naast het voortdurend overleg dat wij met de gemeente daarover voeren dienen wij als BJK ook ‘zienswijzen’ in tegen ongewenste ontwikkelingen:

Daarbij ging het om de volgende kwesties:

  1. De nieuwe horecavestiging van een enoteca (wijnbar) in een voormalig winkelpand in de Sint Pieterstraat
  2. De omzetting van Hotel / Galerie Dis in de Tafelstraat in een horeca/lunch/kunstlokaal
  3. Diverse terrasuitbreidingen en intensiveringen:
    A. bistroterrassen Sint Bernardusstraat,
    B. nieuw terras hoek Stenen Brug,
    C. terrasoverkapping Grote Looiersstraat).

Met deze procedures maken wij de gemeente duidelijk dat ze de regels voor vestiging en uitbreiding van horeca uitbreidingen in het Jekerkwartier in elk geval moet respecteren, om niet te zeggen zorgvuldiger moet interpreteren om zodoende de welstand, de functionaliteit, maar ook de altijd dreigende overlast in dit binnenstadsWOONgebied te voorkomen.

Wij brengen steeds naar voren dat de gemeente zich aan haar eigen beleidsvoornemens en vastgestelde regels moet houden en daarmee niet moet marchanderen.

Stand van zaken

Niet duidelijk is of het College niet alsnog nieuwvestigingingen of uitbreidingen van horeca overweegt en/of zal toestaan in het Jekerkwartier, ondanks dat dit volgens het bestemmingsplan en de horecanota niet is toegestaan.
Beide plannen zijn vastgesteld door de gemeenteraad en voor de BJK uitgangspunt van beleid.
Hoewel het college in alle gevallen de verleende vergunningen heeft gehandhaafd hebben wij stellig de indruk dat onze bezwaarprocedures in ieder geval bij de gemeente tot verscherpte aandacht leiden.

Beëindigd is wel de proef met de bistroterrassen in de Sint Bernardusstraat .
Onze aandacht ligt mede op een goede afstemming met de horecabedrijven.
Van belang is een goede afstemming van activiteiten en evenementen, waarbij meer dan tot nu toe, rekening wordt gehouden met de belangen van de bewoners / direct omwonenden.
Gesprekken met de bedrijven om tot goede afspraken te komen zijn gaande.

Voor verdere informatie verwijzen we naar de in ons archief opgenomen afzonderlijke dossiers. Indien gewenst, kunnen de afzonderlijke dossiers worden opgevraagd.

Download als PDF: BJKnotitie horeca-13-03-2015

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *