Nieuwsbrief nr. 6 – december 2014

Zesde Nieuwsbrief  DECEMBER 2014

1. BEWONERSBIJEENKOMST
De bewonersbijeenkomst van 24 november 2014 kunnen we als geslaagd
beschouwen. Ruim 70 aanwezigen (ondanks meer dan 20 afmeldingen)
en een levendig gesprek over de toekomst van het Jekerkwartier Voor het
verslag verwijzen we naar de website:
https://bewonersjekerkwartier.nl/2014/12/08/verslag-bewonersbijeenkomst-24-nov-2014/

2. THEMAGROEPEN
Niet iedere bewoner is in alle onderwerpen geïnteresseerd. Het lijkt
handig om met in een bepaald onderwerp/thema geïnteresseerde leden
aparte themagroepen op te richten. Het zou mooi zijn als leden zelf
voorstellen voor de instelling van een themagroep zullen doen. Daarin
kan men zich met een specifiek onderwerp / thema project bezig houden
dat hen interesseert.

Themagroepen waar bijzonder behoefte aan is :

* Juridische Zaken
* Leefbaarheid
* Verkeer en Parkeren.
* Student en Buurt

Geïnteresseerde leden roepen we op daaraan mee te werken.

Bij de Themagroepen Verkeer en Parkeren, en Leefbaarheid stellen we ons
voor dat betrokken bewoners samen met enkele bestuursleden de zaken
verder uitdiepen, lijnen uitzetten en eventuele acties voorbereiden.
Een van die acties zou kunnen zijn het organiseren van een Thema-avond
voor de overige bewoners, waar we ook relevante personen uit de politiek
of de gemeente kunnen uitnodigen.

Geïnteresseerde leden kunnen contact opnemen met het bestuur via:
info@bewonersjekerkwartier.nl of via de website
www.bewonersjekerkwartier.nl [4]

3. THEMAGROEP VERKEER EN PARKEREN
De verkeers- en parkeerproblematiek was een zeer actueel thema op de
bewonersavond. Met de gemeente wordt momenteel overleg gevoerd om tot
structurele verbetering te komen. Belangrijke punten zijn ondermeer de
verkeerscirculatie, het parkeren, het langzaam verkeer, hoge
rijsnelheden en veiligheid, openbaar vervoer en laad en losproblematiek.
Ook zal de gemeente de 1e helft 2015 daartoe verkeerstellingen houden.

4. WORD LID…..
Wij roepen de bij het Jekerkwartier betrokken buurtbewoners op om lid
te worden van onze Bewonersvereniging Jekerkwartier
Een vereniging kan niks zonder actieve leden en (een beetje) geld. Wij
hebben de jaarcontributie gesteld op € 15 , nu tot eind 2015.
Extra sponsoring is zeer welkom. (website ->menuknop Organisatie ->
lidmaatschap).

Een vereniging VAN, VOOR EN DOOR bewoners…
In een paar dagen tijd hebben we al 60 leden mogen inschrijven !
Volg hun voorbeeld ! Er zijn ca 1600 bewoners in Jekerkwartier.
We kunnen dus nog even vooruit…

ALS LID BEPAALT U, SAMEN MET ALLE ANDERE LEDEN, HET BELEID VAN DE
VERENIGING.

Door nieuwsbrieven en bijeenkomsten blijft u op de hoogte van wat er
allemaal in het Jekerkwartier speelt. Ook onze site bevat regelmatig
nieuwe informatie. Daar kunnen wij u naar verwijzen.

Met een vriendelijke groet,
Het bestuur BJK

Marijke van Lierop, voorzitter,
Henk van de Voort, secretaris
Luc Slijpen, penningmeester
Wouter Mulder, lid

_Copyright © 2014 Bewonersvereniging Jekerkwartier, All rights
reserved._
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat U in het verleden heeft aangegeven
hiervoor interesse te hebben. U kunt zich desgewenst afmelden via
onderstaande ‘unsubscribe’ link.

OUR MAILING ADDRESS IS:

Bewonersvereniging Jekerkwartier
p/a Witmakersstraat 5
Maastricht,  6211 JA
Netherlands
Add us to your address book [5]
unsubscribe from this list [6] update subscription preferences [7]

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *